Kontentə keç

Mündəricatı göstər

MÖVZU 12

Ölülərin aqibəti

«Buna heyrət etməyin, çünki elə bir vaxt gələcək ki, qəbirlərdə olanların hamısı onun səsini eşidəcək,.. diriləcəklər».

Yəhya 5:28, 29

«Allahın həm salehləri, həm də qeyri-salehləri dirildəcəyinə ümid edirəm».

Həvarilərin işləri 24:15

«Mən həmçinin taxtın önündə durmuş ölüləri — böyükləri və kiçikləri gördüm. Tumarlar açılmışdı. Başqa bir tumar da açıldı, bu tumar həyat kitabıdır. Ölülər tumarlarda yazılanlara uyğun olaraq, əməllərinə görə mühakimə edildi. Dəniz onda olan ölüləri qaytardı, ölüm və Məzar da onlarda olan ölüləri qaytardılar və hər biri öz əməllərinə görə mühakimə edildi».

Vəhy 20:12, 13