Kwa Waebrania 10:1-39

  • Dhabihu za wanyama haziwezi kuondoa dhambi (1-4)

    • Sheria ni kivuli (1)

  • Dhabihu ya Kristo ilitolewa mara moja kwa wakati wote (5-18)

  • Njia mpya ya kuingia yenye uzima (19-25)

    • Tusiache kukutana pamoja (24, 25)

  • Onyo dhidi ya dhambi ya kimakusudi (26-31)

  • Uhakika na imani ili kuvumilia (32-39)

10  Kwa kuwa Sheria ina kivuli+ cha mambo mema yatakayokuja,+ lakini si uhalisi wa mambo hayo, haiwezi* kamwe kwa dhabihu zilezile zinazotolewa mwaka baada ya mwaka, kuwafanya wale wanaokaribia wawe wakamilifu.+  La sivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa, kwa sababu wale wanaotoa utumishi mtakatifu baada ya kusafishwa mara moja hawangehisi wana dhambi tena?  Kinyume chake, dhabihu hizo ni kikumbusho cha dhambi mwaka baada ya mwaka,+  kwa maana damu ya ng’ombe dume na ya mbuzi haiwezi kuondoa dhambi.  Basi anapokuja katika ulimwengu anasema: “‘Hukutaka dhabihu na toleo, bali ulinitayarishia mwili.  Hukukubali dhabihu nzima za kuteketezwa na dhabihu za dhambi.’+  Kisha nikasema: ‘Tazama! nimekuja (katika kitabu cha kukunjwa imeandikwa kunihusu) kufanya mapenzi yako, Ee Mungu.’”+  Kwanza aliposema: “Hukutaka wala hukukubali dhabihu, matoleo, dhabihu nzima za kuteketezwa, na dhabihu za dhambi”—dhabihu zinazotolewa kulingana na Sheria—  kisha anasema: “Tazama! nimekuja kufanya mapenzi yako.”+ Anaondoa la kwanza ili asimamishe la pili. 10  Kwa “mapenzi” hayo+ sisi tumetakaswa kupitia toleo la mwili wa Yesu Kristo mara moja kwa wakati wote.+ 11  Pia, kila kuhani husimama mahali pake siku kwa siku ili kutoa utumishi mtakatifu*+ na kutoa mara nyingi dhabihu zilezile,+ ambazo haziwezi kuondoa kabisa dhambi.+ 12  Lakini mtu huyu alitoa dhabihu moja kwa ajili ya dhambi daima na kuketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu,+ 13  tangu wakati huo akisubiri mpaka adui zake wawekwe kuwa kiti cha miguu yake.+ 14  Kwa maana kupitia toleo moja la dhabihu amewafanya wale wanaotakaswa wawe wakamilifu+ daima. 15  Zaidi ya hayo, roho takatifu pia inatutolea ushahidi, kwa maana baada ya kusema: 16  “‘Hili ndilo agano nitakalofanya pamoja nao baada ya siku hizo,’ asema Yehova.* ‘Nitazitia sheria zangu katika mioyo yao, nami nitaziandika katika akili zao.’”+ 17  Kisha inasema: “Nami sitazikumbuka tena dhambi zao na matendo yao ya kuasi sheria.”+ 18  Sasa kunapokuwa na msamaha wa mambo hayo, hakuna tena toleo kwa ajili ya dhambi. 19  Kwa hiyo, akina ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri* wa njia ya kuingia katika mahali patakatifu+ kwa damu ya Yesu, 20  aliyotufungulia* kuwa njia mpya na yenye uzima kupitia lile pazia,+ yaani, mwili wake, 21  na kwa kuwa tuna kuhani mkuu aliye juu ya nyumba ya Mungu,+ 22  acheni tukaribie tukiwa na mioyo minyoofu na imani kamili, mioyo yetu ikiwa imenyunyizwa na kuwa safi kutokana na dhamiri yenye uovu+ na miili yetu ikiwa imeoshwa kwa maji safi.+ 23  Acheni tushike imara tangazo la hadharani la tumaini letu bila kuyumbayumba,+ kwa maana yule aliyeahidi ni mwaminifu. 24  Na acheni tufikiriane* ili kuchocheana* katika upendo na matendo mazuri,+ 25  bila kuacha kukutana pamoja,+ kama wengine walivyo na desturi, bali tutiane moyo,+ na kufanya hivyo zaidi kwa kadiri mnavyoona siku ile ikikaribia.+ 26  Kwa maana tukiendelea kutenda dhambi kimakusudi baada ya kupokea ujuzi sahihi wa kweli,+ hakuna tena dhabihu yoyote iliyobaki kwa ajili ya dhambi,+ 27  bali kuna tarajio hakika linaloogopesha la hukumu na hasira inayowaka itakayowaangamiza wale wanaopinga.+ 28  Mtu yeyote ambaye ameipuuza Sheria ya Musa hufa bila huruma, kwa ushuhuda wa watu wawili au watatu.+ 29  Mnafikiri mtu ambaye amemkanyagia chini Mwana wa Mungu na ambaye ameiona kuwa yenye thamani ya kawaida tu damu ya agano+ ambayo kupitia hiyo alitakaswa, na ambaye ameidharau roho ya fadhili zisizostahiliwa, atapata adhabu kubwa kadiri gani?+ 30  Kwa maana tunamjua Yule aliyesema: “Kisasi ni changu; mimi nitalipa.” Na tena: “Yehova* atawahukumu watu wake.”+ 31  Ni jambo lenye kuogopesha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. 32  Hata hivyo, endeleeni kuzikumbuka siku za zamani ambazo, baada ya kupata nuru,+ mlivumilia pambano kubwa pamoja na mateso. 33  Nyakati fulani mlifunuliwa hadharani* kwa shutuma na dhiki pia, na nyakati fulani mlishiriki* pamoja na wale waliokuwa wakipatwa na mambo kama hayo. 34  Kwa maana mliwasikitikia wale waliokuwa gerezani na pia kwa shangwe mkakubali kuporwa mali zenu,+ mkijua kwamba ninyi wenyewe mna urithi* bora na wenye kudumu.+ 35  Kwa hiyo, msiutupe ujasiri wenu,* ambao utathawabishwa sana.+ 36  Kwa kuwa mnahitaji uvumilivu,+ ili baada ya kufanya mapenzi ya Mungu, mpokee utimizo wa ile ahadi. 37  Kwa maana bado “muda kidogo sana,”+ na “yule anayekuja atafika naye hatakawia.”+ 38  “Lakini mwadilifu wangu ataishi kupitia imani,”+ naye “akirudi nyuma kwa kutetemeka, mimi sipendezwi* naye.”+ 39  Sasa sisi si namna ya watu wanaorudi nyuma kwenye maangamizi,+ bali sisi ni watu walio na imani ya kuhifadhi uhai wetu.*

Maelezo ya Chini

Au labda, “watu hawawezi.”
Au “kufanya utumishi wa watu wote.”
Au “uhakika.”
Tnn., “aliyotuzindulia.”
Au “kuhimizana.”
Au “tuhangaikiane.”
Au “mliungana.”
Tnn., “mlifunuliwa kama katika ukumbi wa maonyesho.”
Au “miliki.”
Tnn., “uhuru wenu wa kusema.”
Au “nafsi yangu haipendezwi.”
Au “nafsi zetu.”