Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

AspctStyle/stock.adobe.com

ĐỢT RAO GIẢNG MỜI DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM

Chúa Giê-su sẽ chấm dứt chiến tranh

Chúa Giê-su sẽ chấm dứt chiến tranh

 Trong thời gian sống trên đất, Chúa Giê-su cho thấy ngài yêu thương con người rất nhiều, thậm chí ngài còn hy sinh mạng sống cho họ (Ma-thi-ơ 20:28; Giăng 15:13). Không lâu nữa, ngài sẽ lại chứng tỏ tình yêu thương dành cho con người bằng cách dùng quyền hành của Vua Nước Đức Chúa Trời để “dẹp chiến tranh khắp bờ cõi đất”.—Thi thiên 46:9.

 Hãy xem Kinh Thánh miêu tả thế nào về điều Chúa Giê-su sẽ làm:

  •   “Người sẽ giải thoát dân nghèo khi họ kêu cứu, cả người thấp hèn lẫn kẻ không ai giúp đỡ. Người sẽ rủ lòng thương kẻ thấp hèn và người nghèo túng, ra tay cứu vớt sinh mạng của dân nghèo khó. Người sẽ cứu họ khỏi áp bức và hung bạo”.​—Thi thiên 72:12-14.

 Làm thế nào để tỏ lòng biết ơn về mọi điều Chúa Giê-su đã làm và sắp làm cho chúng ta? Nơi Lu-ca 22:19, Chúa Giê-su bảo các môn đồ tưởng nhớ cái chết của ngài. Vì thế, mỗi năm Nhân Chứng Giê-hô-va nhóm nhau lại vào ngày kỷ niệm sự hy sinh của ngài. Chúng tôi mời bạn cùng tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su vào Chủ Nhật, ngày 24-3-2024.

Tìm Lễ Tưởng Niệm