امثال ۱۵‏:‏۱‏-‏۳۳

  • جوابی ملایم،‏ شخص عصبانی را آرام می‌کند ‏(‏۱‏)‏

  • چشمان یَهُوَه همه جا را می‌بیند ‏(‏۳‏)‏

  • خدا دعاهای درستکاران را دوست دارد ‏(‏۸‏)‏

  • برنامه‌ریزی بدون مشورت،‏ ناموفق می‌ماند ‏(‏۲۲‏)‏

  • قبل از جواب دادن خوب فکر کن ‏(‏۲۸‏)‏

۱۵  جواب ملایم،‏ خشم را آرام می‌کند،‏اما حرف‌های تند،‏* خشم را برمی‌انگیزد.‏ ۲  آدم عاقل چیزهایی را که می‌داند،‏ درست و بجا بیان می‌کند،‏اما از دهان آدم احمق حماقت بیرون می‌آید.‏ ۳  چشمان یَهُوَه همه جا را می‌بیند،‏او هم بدکاران و هم درستکاران را می‌بیند.‏ ۴  حرف‌های ملایم* مثل درختی حیات‌بخش است،‏اما حرف‌های فریبنده،‏ باعث ناامیدی* می‌شود.‏ ۵  آدم نادان تأدیب پدرش را خوار و بی‌ارزش می‌شمارد،‏اما آدم عاقل* توبیخ* را قبول می‌کند.‏ ۶  خانهٔ شخص درستکار پر از گنج است،‏اما کارهای شریران،‏* آن‌ها را به دردسر می‌اندازد.‏ ۷  دانش از طریق حرف‌های آدم دانا پخش می‌شود،‏اما از دل آدم احمق هیچ چیز خوبی بیرون نمی‌آید.‏ ۸  یَهُوَه از قربانی‌های شریران متنفر است،‏اما از دعاهای درستکاران خوشحال می‌شود.‏ ۹  یَهُوَه از رفتار و کارهای شریران متنفر است،‏اما کسانی را که همیشه تلاش می‌کنند درستکار باشند،‏ دوست دارد.‏ ۱۰  کسی که راه درست را ترک کرده،‏ از تأدیب بیزار است،‏*و کسی که از توبیخ متنفر است،‏ مرگ در انتظارش است.‏ ۱۱  یَهُوَه حتی گور* و جایی را که اجساد آدم‌ها می‌پوسد،‏* به‌وضوح می‌بیند،‏ چه برسد به دل انسان‌ها!‏ ۱۲  آدمی که کارش مسخره کردن است با افراد دانا مشورت نمی‌کند،‏ و از کسی که او را توبیخ* می‌کند خوشش نمی‌آید.‏ ۱۳  دل شاد،‏ چهره را شاداب می‌کند،‏اما دل غمگین،‏ انسان را افسرده می‌کند.‏* ۱۴  کسی* که درک و فهم دارد به دنبال دانش بیشتر است،‏اما آدم احمق خودش را با حماقت سیر می‌کند.‏ ۱۵  آدم رنج‌دیده،‏* همیشه غمگین و ناراحت است،‏اما کسی که از ته دل شاد است،‏ همیشه از زندگی لذّت می‌برد.‏* ۱۶  دارایی کم همراه با احترام عمیق به یَهُوَه،‏*بهتر از ثروت زیاد همراه با نگرانی و اضطراب* است.‏ ۱۷  خوردن یک لقمه نان و سبزی* در جایی که محبت هست،‏بهتر از خوردن غذایی پرگوشت در جایی است که نفرت وجود دارد.‏ ۱۸  آدمی که زود از کوره در می‌رود،‏ دعوا و مرافعه راه می‌اندازد،‏اما کسی که زود عصبانی نمی‌شود،‏* دعوا را می‌خواباند.‏ ۱۹  مسیر آدم تنبل پر از خار* است،‏اما مسیر درستکاران مثل شاهراهی صاف و هموار است.‏ ۲۰  فرزند عاقل باعث خوشحالی پدرش می‌شود،‏اما فرزند احمق مادرش را تحقیر می‌کند.‏ ۲۱  آدم کم‌عقل و نادان از کارهای احمقانه شاد می‌شود،‏اما کسی که قدرت تشخیص دارد همیشه در راه درست قدم برمی‌دارد.‏ ۲۲  اگر برنامه‌ریزی بدون مشورت* باشد ناموفق می‌ماند،‏اما مشورت با افراد زیاد* باعث موفقیت می‌شود.‏ ۲۳  انسان وقتی جواب مناسبی می‌دهد،‏ از آن خوشحال می‌شود،‏و حرفی که به‌موقع زده شود،‏ واقعاً خوب و دلنشین است!‏ ۲۴  کسی که بینش دارد در مسیر درست زندگی قدم برمی‌دارد؛‏مسیری که او را از فرو رفتن به گور* دور نگه می‌دارد.‏ ۲۵  یَهُوَه خانهٔ متکبّران را از بین می‌برد،‏اما از ملک* زنان بیوه محافظت می‌کند.‏ ۲۶  یَهُوَه از نقشه‌های پلید شریران بیزار است،‏اما حرف‌های پرمهر و خوشایند را دوست دارد.‏* ۲۷  کسی که به دنبال سود نامشروع باشد،‏ خانواده‌اش را به دردسر می‌اندازد،‏*اما کسی که از رشوه متنفر است،‏ جانش محفوظ می‌ماند.‏ ۲۸  آدم درستکار قبل از جواب دادن* خوب فکر می‌کند،‏اما آدم شریر فوراً حرف‌های بد از دهانش بیرون می‌آید.‏ ۲۹  یَهُوَه از شریران دور است،‏اما دعای درستکاران را می‌شنود.‏ ۳۰  دیدن چهرهٔ شاد،‏* انسان را خوشحال می‌کند،‏و شنیدن خبر خوب به انسان روحیه می‌دهد.‏* ۳۱  توبیخ جان انسان را نجات می‌دهد،‏و کسی که به آن گوش دهد جزو دانایان به حساب می‌آید.‏ ۳۲  کسی که تأدیب را رد می‌کند،‏ در واقع از جانش سیر شده،‏*اما کسی که به توبیخ گوش می‌دهد،‏ درک و فهم پیدا می‌کند.‏ ۳۳  احترام عمیق برای یَهُوَه،‏* حکمت را به انسان یاد می‌دهد،‏و فروتنی برای او عزّت و احترام به بار می‌آورد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «حرف‌های دردآور.‏»‏
یا:‏ «زبان شفابخش.‏»‏
یا:‏ «دلشکستگی و سرخوردگی.‏»‏
یا:‏ «دوراندیش.‏»‏
یا:‏ «اصلاح.‏»‏
یا:‏ «محصولی که شریران به بار می‌آورند.‏»‏
یا:‏ «از تأدیب خوشش نمی‌آید؛‏ تأدیب برایش آزاردهنده است.‏»‏
یا:‏ «شیول.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «شیول.‏»‏
یا:‏ «مکان نابودی،‏ اَبَدّون.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «اَبَدّون.‏»‏
یا:‏ «اصلاح.‏»‏
یا:‏ «روحیهٔ شخص را خرد می‌کند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دلی.‏»‏
یا:‏ «ناامید.‏»‏
یا:‏ «انگار که در ضیافت دائمی حاضر است.‏»‏
یا:‏ «ترس از یَهُوَه.‏»‏
یا:‏ «آشفتگی.‏»‏
یا:‏ «خوراک سبزیجات.‏»‏
یا:‏ «عصبانیت خود را کنترل می‌کند.‏»‏
یا:‏ «مثل راهی پر از بوته‌های خار.‏»‏
یا:‏ «بدون صحبت‌های محرمانه.‏»‏
یا:‏ «مشاوران زیاد.‏»‏
یا:‏ «شیول.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «شیول.‏»‏
یا:‏ «محدودهٔ زمین.‏»‏
یا:‏ «در نظرش پاک است.‏»‏
یا:‏ «رسوا می‌کند.‏»‏
یا:‏ «صحبت کردن.‏»‏
یا:‏ «نگاهی شاد؛‏ چشمان برّاق.‏»‏
یا:‏ «استخوان‌ها را قوی می‌کند.‏»‏
یا:‏ «از جانش بیزار است.‏»‏
یا:‏ «ترس از یَهُوَه.‏»‏