Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 PELAJARAN 80

Yésus Milih 12 Rasul

Yésus Milih 12 Rasul

Yésus wis nginjil kira-kira siji setengah taun. Saiki Yésus kudu nggawé keputusan penting. Yésus kudu milih wong-wong sing bakal kerjasama karo dhèwèké, yaiku wong-wong sing bakal dilatih bèn isa dadi pengawas ing jemaat Kristen. Mula, Yésus butuh tuntunané Yéhuwah. Yésus lunga dhèwèkan ing gunung. Terus, dhèwèké ndonga suwé banget. Ésuké, Yésus milih 12 wong saka antarané murid-muridé kanggo dadi rasulé. Apa kowé kèlingan jenengé rasul-rasulé Yésus? Para rasulé Yésus yaiku Pétrus, Andréas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartoloméus, Tomas, Matius, Yakobus anaké Alféus, Tadéus, Simon, lan Yudas Iskariot.

Andréas, Pétrus, Filipus, Yakobus

Rolas rasul kuwi bakal ngancani Yésus. Sakwisé dilatih, wong-wong kuwi dikon nginjil. Yéhuwah mènèhi wong-wong kuwi kuwasa kanggo ngusir roh jahat lan marèkké wong lara.

Yohanes, Matius, Bartoloméus, Tomas

Yésus nganggep 12 rasul kuwi sahabaté. Yésus percaya karo wong-wong kuwi. Wong Farisi nganggep nèk para rasul kuwi wong biasa sing sekolahé ora dhuwur. Tapi, Yésus nglatih para  rasulé bèn isa nindakké tugasé. Rolas rasul bakal ngancani Yésus wektu Yésus ngalami peristiwa-peristiwa sing penting. Contoné yaiku sakdurungé Yésus mati lan sakwisé dhèwèké diuripké manèh. Kaya Yésus, para rasul akèh-akèhé saka Galiléa. Para rasulé Yésus ya ana sing wis nikah.

Yakobus anaké Alféus, Yudas Iskariot, Tadéus, Simon

Para rasul kuwi ora sampurna lan isa nggawé kesalahan. Kadhang kala, para rasul ngomong tanpa dipikir, nggawé keputusan sing salah, lan ora sabaran. Para rasul ya padu merga péngin dadi wong sing paling penting. Tapi, wong-wong kuwi tetep sayang Yéhuwah. Akhiré, para rasul bakal dadi anggota pertama jemaat Kristen sing nduwé tugas penting.

”Aku nyebut kowé sahabat, merga aku wis ngandhani kowé bab kabèh sing wis tak rungokké saka Bapakku.”​—Yohanes 15:15