Kontentə keç

Mündəricatı göstər

B14-A

Alış-veriş

 • Maye ölçü vahidləri

 • Kor (10 bat / 60 hin)

  220 l

 • Bat (6 hin)

  22 l

 • Hin (12 loq)

  3,67 l

 • Loq (1⁄12 hin)

  0,31 l

 • Həcm vahidləri

 • Homer (1 kor / 10 efa)

  220 l

 • Efa (3 sea / 10 omer)

  22 l

 • Sea (31⁄3 omer)

  7,33 l

 • Omer (14⁄5 kab)

  2,2 l

 • Qav

  1,22 l

 • Xiniks (Vh 6:6 ayəsində «bir kilo» kimi tərcümə edilib)

  1,08 l

 • Uzunluq vahidləri

 • Uzun qamış (6 uzun qulac)

  3,11 m

 • Qamış (6 qulac)

  2,67 m

 • Sajın

  1,8 m

 • Uzun qulac (7 dörd barmaq)

  51,8 sm

 • Qulac (2 qarış / 6 dörd barmaq)

  44,5 sm

 • Qısa qulac

  38 sm

 • 1 Roma stadisi

  1⁄8 Roma mili = 185 m

 1. 1 Bir barmaq (1⁄4 dörd barmaq)

  1,85 sm

 2. 2 Dörd barmaq (4 barmağın eni)

  7,4 sm

 3. 3 Qarış (3 dörd barmaq eni)

  22,2 sm