Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sự dư dật của họ bù đắp cho sự thiếu thốn

Sự dư dật của họ bù đắp cho sự thiếu thốn

Vào năm 49 CN, “những người được công nhận là cột trụ của hội thánh” là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, giao cho Phao-lô và cộng sự của ông là Ba-na-ba một nhiệm vụ. Đó là họ phải nhớ đến các tín đồ nghèo trong khi rao giảng cho dân ngoại (Ga 2:9, 10). Họ đã chu toàn trách nhiệm này như thế nào?

Các lá thư của Phao-lô cho thấy ông đã làm gì để hoàn tất công việc được giao. Chẳng hạn, trong lá thử gửi cho tín đồ ở Cô-rinh-tô, ông viết: “Về việc quyên góp cho những người thánh, anh em có thể làm theo chỉ dẫn của tôi cho các hội thánh ở Ga-la-ti. Cứ vào ngày đầu tuần, mỗi người hãy dành riêng một số tiền tùy theo khả năng mình để đóng góp, hầu không phải quyên góp khi tôi đến. Khi đến, tôi sẽ phái những anh mà anh em đã đề cử trong thư để mang quà đóng góp của anh em đến Giê-ru-sa-lem”.—1 Cô 16:1-3.

Trong lá thư thứ hai gửi cho tín đồ ở Cô-rinh-tô, ông nhắc lại mục tiêu của việc quyên góp, đó là để “sự dư dật của anh em bù đắp cho sự thiếu thốn của [các tín đồ nghèo]”.—2 Cô 8:12-15.

Khi Phao-lô viết thư cho các tín đồ tại Rô-ma vào khoảng năm 56 CN, công việc quyên góp gần hoàn tất. Ông nói: “Tôi sắp đi Giê-ru-sa-lem để phục vụ các người thánh. Vì anh em ở Ma-xê-đô-ni-a và A-chai đã vui lòng đóng góp để giúp những người thánh nghèo túng ở Giê-ru-sa-lem” (Rô 15:25, 26). Ít lâu sau, Phao-lô đã làm tròn nhiệm vụ, vì khi trở về Giê-ru-sa-lem và bị bắt tại đó, ông nói với quan tổng đốc Phê-lích: “Tôi trở lại Giê-ru-sa-lem để mang tiền cứu trợ cho dân tôi và dâng vật tế lễ”.—Công 24:17.

Tinh thần của các tín đồ vào thế kỷ thứ nhất được thấy rõ qua những gì Phao-lô nói về anh em ở Ma-xê-đô-ni-a. Ông nói rằng họ “nài xin chúng tôi cho họ đặc ân đóng góp”. Sứ đồ Phao-lô khuyến khích các tín đồ ở Cô-rinh-tô noi gương đó. Ông khuyên: “Mỗi người hãy làm theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hay bị ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu thương người nào hiến tặng một cách vui lòng”. Điều gì thúc đẩy anh em thời đó bày tỏ tinh thần rộng rãi? Họ không chỉ có mục tiêu là “đáp ứng đầy đủ nhu cầu của những người thánh”, mà còn muốn “mang lại nhiều lời tạ ơn cho Đức Chúa Trời” (2 Cô 8:4; 9:7, 12). Rất có thể những mục tiêu tương tự cũng thôi thúc chúng ta bày tỏ lòng rộng rãi. Chắc chắn, Đức Giê-hô-va sẽ ban phước khi chúng ta thể hiện tinh thần bất vị kỷ như thế, và phước lành của ngài sẽ làm cho chúng ta giàu có.—Châm 10:22.

MỘT SỐ CÁCH ĐÓNG GÓP CHO CÔNG VIỆC NƯỚC TRỜI TOÀN CẦU

Như vào thời sứ đồ Phao-lô, ngày nay nhiều anh chị “dành riêng một số tiền” để đóng góp vào hộp “Công việc Nước Trời Toàn cầu” tại hội thánh địa phương (1 Cô 16:2). Mỗi tháng, các khoản này được gửi đến văn phòng của Nhân Chứng Giê-hô-va trông nom công việc trong nước. Bạn cũng có thể gửi thẳng tiền mặt hoặc tặng phẩm đến một đơn vị pháp nhân của Nhân Chứng Giê-hô-va trong nước. Để biết tên của đơn vị pháp nhân chính do Nhân Chứng Giê-hô-va sử dụng tại địa phương, xin liên hệ với văn phòng chi nhánh trông nom công việc tại nước của bạn. Bạn có thể tìm địa chỉ của văn phòng chi nhánh trên trang web www.jw.org. Có thể gửi những tặng phẩm sau:

BIẾU TẶNG VÔ ĐIỀU KIỆN

  • Tiền mặt, trang sức và tài sản có giá trị khác.

  • Vui lòng kèm theo lá thư cho biết rõ khoản tiền hoặc tặng phẩm được biếu tặng là vô điều kiện.

BIẾU TẶNG CÓ ĐIỀU KIỆN

  • Có thể biếu tặng tiền mặt với điều kiện là phải trả lại nếu bạn yêu cầu.

  • Vui lòng kèm theo lá thư cho biết rõ khoản đóng góp là có điều kiện.

KẾ HOẠCH TỪ THIỆN

Ngoài việc đóng góp tiền mặt và tài sản có giá trị, cũng có một số phương thức khác để ủng hộ quyền lợi Nước Trời trên toàn cầu. Các phương thức này được liệt kê bên dưới. Trước khi chọn một phương thức nào đó, hãy liên lạc với văn phòng chi nhánh trông nom công việc trong nước để biết hình thức nào áp dụng tại nước của bạn. Vì các quy định và luật thuế có thể khác tùy theo địa phương, tốt nhất nên tìm sự trợ giúp của nhà tham vấn về pháp luật và thuế vụ trước khi chọn phương thức đóng góp.

Bảo hiểm: Có thể chỉ định một đơn vị pháp nhân của Nhân Chứng Giê-hô-va hưởng quyền lợi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc chương trình trợ cấp hưu trí.

Tài khoản ngân hàng: Có thể ủy thác tài khoản ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi và tài khoản hưu trí cá nhân cho một đơn vị pháp nhân của Nhân Chứng Giê-hô-va, hoặc chuyển nhượng cho đơn vị ấy khi qua đời, phù hợp với quy định của ngân hàng địa phương.

Cổ phiếu và trái phiếu: Có thể biếu tặng vô điều kiện cổ phiếu và trái phiếu cho một đơn vị pháp nhân của Nhân Chứng Giê-hô-va, hoặc chuyển nhượng cho đơn vị ấy khi qua đời.

Bất động sản: Có thể biếu tặng bất động sản cho một đơn vị pháp nhân của Nhân Chứng Giê-hô-va. Trong trường hợp hiến nhà, người hiến vẫn có thể ở đó cho đến khi qua đời.

Niên kim tài trợ bằng quà tặng: Trong sắp đặt này, một người tặng tiền hoặc chứng khoán cho một đơn vị pháp nhân của Nhân Chứng Giê-hô-va, rồi hằng năm người tặng hoặc người do người ấy chỉ định, nhận được một khoản tiền nhất định. Người tặng được giảm trừ thuế thu nhập trong năm hợp đồng này được ký kết.

Di chúc và quỹ tín thác: Có thể tặng tài sản hay tiền cho một đơn vị pháp nhân của Nhân Chứng Giê-hô-va bằng cách lập tờ di chúc hợp pháp, hoặc có thể chỉ định rằng đơn vị ấy hưởng quyền lợi của một quỹ tín thác. Phương thức này có thể mang lại một số ưu đãi khi khai thuế.

Như hàm ý trong cụm từ “kế hoạch từ thiện”, những cách đóng góp trên thường đòi hỏi người đóng góp phải hoạch định. Để giúp những ai muốn đóng góp cho công việc toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va thông qua một phương thức đóng góp từ thiện, một sách mỏng bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đã được soạn thảo, mang tựa đề Kế hoạch từ thiện nhằm đẩy mạnh công việc Nước Trời trên toàn cầu (Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide). Sách mỏng này cung cấp thông tin về những cách biếu tặng có thể thực hiện lúc còn sống hoặc sau khi qua đời. Tùy vào luật thuế và quy định khác tại địa phương, một số thông tin trong sách mỏng này có thể không áp dụng trong trường hợp của bạn. Vì thế, sau khi đọc sách mỏng, nên tham khảo ý kiến của nhà tham vấn pháp luật và thuế vụ. Qua những phương thức đóng góp từ thiện trên, nhiều người đã ủng hộ hoạt động tôn giáo và nhân đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới, đồng thời được lợi ích tối đa khi khai thuế. Nếu sách mỏng này có phát hành tại nước của bạn, bạn có thể liên hệ với thư ký của hội thánh địa phương để nhận một cuốn.

Để biết thêm chi tiết, xin gọi điện thoại hay viết thư cho Phòng Kế hoạch Từ thiện (Charitable Planning Office) theo thông tin bên dưới, hoặc liên lạc với văn phòng chi nhánh trông nom công việc trong nước.