امثال ۸‏:‏۱‏-‏۳۶

  • حکمت در قالب یک شخص صحبت می‌کند ‏(‏۱-‏۳۶‏)‏

    • ‏‹یَهُوَه مرا در شروع آفرینش به وجود آورد› ‏(‏۲۲‏)‏

    • ‏‹من به عنوان معمار در کنار او بودم› ‏(‏۳۰‏)‏

    • ‏‹انسان‌ها باعث شادی من بودند› ‏(‏۳۱‏)‏

۸  آیا صدای حکمت را نمی‌شنوید؟‏ آیا نمی‌شنوید که قدرت تشخیص صدایش را بلند می‌کند؟‏ ۲  حکمت روی بلندی‌های کنار جاده می‌ایستد،‏و همین طور سر چهارراه‌ها.‏ ۳  حکمت کنار دروازه‌ها می‌ایستد،‏و همین طور کنار ورودی‌های شهر،‏و مرتب با صدای بلند می‌گوید:‏ ۴  ‏«ای مردم،‏ روی صحبتم با شماست،‏و با صدای بلند همهٔ شما را صدا می‌کنم.‏ ۵  ای اشخاص بی‌تجربه،‏ یاد بگیرید که عاقل و دوراندیش باشید؛‏ای افراد احمق،‏ درک و فهم داشته باشید.‏* ۶  به چیزهایی که می‌گویم گوش دهید،‏چون حرف‌هایی که به زبان می‌آورم مهم و کاملاً درست است.‏ ۷  من زیر لب حقیقت را بیان می‌کنم،‏و زبانم از دروغ و فریب بیزار است.‏ ۸  هر چه می‌گویم درست و منصفانه است،‏ و هیچ فریب و حقه‌ای در حرف‌هایم نیست.‏ ۹  حرف‌های من برای شخصی که قدرت تشخیص دارد روشن و قابل فهم است،‏و برای شخصی که دانش به دست آورده است،‏ درست و منطقی.‏ ۱۰  به جای نقره،‏ تأدیب‌های مرا قبول کن،‏و به جای خالص‌ترین طلا،‏ به دنبال دانش باش؛‏ ۱۱  چون ارزش حکمت بیشتر از مرجان‌هاست،‏*و نمی‌توانی آن را با هیچ چیزی که انسان‌ها آرزویش را دارند مقایسه کنی.‏ ۱۲  من که حکمت هستم،‏ با دوراندیشی همنشینم،‏و دانش و قدرت تفکّر کسب کرده‌ام.‏ ۱۳  احترام عمیق به یَهُوَه* به معنی نفرت داشتن از بدی است.‏ من از خودپسندی و غرور و رفتار و گفتار نادرست بیزارم.‏ ۱۴  توصیه‌های من مفید و حکمتی که می‌دهم عملی است.‏به علاوه قدرت و فهم دارم.‏ ۱۵  با کمک من،‏ پادشاهان سلطنت می‌کنند،‏و حاکمان قوانین عادلانه وضع می‌کنند.‏ ۱۶  با کمک من،‏ امیران حکمرانی می‌کنند،‏و اشراف‌زادگان عادلانه داوری می‌کنند.‏ ۱۷  کسانی که مرا دوست دارند،‏ من هم دوستشان دارم.‏کسانی که به دنبال من هستند،‏ مرا پیدا خواهند کرد.‏ ۱۸  ثروت و شکوه و دارایی پایدار،‏*و همین طور درستکاری با من است.‏ ۱۹  محصول من بهتر از طلای خالص است،‏و چیزی که به بار می‌آورم،‏ بهتر از مرغوب‌ترین نقره.‏ ۲۰  راه من راه درستکاری است،‏و در وسط مسیر حق و عدالت قدم برمی‌دارم.‏ ۲۱  من به کسانی که مرا دوست دارند،‏ ثروت زیادی به ارث می‌دهم،‏و انبارهایشان را پر می‌کنم.‏ ۲۲  یَهُوَه مرا در شروع آفرینش به وجود آورد،‏و من اولین مخلوق* او در زمان‌های قدیم بودم.‏ ۲۳  او از قدیم* به من مقامی بالا داد،‏یعنی از همان ابتدا و قبل از آفرینش زمین.‏ ۲۴  وقتی آب‌های عمیق هنوز وجود نداشت،‏ من به وجود آمدم،‏*یعنی وقتی چشمه‌های آب هنوز از زمین نجوشیده بود.‏ ۲۵  قبل از این که کوه‌ها و تپه‌ها به وجود بیایند،‏من متولّد شدم؛‏ ۲۶  قبل از این که خدا زمین و دشت‌هایش،‏و اولین ذرّات خاک را بسازد.‏ ۲۷  وقتی خدا آسمان‌ها را استوار کرد،‏ من آنجا بودم؛‏وقتی افق* را روی سطح آب‌ها قرار داد،‏ ۲۸  وقتی ابرها را در آسمان گذاشت،‏*و آب‌های عمیق را شکل داد،‏ ۲۹  وقتی برای دریاها حد و مرز قرار دادتا آب‌ها از حدّی که او برایشان گذاشته فراتر نروند،‏و وقتی پایه و اساس زمین را گذاشت.‏* ۳۰  در تمام آن مدت من به عنوان معمار در کنار او بودم.‏ من هر روز باعث خوشحالی او می‌شدم،‏و خودم هم در کنارش همیشه شاد بودم.‏ ۳۱  وقتی او زمین را برای سکونت آماده کرد خیلی شاد شدم،‏اما بیشتر از هر چیز،‏ انسان‌ها باعث شادی من شدند.‏ ۳۲  حالا ای فرزندانم به حرف‌های من گوش دهید،‏چون کسانی که به تعالیم من عمل می‌کنند،‏* شاد و سعادتمند هستند.‏ ۳۳  وقتی شما را تأدیب می‌کنم،‏ به حرف‌هایم توجه کنید،‏و هیچ وقت آن‌ها را نادیده نگیرید تا دانا و خردمند شوید.‏ ۳۴  شاد و سعادتمند است کسی که به من گوش دهد؛‏کسی که هر روز صبحِ زود،‏ جلوی در خانه‌ام بیاید،‏*و کنار در خانه‌ام منتظر من بماند؛‏ ۳۵  چون هر کس مرا پیدا کند زندگی‌اش را نجات می‌دهد،‏و مورد قبول یَهُوَه می‌شود.‏ ۳۶  اما کسی که مرا رد کند به خودش صدمه می‌زند،‏و کسی که از من متنفر باشد در واقع مرگ را دوست دارد.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «دلی دانا به دست آورید.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «مرجان.‏»‏
یا:‏ «ترس از یَهُوَه.‏»‏
یا:‏ «ارزش‌های موروثی.‏»‏
یا:‏ «دستاورد.‏»‏
یا:‏ «دوران بسیار کهن.‏»‏
یا:‏ «با دردهای زایمان زاده شدم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دایره.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «استوار و قوی کرد.‏»‏
یا:‏ «استوار کرد.‏»‏
یا:‏ «همیشه در راه‌های من قدم برمی‌دارند.‏»‏
یا:‏ «جلوی خانه‌ام بیدار بماند.‏»‏