Psalms 18:1-50

  • God geloof vir redding

    • “Jehovah is my groot rots” (2)

    • Jehovah, lojaal aan lojales (25)

    • God se weg is volmaak (30)

    • “U nederigheid maak my groot” (35)

Vir die musiekleier. Deur Jehovah se kneg Dawid, wat die woorde van hierdie lied aan Jehovah gerig het nadat Jehovah hom gered het uit die hand van al sy vyande en uit die hand van Saul. Hy het gesê:+ 18  Ek is lief vir u, o Jehovah, my sterkte.+   Jehovah is my groot rots en my vesting en die Een wat my red.+ My God is my rots,+ by wie ek beskerming soek,my skild en my horing* van redding,* my veilige skuilplek.*+   Ek roep Jehovah aan, wat verdien om geloof te word,en ek sal van my vyande gered word.+   Die toue van die dood was om my.+ Stortvloede van nikswerd mense het my baie bang gemaak.+   Die toue van die Graf* was om my. Ek het voor die strikke van die dood te staan gekom.+   In my angstigheid het ek tot Jehovah geroep. Ek het tot my God om hulp bly roep. Vanuit sy tempel het hy my stem gehoor,+en my geroep om hulp het sy ore bereik.+   Toe het die aarde begin skud en bewe,+en die fondamente van die berge het gebeween heen en weer geskud omdat hy woedend gemaak is.+   Rook het uit sy neusgate gekom,en ’n verterende vuur het by sy mond uitgekom.+ Gloeiende kole het uit hom voortgekom.   Hy het die hemel laat buig terwyl hy neergedaal het,+en daar was digte, donker wolke onder sy voete.+ 10  Hy het op ’n gerub gery en aangevlieg gekom.+ Hy het afgevlieg op die vlerke van ’n gees.*+ 11  Toe het hy homself met donkerte bedek,+reg rondom hom as ’n skuiling,donker waters en digte wolke.+ 12  Uit die helderheid voor homhet hael en brandende kole deur die wolke gebreek. 13  Toe het Jehovah se stem soos donderslae in die hemel gedreun.+ Die Allerhoogste het sy stem laat hoor+met haelstene en brandende kole. 14  Hy het sy pyle geskiet en my vyande verstrooi.+ Hy het sy weerligstrale gegooi en hulle verwar.+ 15  Die stroombeddings* het sigbaar geword.+ Die fondamente van die land is deur u straf blootgelê, o Jehovah,deur die geblaas van die asem van u neusgate.+ 16  Hy het sy hand vanuit die hoogte uitgestrek. Hy het my gegryp en my uit diep waters getrek.+ 17  Hy het my van my sterk vyand gered,+van dié wat my haat, wat sterker was as ek.+ 18  Hulle het my teëgestaan op die dag van my rampspoed,+maar Jehovah het my ondersteun. 19  Hy het my na ’n veilige plek* uitgebring. Hy het my gered omdat ek sy goedkeuring geniet.+ 20  Jehovah beloon my volgens my regverdigheid.+ Hy vergoed my volgens die onskuld* van my hande.+ 21  Want ek het die weë van Jehovah gevolg,en ek het nie goddeloos opgetree deur my God te verlaat nie. 22  Al sy oordele is voor my. Ek sal sy wetsbepalings nie ignoreer nie. 23  Ek sal ’n rein lewe voor hom lei,*+en ek sal oortreding vermy.+ 24  Mag Jehovah my beloon volgens my regverdigheid,+volgens die onskuld van my hande voor hom.+ 25  Aan iemand wat lojaal is, is u lojaal.+ Aan iemand wat getrou* is, is u getrou.*+ 26  Vir die een wat rein is, toon u dat u rein is,+maar deur die een wat bedrieglik is, word u nie bedrieg nie.+ 27  En u red die nederiges,*+maar u verneder die hoogmoediges.*+ 28  O Jehovah, u is die Een wat my lamp aansteek,my God wat my duisternis lig maak.+ 29  Met u hulp kan ek ’n rowerbende bestorm,+en deur God se krag kan ek teen ’n muur opklim.+ 30  Die weg van die ware God is volmaak,+en die woord van Jehovah is suiwer.+ Hy is ’n skild vir almal wat beskerming by hom kom soek.+ 31  Want wie is God buiten Jehovah?+ En wie is ’n rots behalwe ons God?+ 32  Die ware God is die Een wat my krag gee,+en hy sal sorg dat my weg volmaak is.+ 33  Hy maak my voete soos dié van ’n takbok. Hy laat my op hoë plekke staan.+ 34  Hy leer my hande om oorlog te voer,en my arms kan ’n boog van koper span. 35  U gee my u skild van redding,+u regterhand ondersteun my,en u nederigheid maak my groot.+ 36  U maak die pad vir my voetstappe breër,en my voete* sal nie gly nie.+ 37  Ek sal my vyande agternasit en hulle inhaal. Ek sal nie terugkeer totdat hulle vernietig is nie. 38  Ek sal hulle verpletter sodat hulle nie kan opstaan nie,+en hulle sal onder my voete val. 39  U sal my krag gee vir die geveg,en u sal my vyande onder my laat inmekaarsak.+ 40  U sal my vyande van my af laat terugtrek,*en ek sal ’n einde maak aan dié wat my haat.*+ 41  Hulle roep om hulp, maar daar is niemand om hulle te red nie. Hulle roep selfs tot Jehovah, maar hy antwoord hulle nie. 42  Ek sal hulle so fyn stamp soos stof in die wind. Ek sal hulle uitgooi soos modder in die strate. 43  U sal my red van die foutvindery van die volk.+ U sal my as hoof van nasies aanstel.+ ’n Volk wat ek nie geken het nie, sal my dien.+ 44  Weens ’n blote berig sal hulle aan my gehoorsaam wees,en uitlanders sal voor my kruip.+ 45  Uitlanders sal moed verloor,*en hulle sal bewend uit hulle vestings kom. 46  Jehovah lewe! Mag my Rots geloof word!+ Laat die God van my redding verheerlik word.+ 47  Die ware God neem wraak vir my.+ Hy onderwerp die volke onder my. 48  Hy red my van my woedende vyande. U lig my hoog bo dié wat my aanval,+en u red my van die man van geweld. 49  Daarom sal ek u verheerlik onder die nasies, o Jehovah,+en ek sal liedere sing* om u naam te loof.+ 50  Hy verrig groot reddingsdade* vir sy koning.+ Hy betoon lojale liefde aan sy gesalfde,+aan Dawid en sy nageslag,* vir ewig.+

Voetnote

Of “my magtige redder”.
Of “veilige hoogte”.
Of “Sjeool”. Sien Woordelys.
Of “die wind”.
Of “waterkanale”.
Of “ruim plek”.
Lett. “reinheid”.
Of “onberispelik voor hom bly”.
Of “onberispelik”.
Of “onberispelik”.
Of “dié wat swaarkry”.
Lett. “hoogmoedige oë”.
Of “enkels”.
Of “U sal my die rug van my vyande gee”.
Of “ek sal dié wat my haat, stilmaak”.
Of “wegkwyn”.
Of “musiek maak”.
Of “groot oorwinnings”.
Lett. “saad”.