Thư thứ hai gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 8:1-24

  • Quyên góp cho các tín đồ ở Giu-đê (1-15)

  • Tít sẽ được phái đến Cô-rinh-tô (16-24)

8  Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết về lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời đối với các hội thánh ở Ma-xê-đô-ni-a.+  Trong khi họ chịu khốn khổ vì thử thách cam go thì niềm vui mừng tràn đầy và sự nghèo khổ tột cùng khiến cho sự giàu có về lòng rộng rãi của họ trở nên dồi dào hơn.  Tôi chứng nhận rằng họ thể hiện lòng rộng rãi theo khả năng của mình,+ thậm chí còn hơn khả năng của mình nữa,+  vì họ đã chủ động nài xin chúng tôi cho họ đặc ân đóng góp và góp phần vào thánh chức cứu trợ các người thánh.+  Họ không chỉ làm như chúng tôi mong đợi, vì trước hết họ đã quên mình mà phục vụ Chúa và chúng tôi, theo ý Đức Chúa Trời.  Thế nên, chúng tôi khuyến khích Tít+ hãy hoàn tất công việc anh ấy đã khởi sự giữa anh em, đó là thâu góp những gì anh em vui lòng đóng góp.  Vậy, như anh em được dư dật trong mọi sự, trong đức tin, lời nói, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành và tình yêu thương của chúng tôi dành cho anh em, mong rằng anh em cũng rộng rãi trong việc đóng góp này.+  Tôi nói vậy không phải để ra lệnh cho anh em, nhưng để anh em biết về lòng nhiệt thành của các anh chị khác và để thử xem tình yêu thương của anh em chân thành đến mức nào.  Anh em biết lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta, đó là ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em,+ hầu anh em có thể trở nên giàu nhờ cái nghèo của ngài. 10  Còn đây là ý kiến của tôi:+ Làm việc ấy mang lại lợi ích cho anh em, vì cách đây một năm, anh em chẳng những khởi sự mà còn cho thấy ước muốn làm việc ấy nữa. 11  Vậy bây giờ, hãy hoàn tất những gì anh em đã khởi sự làm. Như lúc đầu anh em đã sẵn sàng hành động thể nào thì hãy hoàn tất theo khả năng của mình thể ấy. 12  Nếu một người có lòng sẵn sàng thì điều người ấy dâng sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận, vì ngài muốn người ấy dâng tùy theo những gì mình có+ chứ chẳng phải những gì mình không có. 13  Vì tôi không muốn tạo sự dễ dàng cho người khác mà lại gây khó khăn cho anh em; 14  nhưng nhờ sự cân bằng mà sự dư dật hiện thời của anh em có thể bù đắp cho sự thiếu thốn của họ, để rồi sự dư dật của họ cũng có thể bù đắp cho sự thiếu thốn của anh em, vậy là có sự cân bằng. 15  Như có lời viết: “Người có nhiều thì không quá nhiều, người có ít thì không quá ít”.+ 16  Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Tít cũng có lòng quan tâm đến anh em như chúng tôi,+ 17  bởi anh ấy quả đã làm theo lời khuyến khích của chúng tôi, và vì rất muốn làm điều đó nên anh ấy sẽ chủ động đến với anh em. 18  Nhưng chúng tôi có phái một anh đi cùng, là người được khen ngợi trong khắp các hội thánh vì những điều anh ấy làm cho tin mừng. 19  Không những thế, anh ấy còn được các hội thánh bổ nhiệm để cùng đi với chúng tôi phân phát quà đóng góp, hầu làm vinh hiển Chúa và chứng tỏ lòng sẵn sàng giúp đỡ của chúng tôi. 20  Nhờ vậy, không ai bắt bẻ được chúng tôi về quà đóng góp dồi dào mà chúng tôi được giao nhiệm vụ phân phát.+ 21  Vì chúng tôi ‘chăm lo mọi việc một cách lương thiện, không chỉ trước mắt Đức Giê-hô-va* mà còn trước mắt người ta’.+ 22  Chúng tôi cũng phái một anh khác đi với họ, người mà chúng tôi đã thử nhiều lần và thấy anh siêng năng trong nhiều việc, và nay anh càng siêng năng hơn nữa vì rất tin tưởng anh em. 23  Nhưng nếu có ai thắc mắc gì về Tít, tôi xin nói rằng anh ấy là bạn đồng hành của tôi* và là cộng sự vì lợi ích của anh em; hoặc nếu có ai thắc mắc gì về các anh kia, tôi xin nói rằng họ là sứ đồ* của các hội thánh và là sự vinh hiển của Đấng Ki-tô. 24  Vậy, hãy cho thấy bằng chứng về tình yêu thương của anh em đối với họ+ và cho các hội thánh thấy tại sao chúng tôi khoe về anh em.

Chú thích

Ds: “người dự phần với tôi”.
Hay “người đại diện; người được phái đi”.