Kontentə keç

Mündəricatı göstər

B9

Dənyalın peyğəmbərlik etdiyi dünya imperiyaları

Babil

Dənyal 2:32, 36—38; 7:4

B.e.ə. 607-ci il. Babil padşahı Navuxodonosor Yerusəlimi dağıdır

Mada-Fars

Dənyal 2:32, 39; 7:5

B.e.ə. 539-cu il. Babili zəbt edir

B.e.ə. 537-ci il. Kuruş yəhudilərin Yerusəlimə qayıtması barədə fərman verir

Yunanıstan

Dənyal 2:32, 39; 7:6

B.e.ə. 331-ci il. Böyük İsgəndər Fars ölkəsini zəbt edir

Roma

Dənyal 2:33, 40; 7:7

B.e.ə. 63-cü il. İsraili idarə edir

B.e. 70-ci ili. Yerusəlimi dağıdır

İngiltərə-Amerika

Dənyal 2:33, 41—43

İngiltərə-Amerika dünya imperiyası Birinci Dünya müharibəsi zamanı (b.e. 1914—1918) meydana çıxır