مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب امثال

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • هدف از امثال ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • خطر معاشران بد ‏(‏۸-‏۱۹‏)‏

  • حکمت در همه جا داد می‌زند ‏(‏۲۰-‏۳۳‏)‏

 • ۲

  • ارزش حکمت ‏(‏۱-‏۲۲‏)‏

   • مثل گنج پنهان به دنبال حکمت باش ‏(‏۴‏)‏

   • قدرت استدلال محافظ شخص است ‏(‏۱۱‏)‏

   • عمل نامشروع جنسی مصیبت‌بار است ‏(‏۱۶-‏۱۹‏)‏

 • ۳

  • عاقل باش و به یَهُوَه اعتماد کن ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • از چیزهای باارزشی که داری برای یَهُوَه هدیه بیاور ‏(‏۹‏)‏

  • حکمت شادی به همراه دارد ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

  • حکمت امنیت به همراه دارد ‏(‏۱۹-‏۲۶‏)‏

  • رفتار درست با دیگران ‏(‏۲۷-‏۳۵‏)‏

   • تا جای ممکن به دیگران کمک کن ‏(‏۲۷‏)‏

 • ۴

  • تعالیم حکیمانهٔ یک پدر ‏(‏۱-‏۲۷‏)‏

   • بیشتر از هر چیز به دنبال حکمت باش ‏(‏۷‏)‏

   • دوری از کارهای شریران ‏(‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏

   • مسیر درستکاران روشن و روشن‌تر می‌شود ‏(‏۱۸‏)‏

   • ‏«از دلت محافظت کن» ‏(‏۲۳‏)‏

 • ۵

  • هشدار در مورد زنان بدکاره ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • با همسرت شاد باش ‏(‏۱۵-‏۲۳‏)‏

 • ۶

  • هشدار در مورد ضامن شدن ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • ‏«ای اشخاص تنبل،‏ به مورچه‌ها نگاه کنید» ‏(‏۶-‏۱۱‏)‏

  • آدم پست و شریر ‏(‏۱۲-‏۱۵‏)‏

  • هفت چیز که یَهُوَه از آن‌ها بیزار است ‏(‏۱۶-‏۱۹‏)‏

  • هشدار در مورد زن فاسد ‏(‏۲۰-‏۳۵‏)‏

 • ۷

  • برای عمر طولانی تعالیم خدا را دوست داشته باش ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • جوانی بی‌تجربه که فریب می‌خورد ‏(‏۶-‏۲۷‏)‏

   • ‏«مثل گاوی که به کشتارگاه می‌برند» ‏(‏۲۲‏)‏

 • ۸

  • حکمت در قالب یک شخص صحبت می‌کند ‏(‏۱-‏۳۶‏)‏

   • ‏‹یَهُوَه مرا در شروع آفرینش به وجود آورد› ‏(‏۲۲‏)‏

   • ‏‹من به عنوان معمار در کنار او بودم› ‏(‏۳۰‏)‏

   • ‏‹انسان‌ها باعث شادی من بودند› ‏(‏۳۱‏)‏

 • ۹

  • حکمت واقعی همه را دعوت می‌کند ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • ‏«اگر حکمت داشته باشی،‏ روزهای عمرت زیاد می‌شود» ‏(‏۱۱‏)‏

  • زن احمق عابران را صدا می‌کند ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

   • لذّت‌های نامشروع مثل آب گواراست ‏(‏۱۷‏)‏

 • امثال سلیمان ‏(‏۱۰:‏۱–‏۲۴:‏۳۴‏)‏

  • ۱۰

   • فرزند دانا باعث خوشحالی پدرش می‌شود ‏(‏۱‏)‏

   • آدم سخت‌کوش به ثروت می‌رسد ‏(‏۴‏)‏

   • پرحرفی باعث گناه می‌شود ‏(‏۱۹‏)‏

   • برکت یَهُوَه ثروت واقعی می‌دهد ‏(‏۲۲‏)‏

   • احترام عمیق به یَهُوَه عمر را طولانی می‌کند ‏(‏۲۷‏)‏

  • ۱۱

   • کسی که حد و مرزش را می‌داند،‏ حکیم است ‏(‏۲‏)‏

   • مرتدان با حرف‌هایشان باعث نابودی دیگران می‌شوند ‏(‏۹‏)‏

   • راهنمایی مشاوران زیاد باعث موفقیت می‌شود ‏(‏۱۴‏)‏

   • شخص سخاوتمند پاداش می‌گیرد ‏(‏۲۵‏)‏

   • کسی که امیدش به ثروتش است،‏ دچار مصیبت می‌شود ‏(‏۲۸‏)‏

  • ۱۲

   • کسی که از توبیخ بیزار است،‏ درک و فهم ندارد ‏(‏۱‏)‏

   • ‏«حرف‌های نسنجیده مثل ضرب شمشیر است» ‏(‏۱۸‏)‏

   • ترویج دادن صلح،‏ انسان را شاد می‌کند ‏(‏۲۰‏)‏

   • یَهُوَه از دروغگویان متنفر است ‏(‏۲۲‏)‏

   • نگرانی،‏ انسان را افسرده می‌کند ‏(‏۲۵‏)‏

  • ۱۳

   • شخص دانا به دنبال پند و نصیحت است ‏(‏۱۰‏)‏

   • انتظاری که طولانی شود،‏ باعث دلسردی می‌شود ‏(‏۱۲‏)‏

   • پیام‌رسان قابل‌اعتماد باعث آسایش و آرامش می‌شود ‏(‏۱۷‏)‏

   • معاشرت با افراد عاقل شخص را عاقل می‌کند ‏(‏۲۰‏)‏

   • تأدیب نشانهٔ از محبت است ‏(‏۲۴‏)‏

  • ۱۴

   • انسان فقط خودش می‌داند که چه غم و غصه‌ای در دلش دارد ‏(‏۱۰‏)‏

   • مسیری ظاهراً درست،‏ ممکن است به مرگ برسد ‏(‏۱۲‏)‏

   • آدم ساده‌لوح زودباور است ‏(‏۱۵‏)‏

   • آدم ثروتمند دوست‌های زیادی دارد ‏(‏۲۰‏)‏

   • آرامش فکری به بدن سلامتی می‌دهد ‏(‏۳۰‏)‏

  • ۱۵

   • جوابی ملایم،‏ شخص عصبانی را آرام می‌کند ‏(‏۱‏)‏

   • چشمان یَهُوَه همه جا را می‌بیند ‏(‏۳‏)‏

   • خدا دعاهای درستکاران را دوست دارد ‏(‏۸‏)‏

   • برنامه‌ریزی بدون مشورت،‏ ناموفق می‌ماند ‏(‏۲۲‏)‏

   • قبل از جواب دادن خوب فکر کن ‏(‏۲۸‏)‏

  • ۱۶

   • یَهُوَه نیّت‌های انسان را محک می‌زند ‏(‏۲‏)‏

   • همهٔ کارهایت را به یَهُوَه بسپار ‏(‏۳‏)‏

   • یَهُوَه می‌خواهد که از ترازوی دقیق استفاده کنیم ‏(‏۱۱‏)‏

   • غرور مصیبت به بار می‌آورد ‏(‏۱۸‏)‏

   • موی سفید مثل تاجی زیباست ‏(‏۳۱‏)‏

  • ۱۷

   • خوبی را با بدی جواب نده ‏(‏۱۳‏)‏

   • قبل از این که جرّوبحث به دعوا برسد،‏ آنجا را ترک کن ‏(‏۱۴‏)‏

   • دوست واقعی همیشه محبت می‌کند ‏(‏۱۷‏)‏

   • ‏«دل شادمان داروی شفابخش است» ‏(‏۲۲‏)‏

   • شخص دانا قبل از حرف زدن خوب فکر می‌کند ‏(‏۲۷‏)‏

  • ۱۸

   • کناره‌گیری از دیگران خودخواهانه است ‏(‏۱‏)‏

   • اسم یَهُوَه،‏ مثل یک قلعهٔ مستحکم است ‏(‏۱۰‏)‏

   • ثروت شخص ثروتمند فقط در خیالش از او محافظت می‌کند ‏(‏۱۱‏)‏

   • گوش دادن به شکایت دو طرف کار عاقلانه‌ای است ‏(‏۱۷‏)‏

   • دوست‌هایی هستند که حتی از برادر نزدیک‌ترند ‏(‏۲۴‏)‏

  • ۱۹

   • بینش انسان جلوی خشم او را می‌گیرد ‏(‏۱۱‏)‏

   • زنی که مرتب جرّوبحث می‌کند،‏ مثل سقفی است که همیشه چکه می‌کند ‏(‏۱۳‏)‏

   • زن عاقل و دانا هدیه‌ای از طرف یَهُوَه است ‏(‏۱۴‏)‏

   • تا وقتی که هنوز فرصت هست فرزندت را تأدیب کن ‏(‏۱۸‏)‏

   • گوش دادن به پند و توصیه عاقلانه است ‏(‏۲۰‏)‏

  • ۲۰

   • کسی که شراب زیاد بخورد کارهای مسخره می‌کند ‏(‏۱‏)‏

   • آدم تنبل در زمستان زمینش را شخم نمی‌زند ‏(‏۴‏)‏

   • فکرهای انسان مثل آب‌هایی در ته چاه است ‏(‏۵‏)‏

   • هشداری در مورد نذر عجولانه ‏(‏۲۵‏)‏

   • شکوه جوانان به خاطر قوّت آن‌هاست ‏(‏۲۹‏)‏

  • ۲۱

   • دل پادشاه در دست یَهُوَه است ‏(‏۱‏)‏

   • کارهای درست و عادلانه بهتر از تقدیم قربانی است ‏(‏۳‏)‏

   • سخت‌کوشی به موفقیت می‌رسد ‏(‏۵‏)‏

   • هیچ کس به داد کسی که فریاد کمک نیازمندان را نادیده می‌گیرد نمی‌رسد ‏(‏۱۳‏)‏

   • هیچ حکمتی وجود ندارد که بتواند مانع خواست یَهُوَه شود ‏(‏۳۰‏)‏

  • ۲۲

   • خوشنامی بهتر از ثروت زیاد است ‏(‏۱‏)‏

   • بچه‌ای که خوب تربیت شود،‏ تا آخر عمرش فایده می‌برد ‏(‏۶‏)‏

   • آدم تنبل می‌ترسد که بیرون شیری کمین کرده باشد ‏(‏۱۳‏)‏

   • تنبیه و اصلاح،‏ حماقت را از دل بیرون می‌کند ‏(‏۱۵‏)‏

   • کسی در کارش مهارت داشته باشد،‏ در خدمت پادشاهان خواهد بود ‏(‏۲۹‏)‏

  • ۲۳

   • اگر اشتهایت زیاد است،‏ خودت را کنترل کن ‏(‏۲‏)‏

   • به دنبال ثروتمند شدن نباش ‏(‏۴‏)‏

   • ثروت در یک چشم به هم زدن از بین می‌رود ‏(‏۵‏)‏

   • جزو کسانی که بیش از حد شراب می‌خورند نباش ‏(‏۲۰‏)‏

   • شراب مثل مار نیش می‌زند ‏(‏۳۲‏)‏

  • ۲۴

   • به شریران حسادت نکن ‏(‏۱‏)‏

   • با حکمت است که می‌توان اهالی خانه را بنا کرد ‏(‏۳‏)‏

   • شخص درستکار اگر زمین بخورد،‏ باز هم بلند می‌شود ‏(‏۱۶‏)‏

   • کار بد را تلافی نکن ‏(‏۲۹‏)‏

   • خواب و تنبلی باعث فقر می‌شود ‏(‏۳۳،‏ ۳۴‏)‏

 • امثال سلیمان که خادمان حِزِقیا،‏ پادشاه یهودا آن‌ها را رونویسی کردند ‏(‏۲۵:‏۱–‏۲۹:‏۲۷‏)‏

  • ۲۵

   • رازی را فاش نکن ‏(‏۹‏)‏

   • حرفی که به موقع زده شود ‏(‏۱۱‏)‏

   • بیش از حد به خانهٔ کسی نرو ‏(‏۱۷‏)‏

   • نرم کردن دل دشمن ‏(‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏

   • خبر خوب مثل آب خنک است ‏(‏۲۵‏)‏

  • ۲۶

   • توصیف آدم تنبل ‏(‏۱۳-‏۱۶‏)‏

   • در دعوای دیگران دخالت نکن ‏(‏۱۷‏)‏

   • اذیت دیگران با شوخی‌ها و کارهای ابلهانه ‏(‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏

   • اگر هیزم نباشد،‏ آتش خاموش می‌شود ‏(‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏

   • حرف‌های آدم تهمت‌زن،‏ مثل غذایی لذیذ است ‏(‏۲۲‏)‏

  • ۲۷

   • فایدهٔ توبیخ از طرف دوست ‏(‏۵،‏ ۶‏)‏

   • فرزندم دل مرا شاد کن ‏(‏۱۱‏)‏

   • آهن آهن را تیز می‌کند ‏(‏۱۷‏)‏

   • از وضع گله‌ات به‌خوبی آگاه باش ‏(‏۲۳‏)‏

   • دارایی و ثروت،‏ ابدی نیست ‏(‏۲۴‏)‏

  • ۲۸

   • دعای آدم نافرمان نفرت‌انگیز است ‏(‏۹‏)‏

   • کسی که به خطاهایش اعتراف کند،‏ مورد رحمت قرار می‌گیرد ‏(‏۱۳‏)‏

   • کسی که می‌خواهد یک‌شبه پولدار شود،‏ بی‌گناه نمی‌ماند ‏(‏۲۰‏)‏

   • اصلاح کردن بهتر از چاپلوسی کردن است ‏(‏۲۳‏)‏

   • شخص سخاوتمند،‏ هیچ چیز کم و کسر نخواهد داشت ‏(‏۲۷‏)‏

  • ۲۹

   • بچه‌ای که تربیت نشود،‏ باعث شرمندگی می‌شود ‏(‏۱۵‏)‏

   • بدون راهنمایی‌های الٰهی مردم سرکش می‌شوند ‏(‏۱۸‏)‏

   • شخص عصبانی جنگ و دعوا راه می‌اندازد ‏(‏۲۲‏)‏

   • شخص فروتن به عزّت و احترام می‌رسد ‏(‏۲۳‏)‏

   • ترس از انسان مثل یک دام است ‏(‏۲۵‏)‏

 • ۳۰

  • سخنان آگور ‏(‏۱-‏۳۳‏)‏

   • بگذار نه فقیر باشم و نه ثروتمند ‏(‏۸‏)‏

   • چیزهایی که هیچ وقت سیر نمی‌شوند ‏(‏۵۱،‏ ۱۶‏)‏

   • چیزهایی که درک آن‌ها دشوار است ‏(‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏

   • زن خیانتکار ‏(‏۲۰‏)‏

   • حیوانات حکمت غریزی دارند ‏(‏۲۴‏)‏

 • ۳۱

  • گفته‌های لِموئیل پادشاه ‏(‏۱-‏۳۱‏)‏

   • پیدا کردن زنی لایق و شایسته آسان نیست ‏(‏۱۰‏)‏

   • سخت‌کوش و زحمت‌کش است ‏(‏۱۷‏)‏

   • حرف‌هایش پر از مهر و محبت است ‏(‏۲۶‏)‏

   • بچه‌ها و شوهرش از او تعریف می‌کنند ‏(‏۲۸‏)‏

   • جذابیت و زیبایی زودگذر است ‏(‏۳۰‏)‏