Ayo Sinau saka Crita Alkitab

Buku iki isa mbantu awaké dhéwé ngerti kisah-kisah sing ana ing Alkitab saka penciptaan, wektu Yésus lair lan nglayani ing bumi, nganti wektu Kratoné Allah teka.

Surat saka Pengurus Pusat

Piyé carané nggunakké buku iki?

PELAJARAN 1

Yéhuwah Nggawé Swarga lan Bumi

Alkitab ngomong nèk Yéhuwah nggawé swarga lan bumi. Kenapa Yéhuwah nggawé malaékat siji sakdurungé nggawé liya-liyané?

PELAJARAN 2

Wong Lanang lan Wong Wédok sing Pertama

Yéhuwah nggawé wong lanang lan wong wédok sing pertama. Wong loro kuwi dadi keluarga lan manggon ing Taman Èden. Wong loro kuwi tugasé nggawé bumi dadi firdaus.

PELAJARAN 3

Adam lan Hawa Ora Manut Gusti Allah

Apa bédané wit sing dilarang Yéhuwah karo wit-wit liyané ing Taman Èden? Kenapa Hawa mangan buah saka wit kuwi?

PELAJARAN 4

Seneng Nesu Kuwi Ora Apik

Yéhuwah seneng karo persembahané Habèl, tapi ora seneng karo persembahané Kain. Kain dadi nesu banget lan nindakké sing jahat.

PELAJARAN 5

Bahtera Nuh

Ana malaékat-malaékat sing teka ing bumi, terus nikah karo manungsa lan nduwé anak-anak sing jahat. Akèh wong dadi jahat. Tapi, Nuh tetep manut Yéhuwah.

PELAJARAN 6

Ana Wong Wolu sing Slamet

Banjir Gedhé ana merga udan 40 dina lan 40 wengi. Nuh lan keluargané ana ing bahtera setaun luwih. Akhiré, Yéhuwah ngongkon wong-wong kuwi metu saka bahtera.

PELAJARAN 7

Menara Babèl

Wong-wong arep mbangun kutha lan menara sing dhuwuré tekan langit. Kenapa Gusti Allah nggawé basané wong-wong kuwi dadi béda-béda?

PELAJARAN 8

Abraham lan Sara Manut Yéhuwah

Kenapa Abraham lan Sara gelem lunga saka kutha Ur lan urip pindhah-pindhah ing negri Kanaan?

PELAJARAN 9

Akhiré Nduwé Anak

Piyé janjiné Yéhuwah isa kelakon? Liwat Ishak apa liwat Ismaèl?

PELAJARAN 10

Élinga Bojoné Lot

Yéhuwah ngukum wong-wong ing Sodom lan Gomora nganggo udan geni lan belérang. Kenapa kutha kuwi dihancurké? Kenapa kudu ngéling-éling kisahé bojoné Lot?

PELAJARAN 11

Apa Abraham Nduwé Iman sing Kuwat?

Yéhuwah ngongkon Abraham, ’Ajaken anakmu munggah gunung ing Moria, terus korbanké anakmu ing kana.’ Piyé tanggepané Abraham?

PELAJARAN 12

Yakub Éntuk Warisan

Ishak lan Ribka nduwé anak kembar sing jenengé Ésau lan Yakub. Merga lair pertama, Ésau nduwé hak éntuk warisan istiméwa. Apa sebabé hak kuwi diijolké bubur?

PELAJARAN 13

Yakub lan Ésau Rukun Manèh

Kenapa Yakub gelut karo malaékat lan akhiré éntuk berkah? Piyé carané Yakub isa rukun manèh karo Ésau?

PELAJARAN 14

Budhak sing Manut Gusti Allah

Yusuf nindakké apa sing bener, tapi ngalami kesusahan. Kenapa?

PELAJARAN 15

Yéhuwah Ora Ninggalké Yusuf

Senajan adoh saka keluarga, Yusuf ora ditinggalké Yéhuwah.

PELAJARAN 16

Ayub Kuwi Sapa?

Ayub tetep manut senajan ora gampang.

PELAJARAN 17

Musa Milih Nyembah Yéhuwah

Wektu bayi, Musa dislametké ibuné.

PELAJARAN 18

Semak sing Kobong

Kenapa semak sing kobong kuwi ora gosong?

PELAJARAN 19

Telung Hukuman Pertama

Merga sombong, Firaun nggawé bangsa Mesir dihukum.

PELAJARAN 20

Ana Nem Hukuman Manèh

Apa bédané hukuman-hukuman iki karo telung hukuman sing pertama?

PELAJARAN 21

Hukuman sing Kesepuluh

Hukuman iki akhiré isa nggawé Firaun sing sombong gelem mbébaské bangsa Israèl.

PELAJARAN 22

Mukjijat ing Laut Merah

Firaun slamet pas ana sepuluh hukuman. Tapi, apa dhèwèké slamet pas Gusti Allah nggawé mukjijat iki?

PELAJARAN 23

Janjiné Bangsa Israèl

Bangsa Israèl janji karo Yéhuwah ing Gunung Sinai.

PELAJARAN 24

Bangsa Israèl Ora Nepati Janjiné

Wektu Musa éntuk Sepuluh Préntah, bangsa Israèl nindakké dosa.

PELAJARAN 25

Tabernakel kanggo Ngibadah

Pethi perjanjian ana ing téndha sing istiméwa.

PELAJARAN 26

Rolas Mata-Mata

Laporané Yosua lan Kalèb béda karo sepuluh mata-mata liyané.

PELAJARAN 27

Ana sing Mbrontak

Korah, Datan, Abiram, lan 250 wong ora paham karepé Yéhuwah.

PELAJARAN 28

Keledainé Biléam Isa Ngomong

Keledainé Biléam isa ndelok malaékat, tapi Biléam ora isa.

PELAJARAN 29

Yéhuwah Milih Yosua

Awaké dhéwé isa éntuk manfaat saka naséhaté Yéhuwah kanggo Yosua.

PELAJARAN 30

Rahab Ngumpetké Mata-Mata

Témbok Yérikho hancur. Tapi, omahé Rahab sing ana ing témbok kuwi ora mèlu hancur.

PELAJARAN 31

Yosua lan Wong Gibéon

Yosua ndonga bèn matahariné mandheg. Apa Yéhuwah njawab donga kuwi?

PELAJARAN 32

Pemimpin Anyar lan Wong Wédok Loro sing Kendel

Bar Yosua mati, bangsa Israèl nyembah brahala. Uripé bangsa Israèl dadi tambah susah. Yéhuwah nggunakké Barak, Débora, lan Yaèl kanggo nulungi bangsa Israèl.

PELAJARAN 33

Rut lan Naomi

Wong wédok loro sing bojoné wis mati mulih ing Israèl. Salah sijiné yaiku Rut. Rut kerja ing ladhang lan diamati karo Boaz.

PELAJARAN 34

Gidéon Ngalahké Bangsa Midian

Bangsa Israèl njaluk bantuané Yéhuwah wektu wong Midian nggawé keadaané bangsa Israèl susah. Piyé carané pasukané Gidéon ngalahké 135.000 prajurité mungsuh?

PELAJARAN 35

Hana Ndonga Bèn Nduwé Anak

Èlkana, Hana, Pènina, lan anak-anaké lunga ing Syilo kanggo ngibadah ing tabernakel. Ing kono, Hana ndonga bèn nduwé anak. Taun ngarepé, Samuèl lair.

PELAJARAN 36

Janjiné Yéfta

Yéfta janji apa? Kenapa Yéfta nggawé janji kuwi? Piyé tanggepané anaké Yéfta pas ngerti janjiné bapaké?

PELAJARAN 37

Yéhuwah Ngomong karo Samuèl

Anak-anaké Imam Agung Èli nglayani dadi imam ing tabernakel, tapi ora manut hukumé Yéhuwah. Samuèl tetep manut. Yéhuwah ngomong karo Samuèl.

PELAJARAN 38

Yéhuwah Nggawé Simson Dadi Kuwat

Yéhuwah nggawé Simson dadi kuwat bèn isa nglawan wong Filistin. Tapi, Simson nggawé kesalahan. Akhiré, dhèwèké ditangkep wong Filistin.

PELAJARAN 39

Raja Israèl sing Pertama

Yéhuwah mènèhi hakim kanggo bangsa Israèl. Tapi, bangsa kuwi péngin nduwé raja. Saul dipilih dadi raja. Tapi, akhiré Saul ditolak karo Yéhuwah. Kenapa?

PELAJARAN 40

Daud lan Goliat

Yéhuwah milih Daud dadi raja Israèl sing anyar, lan Daud mbuktèkké nèk dhèwèké bakal dadi raja sing apik.

PELAJARAN 41

Daud lan Saul

Kenapa Saul sengit karo Daud, lan piyé tanggepané Daud?

PELAJARAN 42

Yonatan Kuwi Wong sing Kendel lan Setya

Anaké Raja Saul dadi sahabaté Daud.

PELAJARAN 43

Dosané Raja Daud

Keputusan sing salah nggawé akèh kesusahan.

PELAJARAN 44

Bait kanggo Yéhuwah

Yéhuwah njawab dongané Salomo. Terus, Salomo ya diwènèhi kesempatan mbangun bait.

PELAJARAN 45

Kerajaané Kebagi

Akèh wong Israèl ora nyembah Yéhuwah manèh.

PELAJARAN 46

Yéhuwah Kuwi Gusti Allah sing Bener

Gusti Allah sing bener kuwi sapa? Yéhuwah utawa Baal?

PELAJARAN 47

Yéhuwah Nguwatké Èlia

Nurutmu, apa Yéhuwah ya isa nguwatké kowé?

PELAJARAN 48

Anaké Janda Urip Manèh

Rong mukjizat sing kelakon ing omah sing padha.

PELAJARAN 49

Ratu sing Jahat Dihukum

Izebèl matèni Nabot bèn isa éntuk kebon angguré. Yéhuwah ngerti kabèh sing ditindakké Izebèl.

PELAJARAN 50

Yéhuwah Mbantu Yéhosyafat

Raja Yéhosyafat ndonga wektu Yéhuda arep diserang mungsuh.

PELAJARAN 51

Kepala Pasukan lan Cah Wédok

Cah wédok Israèl ngomong karo majikané soal kuwasané Yéhuwah. Hasilé, bojoné majikané isa séhat manèh.

PELAJARAN 52

Jaran lan Kréta Perang Berapiné Yéhuwah

Pelayané Èlisa dadi yakin nèk éntuk luwih akèh dhukungan ketimbang para mungsuhé.

PELAJARAN 53

Yéhoyada sing Kendel

Imam sing kendel nglawan ratu sing jahat.

PELAJARAN 54

Yéhuwah Sabar karo Yunus

Kenapa salah siji nabiné Yéhuwah ditelen iwak gedhé? Piyé carané dhèwèké isa slamet? Yéhuwah mulang dhèwèké soal apa?

PELAJARAN 55

Malaékaté Yéhuwah Nglindhungi Hizkia

Para mungsuhé Yéhuda ngomong nèk Yéhuwah ora bakal nglindhungi umaté. Tapi, omongané wong-wong kuwi salah.

PELAJARAN 56

Yosia Seneng Hukumé Yéhuwah

Yosia dadi raja pas umuré wolung taun. Dhèwèké mbantu rakyaté nyembah Yéhuwah.

PELAJARAN 57

Yérémia Nyampèkké Berita saka Yéhuwah

Omongané Yérémia kuwi nggawé para pemimpin Yéhuda dadi nesu banget.

PELAJARAN 58

Yérusalèm Dihancurké

Merga terus nyembah allah-allah palsu, wong-wong Yéhuda ora dislametké.

PELAJARAN 59

Cah Papat sing Manut Yéhuwah

Senajan ana ing istanané Nébukhadnézar ing Babilon, cah papat saka Yéhuda tetep manut Yéhuwah.

PELAJARAN 60

Kerajaan sing Bakal Terus Mréntah

Danièl njelaské arti mimpiné Nébukhadnézar.

PELAJARAN 61

Cah Telu sing Ora Gelem Sujud

Syadrakh, Mésyakh, lan Abèdnégo ora gelem nyembah patung emas sing digawé raja Babilon.

PELAJARAN 62

Mimpi soal Wit Gedhé

Mimpiné Nébukhadnézar nduduhké soal masa depané.

PELAJARAN 63

Tulisan ing Témbok

Kapan tulisan sing anèh muncul, lan apa artiné tulisan kuwi?

PELAJARAN 64

Danièl ing Lubang Singa

Awaké dhéwé kudu ndonga saben dina kaya Danièl.

PELAJARAN 65

Èster Nylametké Bangsané

Èster kuwi wong saka negri liya. Bapak lan ibuné wis mati. Tapi, dhèwèké isa dadi ratu.

PELAJARAN 66

Ézra Mulangké Hukumé Yéhuwah

Bar ngrungokké Ézra, wong Israèl nggawé janji karo Yéhuwah.

PELAJARAN 67

Témbok Yérusalèm

Néhémia ngerti nèk bakal diserang mungsuh. Kenapa dhèwèké ora wedi?

PELAJARAN 68

Élisabèt Nduwé Anak

Kenapa bojoné Élisabèt ora bakal isa ngomong nganti anaké lair?

PELAJARAN 69

Gabrièl Nemoni Maria

Gabrièl nyampèkké kabar sing ana pengaruhé kanggo uripé Maria.

PELAJARAN 70

Para Malaékat Ngumumké Lairé Yésus

Para gembala langsung cepet-cepet lunga sakwisé krungu para malaékat nyampèkké berita soal lairé Yésus.

PELAJARAN 71

Yéhuwah Nglindhungi Yésus

Raja sing jahat péngin matèni Yésus.

PELAJARAN 72

Wektu Yésus Umur 12 Taun

Kenapa para guru agama ing bait kagum karo Yésus?

PELAJARAN 73

Yohanes Nyiapké Tekané Mésias

Wektu wis gedhé, Yohanes dadi nabi. Yohanes ngandhani wong-wong nèk Mésias bakal teka. Piyé tanggepané wong-wong?

PELAJARAN 74

Yésus Dadi Mésias

Apa maksudé Yohanes wektu ngomong Yésus kuwi Anak Dombané Gusti Allah?

PELAJARAN 75

Sétan Nggodha Yésus

Sétan nggodha Yésus nganti ping telu. Yésus dikon ngapa waé? Apa jawabané Yésus?

PELAJARAN 76

Yésus Ngusir Para Pedagang ing Bait

Kenapa Yésus ngusir kéwan-kéwan saka bait nganggo pecut lan njungkirké méja-méjané tukang ngijoli dhuwit?

PELAJARAN 77

Wong Wédok ing Sumur

Wektu dijak omong karo Yésus ing sumuré Yakub, wong wédok Samaria kuwi kagèt. Kenapa? Apa sing diomongké Yésus?

PELAJARAN 78

Yésus Nyampèkké Berita soal Kratoné Allah

Yésus ngundang murid-muridé kanggo dadi ”tukang njala manungsa”. Yésus ya nglatih 70 muridé kanggo nginjil.

PELAJARAN 79

Yésus Nggawé Akèh Mukjizat

Ing ngendi waé Yésus lunga, akèh wong sing lara marani dhèwèké bèn dimarèkké Yésus. Yésus ya nguripké manèh bocah wédok sing wis mati.

PELAJARAN 80

Yésus Milih 12 Rasul

Kenapa Yésus milih wong-wong kuwi? Apa kowé apal jeneng-jenengé?

PELAJARAN 81

Ceramah ing Gunung

Yésus mulangké pelajaran sing ana manfaaté kanggo wong akèh.

PELAJARAN 82

Yésus Mulang Carané Ndonga

Yésus ngongkon murid-muridé ’terus njaluk’ apa?

PELAJARAN 83

Yésus Mènèhi Mangan Wong Akèh

Saka mukjizat iki, apa sing isa dipelajari soal Yéhuwah lan Yésus?

PELAJARAN 84

Yésus Mlaku ing Laut

Apa kowé isa mbayangké perasaané para rasul wektu ndelok mukjizat kuwi?

PELAJARAN 85

Yésus Marèkké Wong ing Dina Sabat

Kenapa ora kabèh wong seneng karo apa sing ditindakké Yésus?

PELAJARAN 86

Yésus Nguripké Lazarus

Wektu ndelok Maria nangis, Yésus ya mèlu nangis. Tapi bar kuwi, ana peristiwa sing nggawé wong-wong mau bahagia.

PELAJARAN 87

Paskah Terakhiré Yésus

Yésus mènèhi préntah sing penting kanggo para rasulé ing perjamuan sing terakhir.

PELAJARAN 88

Yésus Ditangkep

Yudas Iskariot nggawa grombolan wong sing nggawa pedhang lan penthung kanggo nangkep Yésus.

PELAJARAN 89

Pétrus Ora Ngakoni Yésus

Peristiwa apa sing kelakon ing halaman omahé Kayafas? Apa sing dialami Yésus?

PELAJARAN 90

Yésus Mati ing Golgota

Kenapa Pilatus ngongkon bèn Yésus dipatèni?

PELAJARAN 91

Yésus Diuripké Manèh

Peristiwa luar biasa apa sing kelakon sakwisé Yésus dipatèni?

PELAJARAN 92

Yésus Nemoni Murid-Muridé Manèh

Mukjizat apa sing ditindakké Yésus kanggo murid-muridé?

PELAJARAN 93

Yésus Bali ing Swarga

Sakdurungé munggah swarga, Yésus mènèhi para rasul préntah sing penting banget.

PELAJARAN 94

Murid-Murid Éntuk Roh Suci

Roh suci nggawé para murid isa nindakké apa?

PELAJARAN 95

Ora Ana sing Isa Ngalangi Para Rasul

Para pemimpin agama sing mauné matèni Yésus mulai ngalang-alangi murid-murid kanggo nginjil. Tapi, kuwi ora berhasil.

PELAJARAN 96

Yésus Milih Saul

Saul kuwi mungsuhé wong Kristen. Tapi, dhèwèké akhiré berubah.

PELAJARAN 97

Kornélius Éntuk Roh Suci

Kenapa Yéhuwah ngongkon Pétrus lunga ing omahé wong sing dudu Yahudi?

PELAJARAN 98

Wong-Wong saka Bangsa Liya Dadi Wong Kristen

Rasul Paulus lan kanca-kancané nginjil ing dhaérah-dhaérah sing adoh.

PELAJARAN 99

Penjaga Penjara Dadi Wong Kristen

Kenapa Paulus lan Silas dipenjara? Piyé critané penjaga penjara isa dadi wong Kristen?

PELAJARAN 100

Paulus lan Timotius

Wong loro kuwi dadi sahabat lan terus kerjasama nganti pirang-pirang taun.

PELAJARAN 101

Paulus Digawa ing Roma

Ing perjalanan ana akèh bahaya, tapi ora ana sing isa ngendhegké Paulus.

PELAJARAN 102

Yohanes Éntuk Penglihatan

Yésus mènèhi Yohanes akèh penglihatan soal masa depan.

PELAJARAN 103

”Kraton Panjenengan Mugi Rawuh”

Yohanes éntuk penglihatan sing nduduhké perubahan apa waé sing bakal digawé Kratoné Allah.