Spring na inhoud

Hoeveel name het God?

Hoeveel name het God?

Die Bybel se antwoord

God het net een persoonlike naam. In Hebreeus word dit so geskryf: יהוה. In Afrikaans word dit gewoonlik as “Jehovah” weergegee. * Deur sy profeet Jesaja het God gesê: “Ek is Jehovah. Dit is my naam” (Jesaja 42:8). Hierdie naam kom ongeveer 7 000 keer in ou Bybelmanuskripte voor. Dit is meer as enige ander term vir God, of selfs enigiemand anders se persoonlike naam. *

Is daar ander name vir Jehovah?

Al is daar net een persoonlike naam vir God in die Bybel, word baie ander titels en beskrywings gebruik om na hom te verwys. Hier volg ’n lys van party van hierdie titels en beskrywings. Elkeen van hulle wys vir ons ’n ander aspek van Jehovah se geaardheid of sy persoonlikheid.

Titel

Verwysing

Betekenis

Allah

(Geen)

Die woord “Allah” kom uit die Arabiese taal. Dit is nie ’n persoonlike naam nie, maar eerder ’n titel wat “God” beteken. Bybelvertalings in Arabies en ander tale gebruik “Allah” as ’n ander woord vir “God”.

Allerheiligste

Spreuke 9:10

Heiliger (wat verwys na rein en volmaakte gedrag) as enige ander skepsel.

Allerhoogste

Psalm 47:2

Het die hoogste posisie.

Almagtige

Genesis 17:1

Sy krag kan nie teëgestaan word nie. Die Hebreeuse uitdrukking ʼEl Shad·daiʹ, “God die Almagtige”, kom sewe keer in die Bybel voor.

Die Alfa en die Omega

Openbaring 1:8; 21:6; 22:13

“Die eerste en die laaste”, of “die begin en die einde”, beteken dat daar geen Almagtige God voor Jehovah was nie, en daar sal ook nie een ná hom wees nie (Jesaja 43:10). Alfa en omega is die eerste en die laaste letters van die Griekse alfabet.

EK IS WAT EK IS

Eksodus 3:14, Ou Afrikaanse Bybelvertaling (1953)

Word wat ook al nodig is sodat sy voorneme vervul kan word. Hierdie uitdrukking is ook soos volg vertaal: “EK SAL WORD WAT EK SAL WORD” (Nuwe Wêreld-vertaling). Hierdie beskrywing verduidelik die persoonlike naam, Jehovah, wat in Eksodus 3:15 gegee word.

Gelukkige God

1 Timoteus 1:11

Is vreugdevol en gelukkig.—Psalm 104:31.

God

Genesis 1:1

’n Voorwerp van aanbidding; ’n Sterke. Die Hebreeuse woord ʼElo·himʹ is meervoudig. Dit verwys na Jehovah se goddelikheid, waardigheid of voortreflikheid.

God van die gode

Deuteronomium 10:17

Die allerhoogste God, in teenstelling met die “waardelose gode” wat deur party aanbid word.—Jesaja 2:8.

Grootse Maker

Psalm 149:2

Het alles geskep.—Openbaring 4:11.

Grootse Onderrigter

Jesaja 30:20, 21

Gee voordelige onderrigting en leiding.—Jesaja 48:17, 18.

Herder

Psalm 23:1

Sorg vir sy aanbidders.

Here

Psalm 135:5

Eienaar of meester; Hebreeus ʼA·dhohnʹ en ʼAdho·nimʹ.

Here van die leërskare

Jesaja 1:9; Romeine 9:29, Ou Afrikaanse Bybelvertaling (1953)

In beheer van groot engelemagte. Die titel kan ook vertaal word as “Jehovah van die leërs”.—Romeine 9:29, Nuwe Wêreld-vertaling.

Hoorder van gebed

Psalm 65:2

Luister persoonlik na almal wat in geloof tot hom bid.

Jaloers

Eksodus 34:14

Verdra geen mededinging in aanbidding nie. Hierdie uitdrukking is ook al vertaal as “vereis uitsluitlike toegewydheid”.—New World Translation (2013).

Koning van die ewigheid

Openbaring 15:3

Sy heerskappy het nie ’n begin en ook nie ’n einde nie.

Opperwese

Daniël 7:18, 27

Die een met die hoogste gesag.

Oue van Dae

Daniël 7:9, 13, 22

Het geen begin gehad nie; het ’n ewigheid bestaan voordat enigiemand of enigiets anders bestaan het.—Psalm 90:2.

Pottebakker

Jesaja 64:8

Het gesag oor persone en nasies, net soos wat ’n pottebakker gesag het oor klei.—Romeine 9:20, 21.

Redder

Jesaja 45:21

Red ons van gevaar of vernietiging.

Rots

Psalm 18:2, 46

’n Veilige skuilplek en bron van redding.

Skepper

Jesaja 40:28

Het alles geskep.

Soewereine Heer

Genesis 15:2

Het oppergesag; Hebreeus ʼAdho·naiʹ.

Terugkoper

Jesaja 41:14

Herstel of koop die mensdom terug van ’n toestand van sonde en die dood deur die losprysofferande van Jesus Christus.—Johannes 3:16.

Vader

Matteus 6:9

Die een wat lewe gee.

Plekname in die Hebreeuse Geskrifte

’n Paar plekname in die Bybel bevat God se persoonlike naam, maar dit is nie ander name vir God nie.

Pleknaam

Verwysing

Betekenis

Jehovah-Jireh

Genesis 22:13, 14

“Jehovah sal ... voorsien.”

Jehovah-Nissi

Eksodus 17:15

“Die Here is my banier”, Ou Afrikaanse Bybelvertaling (1953). Jehovah is ’n God rondom wie sy volk kan saamtrek vir beskerming en hulp.—Eksodus 17:13-16.

Jehovah-Sjalom

Rigters 6:23, 24

“Jehovah is vrede.”

Redes om God se naam te ken en dit te gebruik

  • God se persoonlike naam, Jehovah, moet vir hom belangrik wees, want hy het dit duisende kere in die Bybel laat opteken.—Maleagi 1:11.

  • God se Seun, Jesus, het die belangrikheid van God se naam herhaaldelik beklemtoon. Byvoorbeeld, hy het tot Jehovah gebid: “Laat u naam geheilig word.”—Matteus 6:9; Johannes 17:6.

  • Diegene wat God se naam leer ken en dit gebruik, begin ’n vriendskap met Jehovah opbou (Psalm 9:10; Maleagi 3:16). God belowe: “Omdat hy sy geneentheid op my gerig het, sal ek ook aan hom ontkoming verskaf. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam leer ken het” (Psalm 91:14). Wanneer ’n persoon ’n verhouding met God opbou, sal hierdie belofte op hom van toepassing wees.

  • Die Bybel erken: “Daar [is] dié wat ‘gode’ genoem word, hetsy in die hemel of op die aarde, net soos daar baie ‘gode’ en baie ‘here’ is” (1 Korintiërs 8:5, 6). Maar die Bybel identifiseer die een ware God duidelik by sy naam, Jehovah.—Psalm 83:18.

^ par. 3 Party Hebreeuse geleerdes verkies om God se naam as “Jahweh” weer te gee.

^ par. 3 ’n Verkorte vorm van die goddelike naam, “Jah”, kom omtrent 50 keer in die Bybel voor. Dit sluit die woord “Halleluja” in wat “Loof Jah” beteken.—Openbaring 19:1, Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling (1983).