Đi đến nội dung

Hướng dẫn cách đóng góp qua mạng

Xin xem những cách đóng góp về tài chính cho công việc toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va.

 

Có thể bạn cũng thích

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va được tài trợ như thế nào?

Chúng tôi tránh dùng những cách mà nhiều tôn giáo khác sử dụng.

Món quà cho Đức Giê-hô-va

Món quà cho Đức Giê-hô-va

Khi dâng tặng từ đáy lòng, chúng ta đang thể hiện tình yêu thương với Đức Giê-hô-va, và đó là món quà tốt nhất mình có thể dâng cho ngài.