Nehemia 6:1-19

  • Kazi ya kujenga upya inaendelea kupingwa (1-14)

  • Ukuta unamalizika kujengwa katika siku makumi tano na mbili (15-19)

6  Sasa wakati tu Sanbalati, Tobia,+ Geshemu Mwarabu,+ na maadui wetu wengine waliambiwa kwamba nilikuwa nimejenga upya ukuta+ na kwamba hapakukuwa matundu yenye yalibakia ndani yake (hata kama kufikia wakati huo nilikuwa sijatia milango katika ile milango mikubwa),+  mara moja Sanbalati na Geshemu wakanitumia ujumbe huu: “Kuja, tupange wakati ili kukutana kwenye vijiji vya Bonde Tambarare la Ono.”+ Lakini walikuwa wanapanga kunifanya mubaya.  Kwa hiyo nikatuma wajumbe kwao, na kusema: “Niko nafanya kazi kubwa, na siwezi kushuka. Sababu gani kazi isimame wakati ninaiacha ili nikuje kwenu?”  Walinitumia ujumbe uleule mara ine (4), na kila wakati niliwapatia jibu lilelile.  Kisha Sanbalati akatuma mutumishi wake na ujumbe uleule mara ya tano (5), alikuwa na barua yenye kuwa wazi katika mukono wake.  Ilikuwa imeandikwa hivi: “Habari zimesikiwa kati ya mataifa, na Geshemu+ pia anasema habari hizo, kwamba wewe na Wayahudi muko munapanga kuasi.+ Ndiyo sababu uko unajenga ukuta; na kulingana na habari hizo unataka kuwa mufalme wao.  Pia, umeweka manabii ili watangaze kukuhusu katika Yerusalemu yote, ‘Kuko mufalme katika Yuda!’ Na sasa mufalme ataambiwa mambo haya. Basi kuja, tuyazungumuzie pamoja.”  Lakini, nilimutumia jibu hili: “Mambo yenye unasema hayajafanyika; uko unayatunga katika mawazo yako* mwenyewe.”  Kwa maana wote walikuwa wanajaribu kutuogopesha, kwa kusema: “Mikono yao itaregea katika kazi, na haitafanywa.”+ Sasa, ninaomba, utie nguvu mikono yangu.+ 10  Kisha nikaenda kwenye nyumba ya Shemaya mwana wa Delaya mwana wa Mehetabeli na alikuwa amejifungia ndani. Alisema: “Tupange wakati ili tukutane katika nyumba ya Mungu wa kweli, ndani ya hekalu, na tufunge milango ya hekalu, kwa maana wanakuja kukuua. Wanakuja kukuua usiku.” 11  Lakini nikasema: “Je, mutu kama mimi anapaswa kukimbia? Je, mutu kama mimi anaweza kuingia katika hekalu na kuishi?+ Sitaingia!” 12  Kisha nikatambua kwamba Mungu hakumutuma, lakini Tobia na Sanbalati+ walikuwa wamemulipa ili atoe unabii huu juu yangu. 13  Alikuwa amelipwa ili aniogopeshe na kunifanya nitende zambi, ili wakuwe na sababu ya kuniharibishia jina na kunilaumu. 14  Umukumbuke Tobia+ na Sanbalati na matendo haya, Ee Mungu wangu, na pia Noadia nabii mwanamuke na wale manabii wengine wenye walikuwa wanajaribu mara kwa mara kuniogopesha. 15  Kwa hiyo ukuta ukamalizika kujengwa siku ya makumi mbili na tano (25) ya mwezi wa Eluli,* kwa siku makumi tano na mbili (52). 16  Wakati tu maadui wetu walisikia habari hii na wakati mataifa yote yenye kutuzunguka yaliona jambo hilo, wakasikia haya sana,*+ na wakatambua kwamba kazi hii ilimalizika kwa musaada wa Mungu wetu. 17  Katika siku hizo watu wenye vyeo+ wa Yuda walikuwa wanamutumia Tobia barua nyingi, na Tobia alikuwa anawajibu. 18  Watu wengi kule Yuda waliapa kumuunga mukono, kwa sababu alikuwa mwana-mukwe wa Shekania mwana wa Ara,+ na Yehohanani mwana wake alikuwa amemuoa binti ya Meshulamu+ mwana wa Berekia. 19  Pia, walikuwa wananiambia-ambia mambo mema kumuhusu na kisha walikuwa wanamujulisha mambo yenye nilisema. Halafu Tobia alikuwa ananitumia barua za kuniogopesha.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “katika moyo wako.”
Tnn., “wakaanguka sana katika macho yao wenyewe.”