Kontentə keç

Mündəricatı göstər

A7-B

İsa peyğəmbərin həyatı. İsa peyğəmbərin xidmətinin başlanğıcı

ZAMAN

MƏKAN

HADİSƏ

MƏTTA

MARK

LUKA

YƏHYA

29-cu il, payız

İordan çayı, yəqin, o biri taydakı Beytaniyyə, yaxud ətrafı

İsa vəftiz olur, məsh olunur; Yehova onu Öz oğlu elan edir, ondan razı olduğunu bildirir

3:13—17

1:9—11

3:21—38

 

Yəhudiyyə çöllüyü

İblis onu imtahana çəkir

4:1—11

1:12, 13

4:1—13

 

İordanın o tayındakı Beytaniyyə

Yəhya peyğəmbər İsa Məsihi «Allahın Quzusu» kimi təqdim edir; İsa Məsihin ilk şagirdləri

     

1:15, 19—51

Cəlilə, Qanə; Kəfərnahum

Toyda ilk möcüzə, İsa suyu şəraba döndərir; Kəfərnahuma gedir

     

2:1—12

30-cu il, Pasxa

Yerusəlim

Məbədi təmizləyir

     

2:13—25

Nikodemlə söhbət

     

3:1—21

Yəhudiyyə; Aynon

Yəhudiyyə kəndlərinə gedir, şagirdlər vəftiz edir; Yəhyanın İsa barədə sonuncu şəhadəti

     

3:22—36

Təbəriyyə; Yəhudiyyə

Yəhya həbs edilir; İsa Cəliləyə yola düşür

4:12; 14:3—5

6:17—20

3:19, 20

4:1—3

Səməriyyədəki Sixar

Cəliləyə gedən yolda, Səməriyyə sakinlərinə təlim verir

     

4:4—43

Yəhudiyyə çöllüyü