Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 PELAJARAN 37

Yéhuwah Ngomong karo Samuèl

Yéhuwah Ngomong karo Samuèl

Imam Agung Èli nduwé anak lanang loro sing nglayani dadi imam ing tabernakel. Anak-anaké kuwi jenengé Hofni lan Pinéhas. Wong loro kuwi jahat lan ora manut hukumé Yéhuwah. Wektu bangsa Israèl mènèhké korban kanggo Yéhuwah, Hofni lan Pinéhas njupuk daging sing paling apik kanggo wong loro kuwi dhéwé. Èli krungu soal kuwi, tapi meneng waé. Apa Yéhuwah ya bakal meneng waé?

Senajan luwih enom saka Hofni lan Pinéhas, Samuèl ora niru wong loro kuwi. Yéhuwah seneng karo Samuèl. Wektu Samuèl lagi turu, ana swara sing ngundang jenengé. Samuèl tangi, nemoni Èli, terus ngomong, ’Ya, Pak?’ Tapi, Èli ngomong, ’Aku ora ngundang kowé, Lé. Turua manèh.’ Samuèl turu manèh. Bar kuwi, Samuèl krungu ana sing ngundang manèh. Wektu Samuèl krungu swara kuwi ping teluné, Èli dadi ngerti nèk sing ngundang Samuèl kuwi Yéhuwah. Samuèl dikandhani karo Èli nèk dhèwèké krungu swara kuwi manèh, Samuèl kudu ngomong, ’Ya, Yéhuwah. Aku ngrungokké.’

Samuèl turu manèh. Bar kuwi, dhèwèké krungu swara, ’Samuèl! Samuèl!’ Samuèl njawab, ’Ya. Aku ngrungokké.’ Yéhuwah ngomong, ’Ngomonga karo Èli nèk aku bakal ngukum dhèwèké sakeluarga. Èli  ngerti nèk anak-anaké tumindak jahat ing tabernakel, tapi meneng waé.’ Sésuk ésuké, Samuèl mbukaki pintu-pintu tabernakel kaya biasané. Samuèl wedi ngomong karo Èli soal apa sing wis diomongké Yéhuwah. Tapi, Èli ngundang Samuèl lan takon, ’Lé, Yéhuwah ngomong apa waé karo kowé? Ora apa-apa, crita waé.’ Dadi, Samuèl ngandhani Èli kabèh sing diomongké Yéhuwah.

Samuèl tambah gedhé lan terus dibantu Yéhuwah. Kabèh wong Israèl dadi ngerti nèk Yéhuwah wis milih Samuèl dadi nabi lan hakim.

”Élinga karo Penciptamu sing Agung wektu kowé isih enom.”​—Pengkhotbah 12:1