Tin mừng do Giăng ghi lại 15:1-27

  • Minh họa về cây nho thật (1-10)

  • Điều răn về việc biểu lộ tình yêu thương như của Đấng Ki-tô (11-17)

    • “Không ai có tình yêu thương lớn hơn” (13)

  • Thế gian ghét môn đồ Chúa Giê-su (18-27)

15  Tôi là cây nho thật và Cha tôi là người trồng.  Nhánh nào trên tôi không sinh trái thì ngài cắt bỏ, còn nhánh nào sinh trái thì ngài tỉa sạch để nó sinh trái nhiều hơn.+  Anh em đã được sạch nhờ lời tôi nói với anh em.+  Hãy tiếp tục hợp nhất với tôi, và tôi sẽ tiếp tục hợp nhất với anh em. Như nhánh nho không thể tự sinh trái nếu không dính liền với cây, anh em cũng vậy nếu không luôn hợp nhất với tôi.+  Tôi là cây nho, anh em là nhánh. Ai tiếp tục hợp nhất với tôi và tôi hợp nhất với người ấy, thì người sẽ sinh nhiều trái;+ vì nếu lìa khỏi tôi, anh em chẳng làm được gì.  Nếu ai không tiếp tục hợp nhất với tôi, người ấy sẽ như nhánh cây bị quăng ra ngoài và khô đi. Người ta gom những nhánh ấy lại rồi ném vào lửa, và chúng bị thiêu cháy.  Nếu anh em tiếp tục hợp nhất với tôi và lời tôi luôn ở trong lòng anh em thì hãy xin bất cứ điều gì mình muốn, và anh em sẽ được ban cho.+  Qua điều này mà Cha tôi được vinh hiển, ấy là anh em tiếp tục kết nhiều quả và chứng tỏ là môn đồ tôi.+  Như Cha yêu thương tôi,+ tôi cũng yêu thương anh em; hãy luôn ở trong tình yêu thương của tôi. 10  Nếu anh em giữ các điều răn của tôi, anh em sẽ luôn ở trong tình yêu thương của tôi, như tôi đã giữ các điều răn của Cha và luôn ở trong tình yêu thương của ngài. 11  Tôi nói với anh em những điều ấy, để niềm vui của tôi ở trong anh em, và niềm vui của anh em được đầy trọn.+ 12  Đây là điều răn của tôi: Anh em hãy yêu thương nhau như tôi đã yêu thương anh em.+ 13  Không ai có tình yêu thương lớn hơn người sẵn sàng hy sinh mạng sống* vì bạn mình.+ 14  Anh em là bạn tôi nếu làm theo những gì tôi truyền dạy.+ 15  Tôi không gọi anh em là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết chủ mình làm gì. Nhưng tôi gọi anh em là bạn, vì tôi đã cho anh em biết mọi điều tôi nghe nơi Cha. 16  Không phải anh em đã chọn tôi nhưng tôi đã chọn anh em; tôi đã bổ nhiệm anh em đi và tiếp tục kết quả, và quả của anh em còn mãi, hầu anh em nhân danh tôi xin Cha bất cứ điều gì thì ngài sẽ ban cho.+ 17  Tôi truyền cho anh em những điều ấy để anh em yêu thương nhau.+ 18  Nếu thế gian ghét anh em, hãy biết rằng họ đã ghét tôi trước khi ghét anh em.+ 19  Nếu anh em thuộc về thế gian, thế gian sẽ thích những ai thuộc về mình. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian,+ và tôi đã chọn anh em từ giữa thế gian, nên thế gian ghét anh em.+ 20  Hãy nhớ lời tôi từng nói với anh em: Đầy tớ không lớn hơn chủ. Nếu họ ngược đãi tôi thì cũng sẽ ngược đãi anh em;+ nếu họ giữ lời tôi thì cũng sẽ giữ lời anh em. 21  Nhưng vì cớ danh tôi, họ sẽ làm mọi điều ấy để chống lại anh em, bởi họ không biết đấng phái tôi đến.+ 22  Nếu tôi không đến và không nói với họ thì họ chẳng có tội.+ Nhưng bây giờ họ không có cớ để bào chữa cho tội lỗi mình.+ 23  Ai ghét tôi thì cũng ghét Cha tôi.+ 24  Nếu tôi không làm giữa họ những việc mà chưa ai từng làm thì họ chẳng có tội;+ nhưng bây giờ họ đã thấy tôi và ghét tôi cùng Cha tôi. 25  Tuy nhiên, điều đó xảy ra để ứng nghiệm lời được viết trong Luật pháp của họ: ‘Họ ghét con vô cớ’.+ 26  Tôi sẽ ban cho anh em sự trợ giúp* từ Cha, tức là thần khí tỏ bày chân lý+ và đến từ Cha. Khi đến, sự trợ giúp ấy sẽ làm chứng về tôi,+ 27  rồi anh em cũng phải làm chứng về tôi,+ vì anh em đã ở với tôi từ lúc ban đầu.

Chú thích

Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Ds: “người trợ giúp”. Ở đây thần khí được nhân cách hóa.