Kontentə keç

Mündəricatı göstər

MÖVZU 14

Güzəran barədə

«Eyş-işrəti sevən müflisləşər, mey və yağ hərisi varlanmaz».

Məsəllər 21:17

«Borc alan borc verənin nökəri [olar]».

Məsəllər 22:7

«Sizdən kimsə bir qüllə tikmək fikrinə düşsə, məgər tikintini qurtarmağa gücünün çatıb-çatmayacağını bilmək üçün əvvəlcə oturub məsrəfləri hesablamaz? Əks təqdirdə, bünövrəni qoyacaq, amma tikintini qurtara bilməyəcək. Onda camaat: “Bu adam tikməyə başladı, amma qurtara bilmədi”, — deyib ona güləcək».

Luka 14:28—30

«Camaat yeyib doyandan sonra İsa şagirdlərinə dedi: “Artıq qalan tikələri yığın ki, heç nə zay olmasın”».

Yəhya 6:12