Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 PELAJARAN 83

Yésus Mènèhi Mangan Wong Akèh

Yésus Mènèhi Mangan Wong Akèh

Sakdurungé Paskah taun 32 M, para rasul bali sakwisé nginjil ing akèh dhaérah. Para rasul wis kesel. Mula, Yésus ngejak para rasulé lunga ing Bètsaida kanggo istirahat. Wektu prauné wis arep tekan pinggir pantai, Yésus ndelok wis ana wong akèh ing kono. Senajan péngin istirahat karo murid-muridé, Yésus tetep ramah karo wong-wong kuwi. Yésus marèkké sing lara lan mulang wong-wong kuwi. Kèt ésuk nganti bengi, Yésus mulang soal Kratoné Allah. Pas wis mulai bengi, para rasulé ngomong, ’Wong-wong kuwi mesthi péngin mangan. Kongkonen wong-wong kuwi mulih bèn isa nggolèk mangan.’

Yésus ngomong, ’Ora usah. Wènèhana wong-wong kuwi mangan ing kéné.’ Para rasul takon, ’Apa aku kudu tuku roti kanggo wong-wong kuwi?’ Salah siji rasul sing jenengé Filipus ngomong, ’Senajan awaké dhéwé nduwé dhuwit akèh, awaké dhéwé tetep ora isa nukokké roti kanggo kabèh wong kuwi.’

Yésus takon, ’Apa ana sing nduwé panganan?’ Andréas njawab, ’Iki ana roti lima lan iwak cilik loro. Tapi, mesthi kuwi ora cukup.’ Yésus ngomong, ’Gawanen mréné.’ Yésus ngongkon wong-wong kuwi lungguh ing suket sakelompok-sakelompok. Sakelompok ana sing isiné 50, ana sing 100. Yésus njupuk roti lan iwak, ndhangak ndelok langit, terus ndonga. Bar kuwi, panganané diwènèhké para rasul. Terus, para rasul mbagi panganan kuwi kanggo wong lanang sing jumlahé 5.000, wong-wong wédok, lan bocah-bocah.  Wong-wong kuwi mangan nganti wareg. Bar kuwi, para rasul ngumpulké sisané bèn ora ana sing kebuwang. Sisa panganan kuwi ana 12 kranjang. Kuwi mukjijat sing luar biasa, ta?

Wong-wong kuwi kagum banget. Mula, wong-wong kuwi péngin Yésus dadi raja. Tapi, Yésus ngerti nèk iki durung wektuné. Mula, Yésus ngongkon wong-wong kuwi lunga. Terus, Yésus ngongkon para rasulé numpak prau kanggo nyabrang Laut Galiléa. Tapi, Yésus munggah ing gunung dhèwèkan. Kenapa? Yésus péngin ndonga karo Bapaké. Senajan sibuk, Yésus tetep nyedhiakké wektu kanggo ndonga.

”Aja nyambut gawé kanggo panganan sing isa bosok. Nanging nyambut gawéa kanggo panganan sing ora bakal bosok lan ngasilké urip langgeng, sing bakal diparingké Putrané Manungsa marang kowé kabèh.”​—Yohanes 6:27