Kontentə keç

Mündəricatı göstər

MÖVZU 8

Dünyadakı əzablar və Allah

«Allah qətiyyən pislik etməz, Qüdrət Sahibi haqsızlıq etməz!»

Əyyub 34:10

«Sınaqlarla üzləşəndə qoy heç kəs: “Allah məni sınağa çəkir”, — deməsin, çünki Allah heç kəsi pisliklə sınamır və Onun Özünü də pisliklə sınamaq mümkün deyil».

Yaqub 1:13

«Bütün qayğılarınızı Onun üzərinə qoyun, çünki O, qayğınızı çəkir».

1 Butrus 5:7

«Yehova bəzilərinin düşündüyü kimi, Öz vədini yerinə yetirməyə gecikmir. Xeyr! O, sizə səbir edir, çünki heç kəsin məhv olmasını istəmir, əksinə, istəyir ki, hamı tövbəyə gəlsin».

2 Butrus 3:9