Ezra 1:1-11

  • Mufalme Koreshi anatoa amri ya kujenga upya hekalu (1-4)

  • Watu wenye walikuwa wamepelekwa katika uhamisho wanajitayarisha kuondoka Babiloni (5-11)

1  Katika mwaka wa kwanza wa Mufalme Koreshi+ wa Uajemi, ili neno la Yehova lenye lilisemwa na Yeremia+ litimizwe, Yehova alichochea roho ya Mufalme Koreshi wa Uajemi ili atoe tangazo katika ufalme wake wote, lenye aliandika pia,+ akisema:  “Mufalme Koreshi wa Uajemi anasema hivi: ‘Yehova Mungu wa mbinguni amenipatia falme zote za dunia,+ na ameniagiza nimujengee nyumba katika Yerusalemu,+ yenye kuwa katika Yuda.  Mutu yeyote mwenye kuwa kati yenu ninyi watu wake wote, Mungu wake akuwe pamoja naye, na apande kuenda Yerusalemu, yenye kuwa katika Yuda, na kujenga upya nyumba ya Yehova Mungu wa Israeli—yeye ni Mungu wa kweli—mwenye nyumba yake ilikuwa Yerusalemu.*  Kila mutu mwenye kuwa mukaaji mugeni,+ hata akuwe mahali gani, majirani wake* wamusaidie kwa kumupatia feza na zahabu, mali na mifugo, na pia toleo la kujipendea kwa ajili ya nyumba ya Mungu wa kweli,+ yenye ilikuwa Yerusalemu.’”  Basi vichwa vya jamaa za upande wa baba za Yuda na Benyamini na makuhani na Walawi—kila mutu mwenye Mungu wa kweli alikuwa amemuchochea—wakajitayarisha kuenda kujenga upya nyumba ya Yehova, yenye ilikuwa Yerusalemu.  Wale wote wenye waliwazunguka waliwasaidia kwa kuwapatia* vyombo vya feza na zahabu, mali, mifugo, na vitu vya bei kubwa, bila kuhesabia matoleo yote ya kujipendea.  Pia, Mufalme Koreshi akaleta vyombo vya nyumba ya Yehova vyenye Nebukadneza alikuwa amekamata kule Yerusalemu na kuviweka katika nyumba ya mungu wake.+  Mufalme Koreshi wa Uajemi akavitosha ndani chini ya usimamizi wa Mitredati mweka-hazina, mwenye alivihesabia na kuvipatia Sheshbazari*+ mukubwa wa Yuda.  Sasa hii ndiyo hesabu ya vyombo hivyo: vyombo vya zahabu makumi tatu (30) vyenye kufanana na kitunga, vyombo vya vya feza elfu moja (1 000) vyenye kufanana na kitunga, vyombo makumi mbili na kenda (29) vya kubadilisha, 10  mabakuli ya kidogo makumi tatu (30) ya zahabu, mabakuli ya kidogo mia ine na kumi (410) ya feza, vyombo vingine elfu moja (1 000). 11  Vyombo vyote vya zahabu na vya feza vilikuwa elfu tano na mia ine (5 400). Sheshbazari alivipandisha vyote wakati watu wenye walihamishwa+ walipandishwa kutoka Babiloni kuenda Yerusalemu.

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “mwenye kuwa katika Yerusalemu.”
Tnn., “watu wa mahali pake.”
Tnn., “kutia nguvu mikono yao kwa.”
Pengine ni Zerubabeli mwenye kutajwa katika Ezr 2:2; 3:8.