Nehemia 2:1-20

  • Nehemia anatumwa Yerusalemu (1-10)

  • Nehemia anachunguza kuta za muji (11-20)

2  Katika mwezi wa Nisani,* katika mwaka wa makumi mbili (20)+ wa Mufalme Artashasta,+ divai ilikuwa imetiwa mbele yake, na kama kawaida, nikakamata divai na kuipatia mufalme.+ Lakini hakuna siku nilikuwa nimeonekana mwenye huzuni mbele yake.  Kwa hiyo mufalme akaniambia: “Sababu gani unaonekana kuwa na huzuni na hauko mugonjwa? Hii haiko kitu kingine, ni huzuni tu ya moyo.” Basi nikaogopa sana.  Halafu nikamuambia mufalme: “Mufalme aishi siku nyingi! Sababu gani nisikuwe na huzuni wakati ule muji, mahali kwenye mababu zangu wamezikwa, umebomoka, na milango yake mikubwa imeteketezwa kwa moto?”+  Kisha mufalme akaniambia: “Basi unataka nini?” Mara moja nikasali kwa Mungu wa mbinguni.+  Kisha nikamuambia mufalme: “Kama inamupendeza mufalme na kama mutumishi wako amekubaliwa na wewe, unitume Yuda, muji kwenye mababu zangu wamezikwa, kusudi niujenge upya.”+  Kisha mufalme akaniambia, malkia wake akiwa amekaa pembeni yake: “Safari yako itakuwa ya siku ngapi, na utarudia wakati gani?” Kwa hiyo ikamupendeza mufalme kunituma,+ na nikamupatia muda wenye nitafanya.+  Kisha nikamuambia mufalme: “Kama inamupendeza mufalme, ninaomba nipewe barua kwa ajili ya magavana wa eneo la Ngambo ya ule Muto,*+ ili waniruhusu nipite salama mupaka nifike Yuda,  na pia barua ya kumupelekea Asafu mutunzaji wa Bustani ya Mufalme,* ili anipatie miti kwa ajili ya nguzo za milango mikubwa ya Ngome+ ya Nyumba* na kwa ajili ya kuta za muji+ na kwa ajili ya nyumba yenye nitakaa ndani.” Kwa hiyo mufalme akanipatia barua hizo,+ kwa sababu mukono mwema wa Mungu wangu ulikuwa juu yangu.+  Mwishowe nikafika kwa magavana wa eneo la Ngambo ya ule Muto na nikawapatia barua za mufalme. Pia, mufalme alinituma pamoja na wakubwa wa jeshi na wapanda-farasi. 10  Wakati Sanbalati+ Muhoroni na Tobia+ ofisa* Mwamoni+ walisikia jambo hilo, hawakufurahi kabisa kwamba mutu fulani alikuwa amekuja kuwatendea mema watu wa Israeli. 11  Mwishowe nikafika Yerusalemu, na nikakaa kule siku tatu (3). 12  Nilisimama usiku, mimi na wanaume kidogo, na sikuambia mutu yeyote mambo yenye Mungu wangu alikuwa ametia katika moyo wangu ili kufanya kwa ajili ya Yerusalemu, na sikukuwa na munyama yeyote isipokuwa ule mwenye nilikuwa nimepanda juu yake. 13  Na nilitoka inje usiku kupitia Mulango Mukubwa wa Bonde,+ nikapita mbele ya Chemchemi ya Nyoka Mukubwa mupaka kwenye Mulango Mukubwa wa Marundo ya Majivu,+ na nikachunguza kuta za Yerusalemu zenye zilikuwa zimebomolewa na milango yake mikubwa yenye ilikuwa imeteketezwa kwa moto.+ 14  Na nikapita kwenye Mulango Mukubwa wa Chemchemi+ na kuelekea kwenye Kiziwa cha Maji cha Mufalme, na hapakukuwa nafasi ya kutosha kwenye munyama mwenye nilikuwa nimepanda juu yake angeweza kupita. 15  Lakini, nikaendelea kupita katika bonde*+ usiku, na nikaendelea kuchunguza ukuta; kisha nikarudia na kuingia kupitia Mulango Mukubwa wa Bonde, na kisha nikarudia. 16  Watawala-wasaidizi+ hawakujua mahali nilikuwa nimeenda na jambo lenye nilikuwa ninafanya, kwa sababu nilikuwa sijawaambia jambo lolote Wayahudi, makuhani, watu wenye vyeo, watawala-wasaidizi, na wafanyakazi wengine. 17  Mwishowe niliwaambia: “Munaona hali ya mubaya yenye tuko ndani, muji wa Yerusalemu umeharibiwa na milango yake mikubwa imeteketezwa kwa moto. Mukuje, tujenge upya kuta za Yerusalemu, kusudi hali hii yenye kuleta haya isiendelee.” 18  Kisha nikawaambia namna mukono mwema wa Mungu wangu ulikuwa juu yangu,+ na pia maneno yenye mufalme alikuwa ameniambia.+ Kwa hiyo wakasema: “Tusimame na kujenga.” Basi wakajitia nguvu* ili kufanya kazi hiyo ya muzuri.+ 19  Sasa wakati Sanbalati Muhoroni, Tobia+ ofisa* Mwamoni,+ na Geshemu Mwarabu+ walisikia jambo hilo, wakaanza kutuchekelea+ na kutuzarau na kusema: “Muko munafanya nini? Je, munamuasi mufalme?”+ 20  Basi nikajibu: “Mungu wa mbinguni ndiye atafanya tufanikiwe,+ na sisi watumishi wake tutasimama na kujenga; lakini ninyi hamuna fungu wala haki ya kuomba jambo lolote wala ukumbusho* katika Yerusalemu.”+

Maelezo ya Chini

Ao “Eneo la Ngambo Ingine ya Efrati.”
Ao “pori la mufalme.”
Ao “Hekalu.”
Tnn., “mutumishi.”
Ao “bonde la muto.”
Tnn., “wakatia nguvu mikono yao.”
Tnn., “mutumishi.”
Ao “haki ya kuwa na kitu fulani.”