Yəhyanın yazdığı müjdə 21:1—25

  • İsa şagirdlərinə görünür (1—14)

  • Butrus İsanı sevdiyini deyir (15—19)

    • «Quzularımı bəslə» (17)

  • İsanın sevimli şagirdinin gələcəyi (20—23)

  • Yekun (24, 25)

21  Bundan sonra İsa Təbəriyyə dənizinin kənarında şagirdlərinə göründü. Əhvalat belə olmuşdu.  Şimon Butrus, Əkiz ləqəbli Tomas+, Cəlilənin Qanə şəhərindən olan Natanail+, Zəbədinin oğulları+ və başqa iki şagird bir yerdə idilər.  Şimon Butrus onlara dedi: «Gedirəm balıq tutmağa». Onlar: «Biz də səninlə gedirik», — dedilər və bayıra çıxıb qayığa mindilər. Ancaq o gecə heç nə tutmadılar.+  Dan yeri sökülürdü. İsa sahildə durmuşdu, şagirdlər isə onun İsa olduğunu başa düşmədilər.+  İsa onlardan soruşdu: «Balalar, yeməyə bir şeyiniz var?» Onlar: «Yoxdur», — dedilər.  O dedi: «Toru qayığın sağ tərəfindən atın, tutacaqsınız». Onlar toru atdılar və tora çoxlu balıq düşdü. Balıq o qədər çox idi ki, toru dartıb çıxara bilmirdilər.+  Onda İsanın sevimli şagirdi+ Butrusa dedi: «Bu, Ağadır!» Şimon Butrus bunu eşidəndə yarıçılpaq olduğundan paltarını əyninə keçirib suya tullandı.  O biri şagirdlər isə balıqla dolu toru çəkə-çəkə balaca qayıqda gəlirdilər. Onlar sahildən çox da uzaqda deyildilər, təxminən doxsan metr* aralıda idilər.  Şagirdlər sahilə çıxanda bir tonqal gördülər. Tonqalın üstündə balıq, yanında da çörək var idi. 10  İsa onlara dedi: «Tutduğunuz balıqdan bir neçəsini gətirin». 11  Onda Şimon Butrus qayığa girib iri balıqlarla dolu toru sahilə çıxartdı, torda yüz əlli üç dənə balıq var idi. Lakin tor bu qədər balığın ağırlığından yırtılmadı. 12  İsa onları çağırdı: «Gəlin səhər yeməyinizi yeyin». Şagirdlərdən heç biri cəsarət edib: «Sən kimsən?» — deyə soruşmadı, çünki hamısı Ağanı tanımışdı. 13  İsa yaxınlaşıb çörəyi də, balığı da onlara payladı. 14  O diriləndən sonra artıq üçüncü dəfə+ idi ki, şagirdlərinə görünürdü. 15  Onlar yeyib qurtarandan sonra İsa Şimon Butrusdan soruşdu: «Yəhya oğlu Şimon, məni çox istəyirsən, bunları?» Butrus cavab verdi: «Ağa, yaxşı bilirsən ki, səni çox istəyirəm». İsa dedi: «Quzularımı bəslə».+ 16  İsa ikinci dəfə ondan soruşdu: «Yəhya oğlu Şimon, məni çox istəyirsən?» O cavab verdi: «Bəli, Ağa, sən bilirsən ki, səni çox istəyirəm». İsa dedi: «Quzularımı otar».+ 17  İsa üçüncü dəfə soruşdu: «Yəhya oğlu Şimon, məni çox istəyirsən?» Butrus İsanın ondan üç dəfə onu sevdiyini soruşduğuna görə qüssələndi və ona dedi: «Ağa, sən hər şeyi bilirsən. Sən yaxşı bilirsən ki, səni çox istəyirəm». İsa dedi: «Quzularımı bəslə.+ 18  Eşit və agah ol, cavanlığında özün geyinib istədiyin yerə gedirdin, amma qocalanda əllərini uzadacaqsan, başqası səni geyindirib istəmədiyin yerə aparacaq». 19  Bunu deməklə İsa Butrusun Allahı hansı ölümlə şərəfləndirəcəyinə işarə edirdi. Sonra ona dedi: «Bundan sonra da ardımca gəl».+ 20  Butrus çönüb arxadan İsanın sevimli şagirdinin+ gəldiyini gördü. Bu həmin o şagirddir ki, şam yeməyi vaxtı İsaya tərəf əyilib soruşmuşdu: «Ağa, səni kim satacaq?» 21  Butrus onu görəndə İsadan soruşdu: «Ağa, bəs bu necə olacaq?» 22  İsa ona cavab verdi: «Əgər mən gələnəcən onun qalmasını istəyirəmsə, bundan sənə nə? Sən ardımca gəl». 23  Nəticədə qardaşlar arasında belə bir söz yayıldı ki, guya həmin şagird ölməyəcək. Amma İsa onun ölməyəcəyini deməmişdi, o demişdi: «Əgər mən gələnəcən onun qalmasını istəyirəmsə, bundan sənə nə?» 24  Bunlar haqda şəhadət edən və bunları yazan həmin o şagirddir.+ Biz bilirik ki, onun şəhadəti doğrudur. 25  Sözsüz, İsa çox iş görüb, lakin onların hamısı bir-bir yazılsaydı, elə düşünürəm ki, yazılan tumarlar dünyaya belə, sığmazdı.+

Haşiyələr

Hərfən: iki yüz qulac. B14 əlavəsinə bax.