Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

panitan/stock.adobe.com

ĐỢT RAO GIẢNG MỜI DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM

Chúa Giê-su sẽ chấm dứt nghèo đói

Chúa Giê-su sẽ chấm dứt nghèo đói

 Trong thời gian sống trên đất, Chúa Giê-su cho thấy ngài yêu thương con người rất nhiều, nhất là người nghèo và khốn khổ (Ma-thi-ơ 9:36). Thậm chí ngài còn hy sinh mạng sống cho người khác (Ma-thi-ơ 20:28; Giăng 15:13). Không lâu nữa, ngài sẽ lại chứng tỏ tình yêu thương dành cho con người bằng cách dùng quyền hành của Vua Nước Đức Chúa Trời để chấm dứt nghèo đói trên khắp đất.

 Kinh Thánh dùng những lời ấm lòng để miêu tả điều Chúa Giê-su sẽ làm:

  •   “Nguyện người xét cho tầng lớp thấp hèn, giải cứu con cái của người nghèo khó”.​—Thi thiên 72:4.

 Làm thế nào để tỏ lòng biết ơn về mọi điều Chúa Giê-su đã làm và sắp làm cho chúng ta? Nơi Lu-ca 22:19, Chúa Giê-su bảo các môn đồ tưởng nhớ cái chết của ngài. Vì thế, mỗi năm Nhân Chứng Giê-hô-va nhóm nhau lại vào ngày kỷ niệm sự hy sinh của ngài. Chúng tôi mời bạn cùng tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su vào Chủ Nhật, ngày 24-3-2024.

Tìm Lễ Tưởng Niệm