Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Barua kwa Waebrania

Sura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Mungu azungumza kupitia Mwana wake (1-4)

  • Mwana ni mkuu kuliko malaika (5-14)

 • 2

  • Kazia uangalifu zaidi kuliko ilivyo kawaida (1-4)

  • Vitu vyote vimetiishwa kwa Yesu (5-9)

  • Yesu na ndugu zake (10-18)

   • Wakili Mkuu wa wokovu wao (10)

   • Kuhani mkuu mwenye rehema (17)

 • 3

  • Yesu ni mkuu kuliko Musa (1-6)

   • Vitu vyote vilitengenezwa na Mungu (4)

  • Onyo dhidi ya kukosa imani (7-19)

   • “Leo ikiwa mtaisikiliza sauti yake” (7, 15)

 • 4

  • Hatari ya kutoingia katika pumziko la Mungu (1-10)

  • Himizo la kuingia katika pumziko la Mungu (11-13)

   • Neno la Mungu liko hai (12)

  • Yesu, kuhani mkuu aliye bora (14-16)

 • 5

  • Yesu ni mkuu kuliko makuhani wakuu wanadamu (1-10)

   • Kwa mfano wa Melkizedeki (6, 10)

   • Alijifunza utii kutokana na mateso (8)

   • Ana daraka la kuleta wokovu wa milele (9)

  • Onyo dhidi ya kukosa ukomavu (11-14)

 • 6

  • Kusonga mbele kuelekea ukomavu (1-3)

  • Wale wanaoanguka wanamtundika tena Mwana kwenye mti (4-8)

  • Fanyeni tumaini lenu kuwa hakika (9-12)

  • Uhakika wa ahadi ya Mungu (13-20)

   • Ahadi na kiapo cha Mungu havibadiliki (17, 18)

 • 7

  • Melkizedeki, mfalme na kuhani wa pekee (1-10)

  • Ubora wa ukuhani wa Kristo (11-28)

   • Kristo anaweza kuokoa kikamili (25)

 • 8

  • Maskani iliwakilisha vitu vya mbinguni (1-6)

  • Tofauti kati ya agano la kale na agano jipya (7-13)

 • 9

  • Utumishi mtakatifu katika hekalu la duniani (1-10)

  • Kristo aingia mbinguni akiwa na damu yake (11-28)

   • Mpatanishi wa agano jipya (15)

 • 10

  • Dhabihu za wanyama haziwezi kuondoa dhambi (1-4)

   • Sheria ni kivuli (1)

  • Dhabihu ya Kristo ilitolewa mara moja kwa wakati wote (5-18)

  • Njia mpya ya kuingia yenye uzima (19-25)

   • Tusiache kukutana pamoja (24, 25)

  • Onyo dhidi ya dhambi ya kimakusudi (26-31)

  • Uhakika na imani ili kuvumilia (32-39)

 • 11

  • Maana ya imani (1, 2)

  • Mifano ya imani (3-40)

   • Haiwezekani kumpendeza Mungu bila imani (6)

 • 12

  • Yesu, Mkamilishaji wa imani yetu (1-3)

   • Wingu kubwa la mashahidi (1)

  • Usiipuuze nidhamu ya Yehova (4-11)

  • Fanyia miguu yako mapito yaliyonyooka (12-17)

  • Kukaribia Yerusalemu la mbinguni (18-29)

 • 13

  • Himizo na salamu za kumalizia (1-25)

   • Msisahau kuwakaribisha wageni (2)

   • Ndoa na iheshimiwe (4)

   • Watiini wale wanaoongoza (7, 17)

   • Kutoa dhabihu ya sifa (15, 16)