Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Haşiyələrdə işlənən ixtisarlar

ibr.

ibranicə

yun.

yunanca

təx.

təxminən

sm

santimetr

m

metr

km

kilometr

q

qram

kq

kiloqram

l

litr