Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 16:1-24

  • Quyên góp cho các tín đồ ở Giê-ru-sa-lem (1-4)

  • Kế hoạch cho hành trình của Phao-lô (5-9)

  • Kế hoạch viếng thăm của Ti-mô-thê và A-bô-lô (10-12)

  • Lời khuyên bảo và lời chào (13-24)

16  Về việc quyên góp cho những người thánh,+ anh em có thể làm theo chỉ dẫn mà tôi đã truyền cho các hội thánh ở Ga-la-ti.  Cứ vào ngày đầu tuần, mỗi người nên dành riêng một số tiền tùy theo khả năng mình, hầu không phải quyên góp khi tôi đến.  Khi đến, tôi sẽ phái những anh mà anh em đề cử trong thư+ để mang quà đóng góp của anh em đến Giê-ru-sa-lem.  Tuy nhiên, nếu thấy cũng nên đi đến đó, tôi sẽ đi chung với họ.  Nhưng tôi sẽ đến với anh em sau khi đi qua Ma-xê-đô-ni-a, vì tôi sẽ đi qua Ma-xê-đô-ni-a;+  có lẽ tôi sẽ ở lại, hay thậm chí trú đông cùng với anh em, để rồi anh em có thể tiễn tôi một đoạn đến nơi tôi sẽ đến.  Tôi không muốn chỉ ghé thăm anh em trên đường đi lần này, vì tôi mong ở lại với anh em một thời gian,+ nếu Đức Giê-hô-va* cho phép.  Nhưng tôi sẽ ở lại Ê-phê-sô+ cho đến Lễ Ngũ Tuần  vì một cánh cửa lớn của công việc đã mở ra cho tôi,+ nhưng cũng có nhiều kẻ chống đối. 10  Nếu Ti-mô-thê+ đến, đừng để anh ấy lo sợ khi ở giữa anh em, vì anh ấy đang làm công việc của Đức Giê-hô-va,*+ như tôi vậy. 11  Thế nên, chớ có ai xem thường anh ấy. Hãy để anh ấy đi trong sự bình an hầu anh ấy có thể đến với tôi, vì tôi và các anh khác đang đợi anh ấy. 12  Về phần A-bô-lô,+ người anh em của chúng ta, tôi hết lòng khuyến giục anh ấy cùng đi với các anh khác đến thăm anh em. Anh ấy không có ý định đi bây giờ nhưng sẽ đi khi có dịp. 13  Hãy luôn tỉnh thức,+ đứng vững trong đức tin,+ can đảm*+ và mạnh mẽ lên.+ 14  Anh em hãy làm mọi việc với tình yêu thương.+ 15  Anh em biết nhà Sê-pha-na là những môn đồ đầu tiên ở A-chai và biết họ đã chuyên tâm phục vụ các người thánh. Vậy, hỡi anh em, tôi khuyến giục anh em: 16  Hãy tiếp tục vâng phục những người như thế, cũng vâng phục tất cả các cộng sự đang chịu khó làm việc.+ 17  Tôi vui mừng vì có Sê-pha-na,+ Phốt-tu-na và A-chai-cơ ở đây, vì họ bù đắp cho sự vắng mặt của anh em. 18  Họ đã làm lòng tôi và lòng anh em được sảng khoái. Vậy, hãy quý trọng những người như thế. 19  Các hội thánh ở A-si-a gửi lời chào anh em. A-qui-la và Bê-rít-sin cùng hội thánh nhóm tại nhà họ+ cũng gửi lời chào nồng ấm đến anh em trong Chúa. 20  Tất cả đều chào anh em. Hãy chào nhau bằng cái hôn của tình yêu thương anh em. 21  Đây là lời chào của tôi, do chính tay tôi là Phao-lô viết. 22  Nếu ai không yêu mến Chúa, hãy để người ấy bị nguyền rủa. Lạy Chúa chúng tôi, xin hãy đến! 23  Nguyện lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su ở cùng anh em. 24  Xin gửi tình yêu thương của tôi đến hết thảy anh em trong Đấng Ki-tô Giê-su.

Chú thích

Hay “hành động như bậc trượng phu”.