Kontentə keç

Mündəricatı göstər

A7-D

İsa peyğəmbərin həyatı. İsa peyğəmbərin Cəlilədə uğurlu xidməti (II hissə)

ZAMAN

MƏKAN

HADİSƏ

MƏTTA

MARK

LUKA

YƏHYA

31 və ya 32-ci il

Kəfərnahum

İsa Padşahlıq barədə məsəllər danışır

13:1—53

4:1—34

8:4—18

 

Cəlilə dənizi

Fırtınanı ram edir

8:18, 23—27

4:35—41

8:22—25

 

Qadara bölgəsi

Cinləri donuzların içinə göndərir

8:28—34

5:1—20

8:26—39

 

Güman ki, Kəfərnahum

Qanaxmadan əziyyət çəkən qadını sağaldır; Yairin qızını dirildir

9:18—26

5:21—43

8:40—56

 

Kəfərnahum (?)

Koru və lalı sağaldır

9:27—34

     

Nasirə

İsanı yenə öz yurdunda qəbul etmirlər

13:54—58

6:1—5

   

Cəlilə

Cəliləyə üçüncü səfəri; həvariləri təbliğə göndərir; təbliğ işi vüsət alır

9:35—11:1

6:6—13

9:1—6

 

Təbəriyyə

Hirod Yəhyanın boynunu vurdurur; İsa barədə eşitdikləri Hirodu çaşbaş qoyur

14:1—12

6:14—29

9:7—9

 

32-ci il, Pasxaya yaxın (Yəhya 6:4)

Kəfərnahum (?); Cəlilə dənizinin şimal-şərqi

Həvarilər təbliğ səfərindən qayıdır; 5000 nəfəri yedizdirir

14:13—21

6:30—44

9:10—17

6:1—13

Cəlilə dənizinin şimal-şərqi; Gennesaret

Camaat İsanı padşah qoymaq istəyir; dənizin üstü ilə yeriyir; şəfa verir

14:22—36

6:45—56

 

6:14—21

Kəfərnahum

«Həyat çörəyi mənəm» deyir; çoxları narazı halda onu tərk edir

     

6:22—71

32-ci il, Pasxadan sonra

Güman ki, Kəfərnahum

İnsan ənənələrini ifşa edir

15:1—20

7:1—23

 

7:1

Finikiya; Dekapol

Finikiyalı qadının qızına şəfa verir; 4000 nəfəri yedizdirir

15:21—38

7:24—8:9

   

Məcdən

Yunusun əlaməti

15:39—16:4

8:10—12