Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 PELAJARAN 102

Yohanes Éntuk Penglihatan

Yohanes Éntuk Penglihatan

Pas lagi dipenjara ing Pulau Patmos, Yésus mènèhi Yohanes 16 penglihatan soal masa depan. Penglihatan-penglihatan kuwi nduduhké piyé jenengé Yéhuwah disucèkké, Kratoné Allah teka, lan kepénginané Yéhuwah kelakon ing bumi lan swarga.

Ing salah siji penglihatan, Yohanes ndelok Yéhuwah lungguh ing takhtané sing ana ing swarga. Takhta kuwi dikelilingi karo 24 pinituwa sing nganggo klambi putih lan mahkota emas. Ana kilat lan swara gludhug sing metu saka takhta kuwi. Para pinituwa kuwi sujud lan nyembah Yéhuwah. Ing penglihatan liyané, Yohanes ndelok ana kumpulan gedhé wong akèh sing asalé saka kabèh bangsa, suku, lan basa sing nyembah Yéhuwah. Anak Domba, yaiku Yésus, ngopèni lan nuntun wong-wong kuwi ing banyu kauripan. Ing penglihatan liyané, Yésus mulai mréntah dadi raja ing swarga bareng karo 24 pinituwa. Bar kuwi, Yohanes ndelok Yésus perang nglawan naga, yaiku Sétan, lan para hantuné. Yésus nguncalké Sétan lan para hantuné saka swarga ing bumi.

 Terus, Yohanes ndelok Anak Domba lan 144.000 wong ing Gunung Zion surgawi. Yohanes ya ndelok ana malaékat sing mabur ngubengi bumi kanggo ngandhani manungsa bèn manut lan nyembah Yéhuwah.

Bar kuwi, ana penglihatan soal perang Armagédon. Wektu kuwi, Yésus lan pasukané nyingkirké pamréntahané Sétan. Ing penglihatan sing terakhir, Yohanes ndelok nèk keadaané swarga lan bumi dadi damai. Sétan lan para pengikuté wis dipatèni. Kabèh sing ana ing swarga lan bumi mung nyembah Yéhuwah lan nganggep jenengé Yéhuwah kuwi suci.

”Aku bakal nggawé kowé lan wong wédok kuwi mungsuhan, lan keturunanmu ya bakal mungsuhan karo keturunané wong wédok kuwi. Dhèwèké bakal ngremuk endhasmu, lan kowé bakal ngremuk tumité.”—Kejadian 3:15