Die eerste brief aan Timoteus 1:1-20

  • Groete (1, 2)

  • Waarskuwing teen valse onderrigters (3-11)

  • Onverdiende goedheid aan Paulus betoon (12-16)

  • Koning van die ewigheid (17)

  • ‘Voer die goeie oorlog’ (18-20)

1  Van Paulus, ’n apostel van Christus Jesus deur die bevel van God, ons Redder, en van Christus Jesus, ons hoop.+  Aan Timoʹteus,*+ ’n ware kind+ in die geloof: Mag jy onverdiende goedheid, genade en vrede ontvang van God, die Vader, en van Christus Jesus, ons Here.  Toe ek op die punt gestaan het om na Masedoʹnië te gaan, het ek jou aangemoedig om in Efeʹse te bly. Maar ek doen dit nou weer sodat jy sekere persone kan beveel om nie valse leringe te versprei nie  en om ook nie aandag te skenk aan valse stories+ en aan geslagsregisters nie. Hierdie dinge loop op niks uit nie+ en laat net spekulasies ontstaan eerder as om iets te bied wat van God af kom en wat geloof opbou.  Die rede waarom ek hierdie opdrag gee, is sodat ons liefde+ uit ’n rein hart en uit ’n goeie gewete en uit geloof+ sonder skynheiligheid kan hê.  Party het hierdie dinge verwerp en by dwase praatjies+ betrokke geraak.  Hulle wil onderrigters+ van die wet wees, maar hulle verstaan nie die dinge wat hulle sê of die dinge waarop hulle so sterk aandring nie.  Ons weet dat die Wet goed is as ’n mens dit reg* toepas,  en ons hou in gedagte dat ’n wet nie vir ’n regverdige mens gemaak word nie, maar vir mense wat wetteloos+ en opstandig is, goddelose mense en sondaars, mense wat dislojaal is* en nie respek het vir wat heilig is nie, wat hulle pa of ma of iemand anders vermoor, 10  wat seksueel onsedelik* is, mans wat homoseksualiteit beoefen,* ontvoerders, leuenaars, mense wat leuens onder eed vertel,* en enigiets anders wat teen die gesonde* lering+ is 11  volgens die glorieryke goeie nuus van die gelukkige God, wat aan my toevertrou is.+ 12  Ek is dankbaar teenoor Christus Jesus, ons Here. Hy het my krag gegee en ’n bediening aan my toegewys omdat hy my as getrou beskou het,+ 13  al was ek vroeër ’n lasteraar en ’n vervolger en ’n trotse man.+ Tog is genade aan my betoon omdat ek oningelig was en sonder geloof opgetree het. 14  Maar die onverdiende goedheid van ons Here was buitengewoon groot, saam met geloof en die liefde wat in Christus Jesus is. 15  Hierdie woorde is betroubaar en verdien om ten volle aanvaar te word: Christus Jesus het in die wêreld ingekom om sondaars te red,+ en ek is die ergste van hulle almal.+ 16  Maar genade is aan my betoon sodat Christus Jesus al sy geduld kon toon deur middel van my, die ergste geval. So het ek ’n voorbeeld geword vir dié wat geloof in hom sal stel om die ewige lewe te verkry.+ 17  Aan die Koning van die ewigheid,+ wat onsterflik*+ en onsigbaar+ is, die enigste God,+ behoort eer en heerlikheid vir ewig en altyd. Amen. 18  My kind, Timoʹteus, ek gee hierdie opdrag aan jou in ooreenstemming met die profesieë wat oor jou gemaak is, sodat jy daardeur kan aanhou om die goeie oorlog te voer+ 19  terwyl jy geloof en ’n goeie gewete+ behou. Party het hulle gewete opsygestoot, en as gevolg daarvan het hulle geloof skipbreuk gely. 20  Himeneʹus+ en Aleksander is onder hulle, en ek het hulle aan Satan oorgelewer+ sodat hulle deur dissipline geleer kan word om nie te laster nie.

Voetnote

Beteken “iemand wat God eer”.
Lett. “wettiglik”.
Of “nie lojale liefde het nie”.
Sien Woordelys, “Seksuele onsedelikheid”.
Of “mans wat met mans seks het”. Lett. “mans wat by mans lê”.
Of “wat valslik sweer”.
Of “voordelige”.
Lett. “onverderflik”.