Ezra 4:1-24

  • Kazi ya kujenga upya hekalu inapingwa (1-6)

  • Maadui wanatuma malalamiko kwa Mufalme Artashasta (7-16)

  • Artashasta anajibu (17-22)

  • Ujenzi wa hekalu unasimamishwa (23-24)

4  Wakati maadui wa Yuda na Benyamini+ walisikia kwamba watu hao wenye walipelekwa katika uhamisho wamerudia+ na walikuwa wanamujengea Yehova Mungu wa Israeli hekalu,  mara moja wakamufikia Zerubabeli na vichwa vya jamaa za upande wa baba na kuwaambia: “Tujenge pamoja na ninyi; kwa maana kama ninyi, tunamuabudu* Mungu wenu+ na tumekuwa tukimutolea zabihu tangu siku za Mufalme Esar-hadoni+ wa Ashuru, mwenye alituleta hapa.”+  Lakini, Zerubabeli na Yeshua na vichwa vya jamaa za upande wa baba za Israeli wakawaambia: “Hamuna haki ya kujenga pamoja na sisi nyumba ya Mungu wetu,+ kwa maana sisi wenyewe tutamujengea Yehova Mungu wa Israeli, kama vile Mufalme Koreshi wa Uajemi alituamuru.”+  Basi watu wa inchi wakaendelea kuwavunja moyo* watu wa Yuda na kuwakatisha tamaa ili wasijenge.+  Walilipa washauri ili wavuruge mipango yao ya kujenga+ siku zote za Mufalme Koreshi wa Uajemi mupaka wakati wa utawala wa Mufalme Dario+ wa Uajemi.  Katika mwanzo wa utawala wa Ahasuero, waliandika mashitaka juu ya wakaaji wa Yuda na Yerusalemu.  Na katika siku za Mufalme Artashasta wa Uajemi, Bishlamu, Mitredati, Tabeeli, na wenzake wengine waliandikia Mufalme Artashasta; walitafsiri barua hiyo katika luga ya Kiaramu,+ na waliiandika kwa herufi za Kiaramu.*  * Rehumu ofisa mukubwa wa serikali na Shimshai mwandishi waliandikia Mufalme Artashasta barua ya kushitaki Yerusalemu, yenye kusema:  (Ilitoka kwa Rehumu ofisa mukubwa wa serikali na Shimshai mwandishi na wenzao wengine, waamuzi na magavana wadogo, waandishi, watu wa Ereki,+ Wababiloni, wakaaji wa Susa,+ ni kusema, Waelamu,+ 10  na mataifa mengine yenye Asenapari mukubwa na muheshimiwa alipeleka katika uhamisho na kuyakalisha katika miji ya Samaria,+ na wengine wenye walikuwa Ngambo ya ule Muto,* na sasa 11  hii ndiyo kopi ya barua yenye walimutumia.) “Kwa Mufalme Artashasta kutoka kwa watumishi wako, watu wa eneo la Ngambo ya ule Muto: Na sasa 12  mufalme ajue kwamba Wayahudi wenye walikuja hapa kutoka kwako wamefika Yerusalemu. Wanajenga upya ule muji wenye kuasi na muovu, na wanamalizia kujenga kuta+ na kurekebisha misingi yake. 13  Sasa mufalme ajue kwamba ikiwa muji huu unajengwa upya na ikiwa kuta zake zinamalizika kujengwa, hawatalipa kodi, ushuru,+ ao malipo ya njia, na jambo hilo litaleta upotevu katika hazina za wafalme. 14  Kwa kuwa ni sisi tunakula chumvi ya nyumba ya mufalme* na hatutaki kuona mambo ya mufalme yanapata upotevu, ndiyo sababu tumetuma barua ili kumujulisha mufalme jambo hilo, 15  kusudi uchunguzi ufanywe katika kitabu cha kumbukumbu za mababu zako.+ Utaona katika kitabu hicho cha kumbukumbu na kutambua kwamba huu ni muji wenye kuasi, wenye kuumiza wafalme na majimbo,* na ndani yake mumekuwa watu wenye kuchochea uasi tangu nyakati za zamani. Ndiyo sababu muji huu uliharibiwa.+ 16  Tunamujulisha mufalme kwamba ikiwa muji huu unajengwa na ikiwa kuta zake zinamalizika kujengwa, hautaweza kutawala tena* eneo la Ngambo ya ule Muto.”+ 17  Mufalme akatuma ujumbe kwa Rehumu ofisa mukubwa wa serikali na Shimshai mwandishi na wenzao wengine wenye waliishi Samaria na katika eneo lingine la Ngambo ya ule Muto: “Salamu! Na sasa 18  barua yenye mulitutumia imesomwa waziwazi* mbele yangu. 19  Kwa amri yangu uchunguzi ulifanywa, na ikaonekana kwamba tangu zamani sana muji huo umekuwa ukisimama ili kuwapinga wafalme, na maasi na mivurugo imekuwa ikitokea kule.+ 20  Kulikuwa wafalme wenye nguvu juu ya Yerusalemu wenye walitawala eneo lote la Ngambo ya ule Muto, na walikuwa wanalipwa kodi, ushuru, na malipo ya njia. 21  Sasa mutoe amri ili wanaume hao wasimamishe kazi hiyo, kusudi muji huo usijengwe upya mupaka wakati nitatoa amri. 22  Mukuwe waangalifu ili musipuuze kutenda jambo hili, kusudi mambo ya mufalme yasiendelee kupata upotevu.”+ 23  Kisha barua ya Mufalme Artashasta kusomwa mbele ya Rehumu na Shimshai mwandishi na wenzao, wakaenda haraka Yerusalemu na wakatumia nguvu ili kuwalazimisha Wayahudi wasimamishe kujenga. 24  Kuanzia wakati huo kazi ya kujenga nyumba ya Mungu, yenye ilikuwa Yerusalemu, ikasimamishwa; na ikabakia vile mupaka mwaka wa pili wa utawala wa Mufalme Dario wa Uajemi.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “tunamutafuta.”
Tnn., “kuregeza mikono ya.”
Ao pengine, “iliandikwa katika luga ya Kiaramu, kisha ikatafsiriwa.”
Mwanzoni maandishi ya Ezr 4:8 mupaka 6:18 yaliandikwa katika Kiaramu.
Ao “Eneo la Ngambo Ingine ya Efrati.”
Ao “tunapokea mushahara wetu kutoka kwenye nyumba ya mufalme.”
Ao “wilaya za utawala.”
Ao “hautakuwa na fungu katika.”
Ao pengine, “imetafsiriwa na kusomwa.”