Ezra 3:1-13

  • Mazabahu inajengwa upya na zabihu zinatolewa (1-7)

  • Kazi ya kujenga upya hekalu inaanza (8, 9)

  • Musingi wa hekalu unawekwa (10-13)

3  Wakati mwezi wa saba+ ulifika na wakati Waisraeli* walikuwa katika miji yao, walikusanyika pamoja Yerusalemu wakiwa na kusudi moja.  Yeshua+ mwana wa Yehosadaki na makuhani wenzake na Zerubabeli+ mwana wa Shealtieli+ na ndugu zake wakasimama na kujenga mazabahu ya Mungu wa Israeli, ili wakuwe wanatoa zabihu za kuteketezwa juu yake, kama vile iliandikwa katika Sheria ya Musa,+ mutu wa Mungu wa kweli.  Kwa hiyo wakajenga mazabahu mahali ilikuwa zamani, hata kama waliogopa vikundi vya watu vya inchi zenye kuwazunguka,+ na wakaanza kumutolea Yehova zabihu za kuteketezwa juu yake, zabihu za kuteketezwa za asubui na za mangaribi.+  Halafu wakafanya Sikukuu ya Vibanda* kulingana na mambo yenye yaliandikwa,+ na kila siku wakatoa hesabu kamili ya zabihu za kuteketezwa zenye ziliombwa kila siku.+  Kisha wakatoa toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida+ na matoleo kwa ajili ya miezi mipya+ na matoleo kwa ajili ya vipindi vya sikukuu takatifu+ za Yehova, na pia matoleo ya kila mutu mwenye alimutolea Yehova toleo la kujipendea kwa kutaka.+  Tangu siku ya kwanza ya mwezi wa saba+ walianza kumutolea Yehova zabihu za kuteketezwa, hata kama musingi wa hekalu la Yehova ulikuwa haujawekwa bado.  Walipatia feza wachongaji wa majiwe+ na mafundi,+ na walipatia Wasidoni na Watiro vyakula na vinywaji na mafuta ili walete miti ya mierezi kupitia bahari kutoka Lebanoni mupaka Yopa,+ kwa ruhusa yenye ilitolewa na Mufalme Koreshi wa Uajemi.+  Katika mwaka wa pili kisha wao kufika Yerusalemu kwenye nyumba ya Mungu wa kweli, katika mwezi wa pili, Zerubabeli mwana wa Shealtieli, Yeshua mwana wa Yehosadaki na ndugu zao wengine, makuhani na Walawi, na wale wote wenye walikuwa wametoka katika utekwa+ na kuja Yerusalemu wakaanza kazi; wakachagua Walawi kuanzia miaka makumi mbili (20) na zaidi ili wakuwe wasimamizi wa kazi ya nyumba ya Yehova.  Kwa hiyo Yeshua, wana wake na ndugu zake, na Kadmieli na wana wake, wana wa Yuda, wakaungana ili kusimamia wale wenye walifanya kazi katika nyumba ya Mungu wa kweli, pamoja na wana wa Henadadi,+ wana wao na ndugu zao, Walawi. 10  Wakati wajenzi waliweka musingi wa hekalu la Yehova,+ basi makuhani wenye kuvaa nguo zao za kikuhani, wakiwa na tarumbeta,+ na Walawi, wana wa Asafu, wakiwa na matoazi, wakasimama ili kumusifu Yehova kulingana na maagizo ya Mufalme Daudi wa Israeli.+ 11  Na wakaanza kuimba kwa kuitikiana+ wakimusifu na kumushukuru Yehova “kwa kuwa yeye ni mwema; upendo wake mushikamanifu kwa Israeli unadumu milele.”+ Kisha watu wote wakamusifu Yehova kwa sauti kubwa kwa sababu musingi wa nyumba ya Yehova ulikuwa umewekwa. 12  Wengi kati ya makuhani, Walawi, na vichwa vya jamaa za upande wa baba—wanaume wazee wenye walikuwa wameona ile nyumba ya kwanza+—wakalia kwa sauti kubwa wakati waliona musingi wa nyumba hii ukiwekwa, na wengine wengi wakapandisha sauti kwa vigelegele vya shangwe.+ 13  Kwa hiyo watu hawakuweza kufanya tofauti kati ya sauti ya kushangilia na ya kulia, kwa maana watu walikuwa wanapandisha sauti na hivyo sauti hiyo ilisikika mbali sana.

Maelezo ya Chini

Tnn., “wana wa Israeli.”
Ao “Makao ya Muda.”