امثال ۳۱‏:‏۱‏-‏۳۱

 • گفته‌های لِموئیل پادشاه ‏(‏۱-‏۳۱‏)‏

  • پیدا کردن زنی لایق و شایسته آسان نیست ‏(‏۱۰‏)‏

  • سخت‌کوش و زحمت‌کش است ‏(‏۱۷‏)‏

  • حرف‌هایش پر از مهر و محبت است ‏(‏۲۶‏)‏

  • بچه‌ها و شوهرش از او تعریف می‌کنند ‏(‏۲۸‏)‏

  • جذابیت و زیبایی زودگذر است ‏(‏۳۰‏)‏

۳۱  این‌ها گفته‌های لِموئیل پادشاه است،‏ یعنی تعالیم مهمی که مادرش به او داد:‏ ۲  ای پسرم،‏ چه بگویم؟‏ای جگرگوشه‌ام،‏* چه بگویم؟‏ای پسرم که جواب نذرهایم هستی،‏ چه بگویم؟‏ ۳  نیرویت را صرف زنان نکن،‏و دنبال کارهایی نرو که پادشاهان را به نابودی می‌کشد.‏ ۴  ای لِموئیل،‏ شایستهٔ پادشاهان نیست،‏شایستهٔ پادشاهان نیست که شراب بخورند!‏و شایستهٔ حاکمان نیست که بگویند:‏ «شرابم کجاست؟‏»‏ ۵  مبادا شراب بخورند و قوانین را فراموش کنند،‏و حق و حقوق مظلومان را زیر پا بگذارند.‏ ۶  مشروب را به کسانی بده که در حال مرگند،‏و شراب را به کسانی که افسرده و پریشانند.‏ ۷  بگذار بنوشند تا فقر و درماندگی‌شان را فراموش کنند؛‏بگذار مشکلاتشان را به کلّی از یاد ببرند.‏ ۸  دهان خود را باز کن،‏و از حق کسانی که بی‌زبان و بیچاره‌اند* دفاع کن.‏ ۹  دهان خود را باز کن و عادلانه قضاوت کن؛‏مدافع حق مظلومان و فقیران باش.‏ א [‏الف‏]‏ ۱۰  چه کسی می‌تواند یک زن خوب* پیدا کند؟‏ ارزش او خیلی بیشتر از مرجان‌هاست!‏* ב [‏ب‏]‏ ۱۱  شوهرش از صمیم دل به او اعتماد دارد،‏و به خاطر او محتاج چیزی نیست.‏ ג [‏ج‏]‏ ۱۲  چنین زنی در تمام روزهای زندگی‌اش،‏به شوهرش خوبی می‌کند،‏ نه بدی.‏ ד [‏د‏]‏ ۱۳  پشم و کتان می‌گیرد،‏و مشتاقانه با دست‌هایش کار می‌کند.‏ ה [‏هـ‍‏]‏ ۱۴  او مثل کشتی‌های یک تاجر است،‏و برای تهیهٔ غذا به جاهای دور می‌رود.‏ ו [‏و‏]‏ ۱۵  قبل از روشن شدن هوا بیدار می‌شود،‏برای اهل خانه‌اش غذا آماده می‌کند،‏و سهم* کنیزانش را کنار می‌گذارد.‏ ז [‏ز‏]‏ ۱۶  زمینی را در نظر می‌گیرد و آن را می‌خرد،‏و با دسترنج* خود درختان انگور می‌کارد.‏ ח [‏ح‏]‏ ۱۷  خودش را برای کار سخت آماده می‌کند،‏*و قدرت بازوهایش را به کار می‌گیرد.‏ ט [‏ط‏]‏ ۱۸  معامله‌هایی انجام می‌دهد که برایش سود داشته باشد،‏و شب‌ها تا دیروقت کار می‌کند.‏* י ‏[‏ی‏]‏ ۱۹  با دست‌هایش چوب نخ‌ریسی را می‌گیرد،‏و نخ را به دور دوک می‌پیچد.‏* כ [‏ک‏]‏ ۲۰  دستش را برای کمک به نیازمندان دراز می‌کند،‏و نسبت به فقیران دست و دلباز است.‏ ל [‏ل‏]‏ ۲۱  در زمستان* نگران اهل خانه‌اش نیست،‏چون همهٔ آن‌ها لباس‌های گرم* به تن دارند.‏ מ [‏م‏]‏ ۲۲  ملافه‌های تختش را خودش می‌دوزد،‏ و لباس‌هایش از کتان و پشم ارغوانی است.‏ נ [‏ن‏]‏ ۲۳  شوهرش کنار دروازه‌های شهر با ریش‌سفیدان محل می‌نشیند،‏و آنجا همه او را می‌شناسند.‏ ס [‏س‏]‏ ۲۴  لباس‌های* کتان می‌دوزد و آن‌ها را می‌فروشد؛‏تاجران هم از او کمربند می‌خرند.‏ ע [‏ع‏]‏ ۲۵  قوّت و عزّت را مثل لباسی به تن دارد،‏و با اطمینان به آینده نگاه می‌کند.‏* פ [‏پ‏]‏ ۲۶  گفته‌هایش از روی حکمت،‏و حرف‌هایش پر از مهر و محبت است.‏* צ [‏ص‏]‏ ۲۷  بر کارهای اهل خانه‌اش نظارت* دارد،‏و هیچ وقت تنبلی نمی‌کند.‏* ק [‏ق‏]‏ ۲۸  بچه‌هایش بلند می‌شوند و از او قدردانی می‌کنند.‏شوهرش هم بلند می‌شود و او را تحسین و تمجید می‌کند.‏ ר [‏ر‏]‏ ۲۹  شوهرش به او می‌گوید:‏ «زنان خوب* زیادند،‏ولی تو،‏ تو از همهٔ آن‌ها بهتری.‏»‏ ש [‏ش‏]‏ ۳۰  جذابیت،‏ فریبنده است و زیبایی زودگذر،‏اما زنی که برای یَهُوَه احترامی عمیق قائل است،‏* تحسین و تمجید می‌شود.‏ ת [‏ت‏]‏ ۳۱  پاداش کارهایش را به او بدهید،‏و او را به خاطر کارهایش کنار دروازه‌های شهر تحسین و تمجید کنید.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «پسر رَحِم من.‏»‏
یا:‏ «در حال مرگند.‏»‏
یا:‏ «شایسته؛‏ عالی.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «مرجان.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «کار؛‏ وظیفه.‏»‏
یا:‏ «درآمد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «قدرت را دور کمرش می‌بندد.‏»‏
یا:‏ «چراغش شب‌ها خاموش نمی‌شود.‏»‏
چوب نخریسی و دوک وسیله‌هایی بودند که برای تاباندن و درست کردن نخ و کاموا استفاده می‌شد.‏
یا:‏ «وقتی برف می‌آید.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دو لایه.‏»‏
یا:‏ «لباس‌های زیر.‏»‏
یا:‏ «به آینده لبخند می‌زند.‏»‏
یا:‏ «تعالیم او محبت‌آمیز است.‏» تحت‌اللفظی:‏ «قانون محبت پایدار را به زبان می‌آورد.‏»‏
یا:‏ «توجه.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «نان تنبلی نمی‌خورد.‏»‏
یا:‏ «شایسته؛‏ عالی.‏»‏
یا:‏ «از یَهُوَه می‌ترسد.‏»‏