THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 11 năm 2012

“Xin dạy tôi làm theo ý-muốn Chúa”

Làm thế nào chúng ta có thể noi gương Đa-vít và có quan điểm của Đức Giê-hô-va trong mọi vấn đề?

Sự dư dật của họ bù đắp cho sự thiếu thốn

Các tín đồ vào thế kỷ thứ nhất dành riêng khoản đóng góp cho những ai gặp khó khăn. Làm thế nào chúng ta có thể noi gương họ?

Vun trồng tinh thần của “người nhỏ hơn”

Làm thế nào chúng ta có thể tỏ lòng khiêm nhường khi cử xử với người khác?

Vun trồng tinh thần của “người nhỏ hơn”

Làm thế nào chúng ta có thể tỏ lòng khiêm nhường khi cử xử với người khác?

Độc giả thắc mắc

Phải chăng những lời của Chúa Giê-su ám chỉ rằng một người sống độc thân được là do ơn mầu nhiệm?

Sự tha thứ của Đức Giê-hô-va có nghĩa gì với bạn?

Cách Đức Giê-hô-va đối xử với người tội lỗi trong quá khứ dạy chúng ta nhiều về việc ngài sẵn lòng tha thứ.

Hãy sẵn lòng tha thứ nhau

Hãy xem làm thế nào chúng ta có thể noi gương Đức Giê-hô-va trong việc sẵn lòng tha thứ.

‘Đó là thông điệp hay nhất từ trước đến giờ’

Đến năm 1926, học viên Kinh Thánh, tên gọi Nhân Chứng Giê-hô-va thời đó, đã có trạm radio trong 4 thành phố ở Ca-na-da.