Kontentə keç

Mündəricatı göstər

A7-C

İsa peyğəmbərin həyatı. İsa peyğəmbərin Cəlilədə uğurlu xidməti (I hissə)

ZAMAN

MƏKAN

HADİSƏ

MƏTTA

MARK

LUKA

YƏHYA

30-cu il

Cəlilə

İsa səmavi Padşahlığın yaxınlaşdığını ilk dəfə bildirir

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Qanə; Nasirə; Kəfərnahum

Naibin oğlunu sağaldır; Əşiya peyğəmbərin tumarını oxuyur; onu qəbul etmirlər; Kəfərnahuma gedir

4:13—16

 

4:16—31

4:46—54

Cəlilə dənizi, Kəfərnahuma yaxın

Dörd nəfəri şagirdliyə çağırır: Şimon, Andreas, Yaqub, Yəhya

4:18—22

1:16—20

5:1—11

 

Kəfərnahum

Şimonun qayınanasını və başqalarını sağaldır

8:14—17

1:21—34

4:31—41

 

Cəlilə

Dörd şagirdilə Cəliləyə ilk təbliğ səfəri

4:23—25

1:35—39

4:42, 43

 

Cüzamlını sağaldır; ardınca gedirlər

8:1—4

1:40—45

5:12—16

 

Kəfərnahum

İflici sağaldır

9:1—8

2:1—12

5:17—26

 

Məttanı çağırır; vergiyığanlarla nahar edir; oruc barədə sual

9:9—17

2:13—22

5:27—39

 

Yəhudiyyə

Sinaqoqlarda vəz edir

   

4:44

 

31-ci il, Pasxa

Yerusəlim

Beytzatada xəstəni sağaldır; Yəhudilər onu öldürmək istəyir

     

5:1—47

Yerusəlimdən qayıdır (?)

Şagirdlər şənbə günü sünbül dərir; İsa «şənbənin ağasıdır»

12:1—8

2:​23—28

6:1—5

 

Cəlilə; Cəlilə dənizi

Şənbə günü şikəsti sağaldır; dalınca çoxlu adam gedir; xeyli adamı sağaldır

12:9—21

3:1—12

6:6—11

 

Kəfərnahuma yaxın dağ

12 həvarini seçir

 

3:13—19

6:12—16

 

Kəfərnahuma yaxın

Dağda vəz edir

5:1—7:29

 

6:17—49

 

Kəfərnahum

Yüzbaşının nökərini sağaldır

8:5—13

 

7:1—10

 

Nain

Dul qadının oğlunu dirildir

   

7:11—17

 

Təbəriyyə; Cəlilə (Nain, yaxud ətrafı)

Zindandakı Yəhya şagirdlərini onun yanına göndərir; İsa Yəhyadan danışır

11:2—19

 

7:18—35

 

Cəlilə (Nain, yaxud ətrafı)

Günahkar qadın onun ayağına ətirli yağ çəkir; iki borclu haqda məsəl

   

7:36—50

 

Cəlilə

Həvarilərlə ikinci təbliğ səfəri

   

8:1—3

 

Cinləri qovur; bağışlanmaz günah

12:22—37

3:19—30

   

Yunusun əlaməti

12:38—45

     

Anası və qardaşları gəlir; şagirdlərinə «anam» və «qardaşlarım» deyir

12:46—50

3:31—35

8:19—21