Thư gửi tín đồ ở Rô-ma 15:1-33

  • Tiếp đón nhau như Đấng Ki-tô đã làm (1-13)

  • Phao-lô, tôi tớ phục vụ các nước (14-21)

  • Kế hoạch cho hành trình của Phao-lô (22-33)

15  Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh sự yếu đuối của những người yếu,+ và chớ làm hài lòng mình.+  Mỗi người trong chúng ta hãy làm hài lòng người lân cận vì lợi ích của họ và để giúp họ vững mạnh.+  Vì ngay cả Đấng Ki-tô cũng không làm hài lòng mình,+ như có lời viết: “Lời lăng nhục của bọn lăng nhục ngài đổ trên con”.+  Hết thảy những điều được viết từ trước đều để chỉ dạy chúng ta,+ hầu cho bởi sự chịu đựng của chúng ta+ và sự an ủi đến từ Kinh Thánh mà chúng ta có hy vọng.+  Nguyện Đức Chúa Trời, đấng ban sức chịu đựng và sự an ủi, giúp tất cả anh em có tinh thần như Đấng Ki-tô Giê-su,  hầu cho anh em đồng lòng,+ đồng thanh tôn vinh Đức Chúa Trời của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta, cũng là Cha ngài.  Thế thì hãy tiếp đón* nhau,+ như Đấng Ki-tô đã tiếp đón anh em,+ hầu mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời.  Vì tôi nói với anh em rằng Đấng Ki-tô đã trở thành người phục vụ cho những người chịu cắt bì,+ để chứng nhận Đức Chúa Trời là chân thật và xác nhận lời hứa của ngài với tổ phụ họ,+  và để các dân tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự thương xót của ngài.+ Như có lời viết: “Bởi cớ đó, con sẽ công khai nhìn nhận ngài giữa các nước và hát chúc tụng danh ngài”.+ 10  Cũng có lời phán: “Hỡi các nước, hãy vui mừng với dân ngài”+ 11  và “Hỡi mọi nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!* Hỡi muôn dân, hãy ca tụng ngài!”.+ 12  Cũng có lời của Ê-sai nói rằng: “Sẽ có rễ của Giê-sê,+ là người trỗi dậy cai trị các nước;+ các nước sẽ đặt hy vọng nơi người”.+ 13  Nguyện Đức Chúa Trời, đấng ban hy vọng, làm cho anh em tràn đầy niềm vui và sự bình an vì anh em tin cậy ngài, hầu anh em được chứa chan hy vọng bởi quyền năng của thần khí thánh.+ 14  Hỡi anh em tôi, tôi tin chắc rằng anh em cũng có đầy lòng tốt cùng sự hiểu biết, và có thể khuyên nhủ* lẫn nhau. 15  Tuy nhiên, tôi viết thẳng thắn hơn về một số điểm để nhắc nhở anh em lần nữa. Tôi làm thế vì ân huệ* Đức Chúa Trời ban cho tôi. 16  Nhờ ân huệ đó mà tôi được làm tôi tớ của Đấng Ki-tô Giê-su hầu phục vụ các nước.+ Tôi tham gia công việc thánh là rao truyền tin mừng của Đức Chúa Trời,+ hầu cho các nước trở thành lễ vật đẹp lòng Đức Chúa Trời, được nên thánh bởi thần khí thánh. 17  Vậy, trong Đấng Ki-tô Giê-su, tôi có cớ để vui mừng về những điều liên quan đến Đức Chúa Trời. 18  Tôi chẳng dám nói điều gì khác ngoài những điều mà Đấng Ki-tô đã thực hiện qua tôi để khiến các nước vâng lời. Ngài thực hiện những điều đó qua lời nói và việc làm của tôi, 19  qua các dấu lạ và việc kỳ diệu,*+ cũng như qua quyền năng của thần khí Đức Chúa Trời; thế nên, từ thành Giê-ru-sa-lem và đi một vòng đến tận I-ly-ri, tôi đã rao giảng cặn kẽ tin mừng về Đấng Ki-tô.+ 20  Như vậy, tôi đã cố gắng không công bố tin mừng ở nơi nào danh Đấng Ki-tô đã được biết đến, hầu không xây trên nền của người khác; 21  như có lời viết: “Người chưa được báo tin về ngài sẽ thấy, và người chưa nghe sẽ hiểu”.+ 22  Cũng vì lý do đó mà nhiều lần tôi không đến được với anh em. 23  Nhưng bây giờ chẳng còn khu vực nào trong các vùng đó mà tôi chưa rao giảng, và đã nhiều* năm tôi mong mỏi đến với anh em. 24  Bởi vậy, tôi hy vọng rằng tôi sẽ gặp anh em trên đường đi Tây Ban Nha và được anh em tiễn một đoạn đến đó, sau khi đã có thời gian vui vẻ bên anh em. 25  Nhưng nay tôi sắp đi Giê-ru-sa-lem để phục vụ các người thánh.+ 26  Vì anh em ở Ma-xê-đô-ni-a và A-chai đã vui lòng chia sẻ những gì mình có bằng cách đóng góp để giúp người nghèo túng trong vòng các người thánh ở Giê-ru-sa-lem.+ 27  Đúng là họ vui lòng làm thế, nhưng thật ra họ cũng mắc nợ các người thánh ở Giê-ru-sa-lem; vì nếu các người thánh chia sẻ với các dân những điều thiêng liêng, thì các dân cũng mắc nợ các người thánh trong việc dùng của cải vật chất để phục vụ họ.+ 28  Vậy, sau khi làm xong việc ấy và giao quà quyên góp* này cho họ một cách an toàn, tôi sẽ ghé thăm anh em trên đường tới Tây Ban Nha. 29  Hơn nữa, tôi biết khi đến với anh em, tôi sẽ mang ân phước dồi dào của Đấng Ki-tô đến. 30  Vậy hỡi anh em, bởi Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta và tình yêu thương đến từ thần khí, tôi khuyến giục anh em cùng tôi nỗ lực cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho tôi,+ 31  hầu tôi được giải cứu+ khỏi những kẻ chẳng tin ở xứ Giu-đê và hầu thánh chức của tôi vì lợi ích của Giê-ru-sa-lem được các người thánh+ đón nhận. 32  Nhờ thế, bởi ý muốn Đức Chúa Trời mà tôi có thể vui mừng đến với anh em và được tươi tỉnh cùng với anh em. 33  Nguyện xin Đức Chúa Trời, đấng ban sự bình an, ở cùng hết thảy anh em.+ A-men.

Chú thích

Hay “chấp nhận”.
Hay “chỉ dạy”.
Hay “sự nhân từ bao la”.
Hay “điềm”.
Cũng có thể là “một số”.
Ds: “bông trái”.