Ezra 9:1-15

  • Israeli wanaoa wanamuke wa kigeni (1-4)

  • Sala ya kutubu ya Ezra (5-15)

9  Na kisha tu mambo hayo kufanyika, wakubwa wakanikaribia na kusema: “Watu wa Israeli na makuhani na Walawi hawajajitenga na vikundi vya watu vya inchi hizi na matendo yao yenye kuchukiza,+ ya Wakanaani, Wahiti, Waperizi, Wayebusi, Waamoni, Wamoabu, Wamisri+ na Waamori.+  Wamechukua wamoja kati ya mabinti wa mataifa hayo kuwa bibi kwa ajili yao wenyewe na kwa ajili ya wana wao.+ Sasa wao, uzao mutakatifu,*+ wamechanganyika na vikundi vya watu vya inchi hizo.+ Wakubwa na watawala-wasaidizi wamekuwa wa kwanza katika kufanya ukosefu huu wa uaminifu.”  Kisha tu kusikia jambo hilo, nikapasua nguo yangu na koti yangu yenye haina mikono na kungoa nywele kidogo za kichwa changu na ndevu zangu, na kukaa nikiwa nimehuzunika sana.  Kisha kila mutu mwenye alikuwa anaheshimia sana* maneno ya Mungu wa Israeli akakusanyika karibu na mimi kwa sababu ya matendo ya ukosefu wa uaminifu ya watu wenye walikuwa wamepelekwa katika uhamisho, wakati huo nilikuwa nimekaa nikiwa nimehuzunika sana mupaka wakati wa toleo la nafaka la mangaribi.+  Na wakati wa kutoa toleo la nafaka la mangaribi,+ nilisimama kutoka katika hali yangu ya kufezeheka, nilikuwa na nguo yangu na koti yangu yenye haina mikono na yenye kupasuka, na nilipiga magoti na kumunyooshea Yehova Mungu wangu mikono yangu.  Na nikasema: “Ee Mungu wangu, ninafezeheka na ninasikia haya kukuinulia uso wangu, Ee Mungu wangu, kwa sababu makosa yetu yameongezeka juu ya vichwa vyetu na hatia yetu imeongezeka mupaka juu mbinguni.+  Tangu siku za mababu zetu mupaka leo tumekuwa na hatia kubwa,+ na kwa sababu ya makosa yetu, sisi, wafalme wetu, na makuhani wetu tumetiwa katika mukono wa wafalme wa inchi zingine, tumeuawa kwa upanga,+ tumepelekwa katika utekwa,+ tumenyanganywa vitu vyetu,+ na tumepatishwa haya, kama vile leo.+  Lakini sasa kwa wakati mufupi, Yehova Mungu wetu ametuonyesha wema wake kwa kuacha mabaki waponyoke na kwa kutupatia nafasi salama* ndani ya mahali pake patakatifu,+ ili kufanya macho yetu yangae, Ee Mungu wetu, na kutupatia nguvu kidogo katika utumwa wetu.  Kwa maana hata kama tuko watumwa,+ Mungu wetu hajatuacha katika utumwa wetu; lakini ametutendea kwa upendo mushikamanifu mbele ya wafalme wa Uajemi,+ ili kutupatia nguvu kusudi tusimamishe nyumba ya Mungu wetu+ na kutengeneza mabomoko yake na kutupatia ukuta wa majiwe* katika Yuda na Yerusalemu. 10  “Lakini sasa tuseme nini, Ee Mungu wetu, kisha mambo hayo? Kwa maana tumeacha amri zako, 11  zenye ulitupatia kupitia watumishi wako manabii, kwa kusema: ‘Inchi yenye munaingia ndani yake ili kuikamata ni inchi chafu kwa sababu ya uchafu wa vikundi vya watu vya inchi hizo, kwa sababu ya matendo yao yenye kuchukiza yenye wamejaza kutoka mwisho huu mupaka mwisho mwingine kwa uchafu wao.+ 12  Basi, musipatie wana wao mabinti wenu, wala musikubali mabinti wao waolewe na wana wenu;+ na hamupaswe hata kidogo kufanya mambo yenye yatawaletea amani na mafanikio,+ ili mupate kuwa na nguvu na kula mambo mema ya inchi na kuikamata kwa ajili ya wana wenu milele.’ 13  Na kisha mambo yote yenye yametupata kwa sababu ya matendo yetu ya mubaya na hatia yetu kubwa—kwa maana wewe, Ee Mungu wetu, haujatutendea kulingana na kosa letu,+ na umeturuhusu sisi wenye kuwa hapa tuponyoke+⁠— 14  tuvunje tena amri zako na kufanya mapatano ya ndoa* pamoja na vikundi vya watu vyenye kutenda mambo haya yenye kuchukiza?+ Hautatukasirikia na kutuharibu kabisa, mupaka kusikuwe mutu mwenye atabakia ao mwenye ataponyoka? 15  Ee Yehova Mungu wa Israeli, wewe ni mwenye haki,+ kwa sababu tumeponyoka na kubakia mupaka leo. Sasa tuko mbele yako tukiwa wenye hatia, kwa maana haiwezekane kusimama mbele yako kwa sababu ya jambo hili.”+

Maelezo ya Chini

Tnn., “mbegu takatifu.”
Tnn., “anatetemeka kwa sababu ya.”
Tnn., “kipande kidogo cha muti.”
Ao “ukuta wa kutulinda.”
Ao “na kuoana.”