Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Kitablar haqqında məlumat cədvəli

Eramızdan əvvəl yazılmış Tövrat kitabları

KİTABIN ADI

YAZAR(LAR)

YAZILDIĞI YER

TAMAMLANIB (B.E.Ə.)

ƏHATƏ ETDİYİ MÜDDƏT (B.E.Ə.)

Yaradılış

Musa

Səhralıq

1513

«Başlanğıcdan» 1657-dək

Çıxış

Musa

Səhralıq

1512

1657—1512

Lavililər

Musa

Səhralıq

1512

1 ay (1512)

Saylar

Musa

Səhralıq, Muab çöllüyü

1473

1512—1473

Qanunun təkrarı

Musa

Muab çöllüyü

1473

2 ay (1473)

Yuşə

Yuşə

Kənan

təx. 1450

1473 — təx. 1450

Hakimlər

İşmuil

İsrail

təx. 1100

təx. 1450 — təx. 1120

Rut

İşmuil

İsrail

təx. 1090

Hakimlər dövrünün 11 ili

1 İşmuil

İşmuil, Cad, Natan

İsrail

təx. 1078

təx. 1180—1078

2 İşmuil

Cad, Natan

İsrail

təx. 1040

1077 — təx. 1040

1 Padşahlar

Ərəmya

Yəhuda

580

təx. 1040—911

2 Padşahlar

Ərəmya

Yəhuda və Misir

580

c. 920—580

1 Salnamələr

Üzeyir

Yerusəlim (?)

c. 460

1 Salnamələr 9:44-dən sonra: təx. 1077—1037

2 Salnamələr

Üzeyir

Yerusəlim (?)

təx. 460

təx. 1037—537

Üzeyir

Üzeyir

Yerusəlim

təx. 460

537 — təx. 467

Nəhəmya

Nəhəmya

Yerusəlim

443-dən s.

456 — 443-dən s.

Əstər

Mərdəhay

Şuş, Elam

təx. 475

493 — təx. 475

Əyyub

Musa

Səhralıq

təx. 1473

1657—1473 arasında 140 ildən artıq

Zəbur

Davud və başqaları

 

təx. 460

 

Məsəllər

Süleyman, Ağur, Ləmuil

Yerusəlim

təx. 717

 

Vaiz

Süleyman

Yerusəlim

1000-dən ə.

 

Nəğmələr nəğməsi

Süleyman

Yerusəlim

təx. 1020

 

Əşiya

Əşiya

Yerusəlim

732-dən s.

təx. 778 — 732-dən s.

Ərəmya

Ərəmya

Yəhuda, Misir

580

647—580

Mərsiyələr

Ərəmya

Yerusəlimin yaxınlığı

607

 

Hizqiyal

Hizqiyal

Babil

təx. 591

613 — təx. 591

Dənyal

Dənyal

Babil

təx. 536

618 — təx. 536

Huşə

Huşə

Səməriyyə (Bölgə)

745-dən s.

804-dən ə. — 745-dən s.

Yuil

Yuil

Yəhuda

təx. 820 (?)

 

Amus

Amus

Yəhuda

təx. 804

 

Əbdiya

Əbdiya

 

təx. 607

 

Yunus

Yunus

 

təx. 844

 

Mikə

Mikə

Yəhuda

717-dən ə.

təx. 777—717

Nahum

Nahum

Yəhuda

632-dən ə.

 

Həbquq

Həbquq

Yəhuda

təx. 628 (?)

 

Səfənya

Səfənya

Yəhuda

648-dən ə.

 

Həqqay

Həqqay

Bərpa edilmiş Yerusəlim

520

112 gün (520)

Zəkəriyyə

Zəkəriyyə

Bərpa edilmiş Yerusəlim

518

520—518

Məlaki

Məlaki

Bərpa edilmiş Yerusəlim

443-dən s.

 

Bizim eramızda yazılmış İncil kitabları

KİTABIN ADI

YAZAR

YAZILDIĞI YER

TAMAMLANIB (B.E.)

ƏHATƏ ETDİYİ MÜDDƏT

Mətta

Mətta

Fələstin

təx. 41

b.e.ə. 2 — b.e. 33

Mark

Mark

Roma

təx. 60—65

b.e. 29—33

Luka

Luka

Qeysəriyyə

təx. 56—58

b.e.ə. 3 — b.e. 33

Yəhya

Həvari Yəhya

Efes, yaxud yaxınlığı

təx. 98

Girişdən sonra, b.e. 29—33

Həvarilərin işləri

Luka

Roma

təx. 61

33 — təx. b.e. 61

Romalılara

Bulus

Korinf

təx. 56

 

1 Korinflilərə

Bulus

Efes

təx. 55

 

2 Korinflilərə

Bulus

Makedoniya

təx. 55

 

Qalatiyalılara

Bulus

Korinf, yaxud Suriya Antakyası

təx. 50—52

 

Efeslilərə

Bulus

Roma

təx. 60—61

 

Filippililərə

Bulus

Roma

təx. 60—61

 

Koloslulara

Bulus

Roma

təx. 60—61

 

1 Salonikililərə

Bulus

Korinf

təx. 50

 

2 Salonikililərə

Bulus

Korinf

təx. 51

 

1 Timutiyə

Bulus

Makedoniya

təx. 61—64

 

2 Timutiyə

Bulus

Roma

təx. 65

 

Titusa

Bulus

Makedoniya (?)

təx. 61—64

 

Filimona

Bulus

Roma

təx. 60—61

 

İbranilərə

Bulus

Roma

təx. 61

 

Yaqub

Yaqub (İsanın qardaşı)

Yerusəlim

62-dən ə.

 

1 Butrus

Butrus

Babil

təx. 61—64

 

2 Butrus

Butrus

Babil (?)

təx. 64

 

1 Yəhya

Həvari Yəhya

Efes, yaxud yaxınlığı

təx. 98

 

2 Yəhya

Həvari Yəhya

Efes, yaxud yaxınlığı

təx. 98

 

3 Yəhya

Həvari Yəhya

Efes, yaxud yaxınlığı

təx. 98

 

Yəhuda

Yəhuda (İsanın qardaşı)

Fələstin (?)

təx. 65

 

Vəhy

Həvari Yəhya

Patmos

təx. 96

 

[Bəzi kitabların yazarlarının adı və yazıldığı yer naməlumdur. Tarixlərin bəziləri təxminidir; s. ixtisarı «sonra», ə. «əvvəl», təx. isə «təxminən» deməkdir.]