Kontentə keç

Mündəricatı göstər

MÖVZU 16

Dərd-sərli dünyada rahatlıq mənbəyi

«Sən qayğı yükünü Yehovaya ver, O, sənə dayaq olar, O, heç vaxt saleh insanı yıxılmağa qoymaz».

Zəbur 55:22

«Çalışqanın niyyəti uğur gətirər, tələskən ehtiyaca yuvarlanar».

Məsəllər 21:5

«Qorxma, Mən səninləyəm. Təlaşa düşmə, sənin Allahın Mənəm. Sənə qüvvət verəcəyəm, sənə kömək edəcəyəm, haqq olan sağ əlimlə səni bərk-bərk tutacağam».

Əşiya 41:10

«Hansınız qayğı çəkməklə ömrünü bir qarış da olsa, uzada bilər?»

Mətta 6:27

«Buna görə də heç vaxt sabahkı gün üçün narahat olmayın, çünki sabahkı gün özü ilə yeni qayğılar gətirəcək. Hər günün dərdi özünə bəsdir».

Mətta 6:34

«Daha vacib şeyləri ayırd etməyi bacarın».

Filippililərə 1:10

«Heç nəyə görə narahat olmayın. Hər məsələ barədə diləyinizi dua və yalvarışla, şükr edə-edə Allaha bildirin. Onda Allahın hər bir ağıldan üstün olan sülhü ürəyinizi və fikirlərinizi Məsih İsa vasitəsilə qoruyacaq».

Filippililərə 4:6, 7