Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nước Đức Chúa Trời là gì?

Nước Đức Chúa Trời là gì?

Chúa Giê-su dạy về Nước Đức Chúa Trời nhiều hơn mọi chủ đề khác. Vậy Nước Trời là gì? Nước ấy sẽ đem lại lợi ích nào cho bạn?