Thư thứ hai gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 9:1-15

  • Động cơ khi ban tặng (1-15)

    • Đức Chúa Trời yêu thương người vui lòng ban tặng (7)

9  Về thánh chức trợ giúp những người thánh,+ thật ra tôi không cần phải viết cho anh em  vì tôi biết anh em có lòng sẵn sàng, là điều tôi đã khoe với anh em ở Ma-xê-đô-ni-a. Tôi nói với họ rằng anh em ở A-chai đã sẵn sàng một năm nay, và lòng sốt sắng của anh em tác động đến phần lớn trong số họ.  Nhưng tôi phái các anh ấy đến để lời chúng tôi khoe về anh em trong vấn đề này không trở nên sáo rỗng, và anh em chuẩn bị sẵn sàng đúng như tôi đã nói.  Bằng không, nếu các anh ở Ma-xê-đô-ni-a đến cùng với tôi và thấy anh em chưa sẵn sàng thì chúng tôi, chứ chưa kể đến anh em, sẽ bị hổ thẹn vì đã tin tưởng anh em.  Bởi vậy, tôi nghĩ cần phải khuyến khích các anh ấy đến với anh em trước và thâu góp quà đóng góp dồi dào mà anh em đã hứa, để cho thấy đó là quà anh em ban tặng bởi lòng rộng rãi chứ không phải vì bị ép buộc.  Trong vấn đề này, ai gieo ít sẽ gặt ít, ai gieo nhiều sẽ gặt nhiều.+  Mỗi người hãy làm theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hay bị ép buộc,+ vì Đức Chúa Trời yêu thương người vui lòng ban tặng.+  Ngoài ra, Đức Chúa Trời có thể tỏ lòng nhân từ bao la với anh em một cách dư dật, hầu anh em luôn có đủ những gì mình cần, cũng có dư dật để làm mọi việc lành.+  (Như có lời viết: “Người đã ban phát rộng rãi, đã cho kẻ nghèo. Sự công chính người còn lại mãi mãi”.+ 10  Đấng cung cấp dư dật hạt giống cho kẻ gieo và lương thực cho kẻ ăn sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo và sẽ giúp anh em càng bội thu hơn trong các việc làm công chính). 11  Anh em được làm cho giàu có trong mọi sự để có thể tỏ lòng rộng rãi bằng nhiều cách, và qua chúng tôi mà lòng rộng rãi ấy khiến nhiều người cảm tạ Đức Chúa Trời; 12  vì thánh chức trợ giúp này không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của những người thánh+ mà còn mang lại nhiều lời tạ ơn cho Đức Chúa Trời. 13  Qua bằng chứng của thánh chức cứu trợ ấy, họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì anh em vâng phục tin mừng về Đấng Ki-tô mà anh em đã công bố, và vì anh em rộng lòng đóng góp để trợ giúp họ và mọi người.+ 14  Họ cũng tha thiết cầu nguyện cho anh em và thể hiện lòng trìu mến đối với anh em, vì Đức Chúa Trời tỏ lòng nhân từ bao la với anh em. 15  Tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã ban món quà tuyệt vời khôn tả.

Chú thích