Kontentə keç

Müqəddəs Kitabı öyrənmək üçün vəsaitlər

Kitabxanamızdakı Müqəddəs Kitabı öyrənmək üçün vəsaitlər və materiallar sizə Allahın Kəlamını dərindən araşdıraraq biliyinizi artırmağa kömək edəcək. Bu vəsait və materiallar pulsuzdur. Onlayn Müqəddəs Kitabımıza çoxlu əlavə funksiyalar daxil edilib. Araşdırmanızı zənginləşdirmək üçün videolar, Müqəddəs Kitab ensiklopediyası, Müqəddəs Kitab atlası, lüğət və digər vəsaitlərdən də istifadə edin.

Onlayn Müqəddəs Kitab

Müqəddəs Kitabın Yeni Dünya Tərcüməsinin cəhətləri. Dəqiq və rahat oxunan tərcümə.

Müqəddəs Kitabı öyrənmək üçün videolar

Müqəddəs Kitab bölmələri ilə tanışlıq

Hər Müqəddəs Kitab bölməsi haqda əsas faktlar və digər məlumatlar.

Müqəddəs Kitabın əsas təlimləri

Bu qısa videodərslərdə vacib Müqəddəs Kitab suallarına cavab verilir. Məsələn: Allah yer üzünü nə üçün yaradıb? Ölülər hansı vəziyyətdədir? Allah əzablara nə üçün yol verir?

Müqəddəs Kitabı öyrənmək üçün vəsaitlər və əlavə materiallar

Müqəddəs Kitab ensiklopediyası

«Müqəddəs Yazıların dərk edilməsi» minlərlə məqalələrdən ibarət olan Müqəddəs Kitab ensiklopediyasıdır. Oradan Müqəddəs Kitabda rast gəlinən insanlar, coğrafi yerlər, flora və fauna, vacib hadisələr, məcazi ifadələr haqda öyrənə bilərsiniz. Ensiklopediyanın PDF formatında həmçinin xəritələr, şəkillər, illüstrasiyalar, eləcə də mövzu və ayələr üzrə indeks var.

Müqəddəs Kitabın icmalı

«Müqəddəs Kitab bizə hansı xəbəri çatdırır?» broşüründə yığcam şəkildə Müqəddəs Kitabın icmalı və əsas mövzusu gətirilir.

Müqəddəs Kitab atlası

«Gözəl diyarı seyr edin» adlı atlas xəritə, sxem və şəkillərdən ibarətdir. Orada qədim dünya, xüsusilə də Vəd edilmiş diyarın tarixin müxtəlif dövrlərində görünüşü göstərilir.

Günün ayəsi

«Müqəddəs Yazıları hər gün araşdırın» broşürunda günün ayəsini və ona verilən qısa şərhi oxuya bilərsiniz.

Müqəddəs Kitabın mütaliə cədvəli

Əgər sizə Müqəddəs Kitab mütaliəsinin gündəlik, illik və ya yeni başlayanlar üçün cədvəli lazımdırsa, yaxud da tarixi ardıcıllığını bilmək istəyirsinizsə, bu cədvəl sizə kömək edəcək.

Müqəddəs Kitab ayələrini necə tapa bilərik?

Bu siyahıda Müqəddəs Kitabın 66 bölməsinin adı ardıcıl şəkildə yazılıb. Kitabın adının ardınca gələn ilk rəqəm fəsli, iki nöqtədən sonrakı rəqəm isə ayəni göstərir.

Müqəddəs Kitaba aid suallara cavab

Allah, İsa peyğəmbər, dua, ailə, əzab-əziyyət və digər mövzularla bağlı suallara Müqəddəs Kitabın cavabını öyrənə bilərsiniz.

Müqəddəs Kitab ayələrinin izahı

Müqəddəs Kitabdakı məşhur ayə və ifadələrin mənasını öyrənin.

Onlayn kitabxana (yeni pəncərə açılır)

Yehovanın Şahidlərinin nəşrlərindən istifadə edərək «Onlayn kitabxana»da Müqəddəs Yazılardan istənilən mövzuya dair araşdırma apara bilərsiniz.

Müqəddəs Kitabı müəllimlə öyrənmək

Yehovanın Şahidlərinin təklif etdiyi Müqəddəs Kitab dərsləri nədir?

Yehovanın Şahidlərinin təklif etdiyi interaktiv dərslərdə istədiyiniz Müqəddəs Kitab tərcüməsindən istifadə edə, eləcə də bütün ailənizi və dostlarınızı dərslərə dəvət edə bilərisiniz.

Məni ziyarət edin

Müqəddəs Kitabla bağlı suallarınızın cavabını və ya Yehovanın Şahidləri haqqında daha çox öyrənin.