Jesaja 1:1-31

  • ’n Pa en sy opstandige seuns (1-9)

  • Jehovah haat onopregte aanbidding (10-17)

  • “Laat ons sake regstel” (18-20)

  • Sion weer ’n getroue stad (21-31)

1  Die visioen wat Jesaja,*+ die seun van Amos, in die tyd van Ussiʹa,+ Jotam,+ Agas+ en Hiskiʹa,+ konings van Juda,+ in verband met Juda en Jerusalem gesien het:   Hoor, o hemele, en luister, o aarde,+want Jehovah het gesê: “Ek het kinders grootgemaak en opgevoed,+maar hulle het teen my in opstand gekom.+   ’n Bul ken sy koper goed,en ’n donkie die krip van sy eienaar,maar Israel ken my* nie.+ My volk tree nie verstandig op nie.”   Dit sal sleg gaan met die sondige nasie,+die volk wat baie oortredings het,nakomelinge van goddelose mense, slegte kinders! Hulle het Jehovah verlaat,+hulle het geen respek vir die Heilige van Israel getoon nie,hulle het hulle rug op hom gedraai.   Waar wil julle nog geslaan word? Hoekom bly julle opstandig?+ Die hele kop is siek,en die hele hart is aangetas.+   Van kop tot tone is daar geen gesonde plek nie. Daar is wonde en kneusplekke en oop sere– hulle is nie skoongemaak* of verbind of met olie behandel nie.+   Julle land is verlate. Julle stede is met vuur verbrand. Julle land word voor julle oë deur uitlanders gestroop.+ Dit is soos ’n land wat deur uitlanders verwoes is.+   Die dogter van Sion het oorgebly soos ’n skuiling in ’n wingerd,soos ’n hut in ’n komkommerland,soos ’n beleërde stad.+   As Jehovah van die leërmagte nie vir ons ’n paar oorlewendes laat oorbly het nie,sou ons net soos Sodom geword heten sou ons soos Gomorʹra gewees het.+ 10  Hoor die woord van Jehovah, regeerders* van Sodom.+ Luister na die wet* van ons God, volk van Gomorʹra.+ 11  “Van watter nut is al julle offerandes vir my?”+ sê Jehovah. “Ek het genoeg gehad van julle brandoffers van ramme+ en die vet van vetgevoerde diere.+ Ek wil nie die bloed+ van jong bulle+ en lammers en bokke+ hê nie. 12  Julle kom om voor my te verskyn,+maar wie het julle gevraom my voorhowe te vertrap?+ 13  Hou op om nog waardelose graanoffers te bring. Julle reukwerk is vir my afskuwelik.+ Nuwemane,+ sabbatte,+ die organisering van byeenkomste+– ek kan dit nie verdra dat julle heilige vergaderinge hou en terselfdertyd toorkrag+ gebruik nie. 14  Ek haat julle nuwemane en julle feeste. Dit het vir my ’n las geword. Ek kan dit nie meer verdra nie. 15  En wanneer julle julle hande na my toe uitsteek,kyk ek weg.+ Al bid julle hoe baie,+luister ek nie.+ Julle hande is vol bloed.+ 16  Was julle, reinig julle,+hou op om goddelose dinge voor my te doen. Hou op met julle slegte dade.+ 17  Leer om goed te doen, beoefen geregtigheid,+wys die verdrukker tereg. Beskerm die regte van die weeskind*en verdedig die regsaak van die weduwee.”+ 18  “Kom, laat ons sake regstel tussen ons,” sê Jehovah.+ “Al is julle sondes so rooi soos skarlaken,sal dit so wit soos sneeu gemaak word.+ Al is dit so rooi soos bloed,sal dit so wit soos wol word. 19  As julle gewillig is om te luister,sal julle die goeie dinge van die land eet.+ 20  Maar as julle weier en opstandig is,sal julle deur die swaard doodgemaak word,+want dit is wat Jehovah gesê het.” 21  Die getroue stad+ het ’n prostituut geword!+ Sy was vol geregtigheid,+en regverdigheid het in haar gewoon,+maar nou is daar moordenaars.+ 22  Jou silwer het metaalskuim geword,+en jou bier* is met water verdun. 23  Jou leiers is hardkoppig en werk saam met diewe.+ Elkeen van hulle is lief vir ’n omkoopgeskenk en soek belonings.+ Hulle laat die weeskinders* nie geregtigheid kry nie,en hulle luister nie na die regsaak van die weduwee nie.+ 24  Daarom sê die ware Heer, Jehovah van die leërmagte,die Magtige van Israel: “Ek sal ontslae raak van my teenstanders,en ek sal wraak neem op my vyande.+ 25  Ek sal jou straf,en ek sal jou metaalskuim heeltemal laat wegsmelt,en ek sal al jou onsuiwerhede verwyder.+ 26  Ek sal jou weer regters gee soos vroeër,en raadgewers soos in die begin.+ Daarna sal jy genoem word: Stad van Regverdigheid, Getroue Stad.+ 27  Sion sal deur geregtigheid verlos word,+en haar inwoners wat terugkeer, deur regverdigheid. 28  Die opstandiges en die sondaars sal saam vernietig word,+en dié wat Jehovah verlaat, sal aan hulle einde kom.+ 29  Want hulle sal hulle skaam oor die magtige bome wat julle begeer het,+en julle sal verneder voel weens die tuine* wat julle gekies het.+ 30  Want julle sal word soos ’n groot boom waarvan die blare verlep+en soos ’n tuin sonder water. 31  Die sterk man sal soos strooi* word,en sy werk soos ’n vonk. Hulle sal al twee saam in vlamme opgaan,en niemand sal die vuur blus nie.”

Voetnote

Beteken “redding van Jehovah”.
Of “sy meester”.
Lett. “uitgedruk”.
Of “diktators”.
Of “onderrigting”.
Lett. “vaderlose seun”.
Of “koringbier”.
Lett. “vaderlose seuns”.
Verwys moontlik na bome en tuine wat met afgodediens verband gehou het.
Of “vlasvesels”.