امثال ۱۸‏:‏۱‏-‏۲۴

  • کناره‌گیری از دیگران خودخواهانه است ‏(‏۱‏)‏

  • اسم یَهُوَه،‏ مثل یک قلعهٔ مستحکم است ‏(‏۱۰‏)‏

  • ثروت شخص ثروتمند فقط در خیالش از او محافظت می‌کند ‏(‏۱۱‏)‏

  • گوش دادن به شکایت دو طرف کار عاقلانه‌ای است ‏(‏۱۷‏)‏

  • دوست‌هایی هستند که حتی از برادر نزدیک‌ترند ‏(‏۲۴‏)‏

۱۸  کسی که از دیگران کناره‌گیری می‌کند،‏ در واقع به دنبال خواسته‌های خودخواهانهٔ خودش است؛‏او هیچ پند عاقلانه‌ای را قبول نمی‌کند.‏ ۲  آدم احمق نمی‌خواهد چیزی از دیگران یاد بگیرد،‏او دوست دارد فقط در مورد نظرات خودش صحبت کند.‏ ۳  رفتار شریرانه باعث حقارت انسان می‌شود،‏و رفتار شرم‌آور،‏ او را رسوا می‌کند.‏ ۴  حرف‌های شخص دانا مثل دریا عمیق است،‏ و حکمتش مثل نهر جاری می‌شود.‏ ۵  طرفداری از شریران،‏و پایمال کردن حق درستکاران اشتباه است.‏ ۶  حرف‌های آدم احمق دعوا و مرافعه راه می‌اندازد،‏و چیزهایی که می‌گوید باعث می‌شود کتک بخورد.‏ ۷  زبان آدم احمق او را به بلا و مصیبت گرفتار می‌کند،‏و حرف‌هایش مثل دامی برای جانش است.‏ ۸  حرف‌های آدم تهمت‌زن،‏ مثل لقمه‌های لذیذی استکه بلعیده می‌شود و به شکم فرو می‌رود.‏ ۹  کسی که در کار خود تنبلی می‌کند،‏فرقی با آدم خرابکار ندارد.‏* ۱۰  اسم یَهُوَه،‏ مثل یک قلعهٔ مستحکم است؛‏ قلعه‌ای* که شخص درستکار به داخل آن می‌دود و در امان می‌ماند.‏* ۱۱  ثروت شخص ثروتمند برایش مثل شهری با دیوارهای بلند است؛‏آن دیوارها در خیالش از او محافظت می‌کند.‏ ۱۲  تکبّر باعث سقوط انسان می‌شود،‏اما فروتنی،‏ او را سرافراز می‌کند.‏ ۱۳  کسی که بدون گوش دادن* فوراً جواب بدهد،‏احمقانه رفتار کرده است و سرافکنده می‌شود.‏ ۱۴  اگر انسان روحیهٔ قوی داشته باشد،‏ بیماری را تحمّل می‌کند،‏اما کسی که روحیه‌اش را از دست داده،‏* قدرت تحمّل هیچ چیز را ندارد!‏ ۱۵  کسی که درک و فهم دارد،‏ مشتاق کسب دانش است،‏و شخص دانا برای کسب دانش آمادهٔ گوش دادن است.‏ ۱۶  هدیه دادن برای انسان فرصت‌های طلایی ایجاد می‌کند،‏و باعث می‌شود با افراد مهم ملاقات کند.‏ ۱۷  وقتی نفر اول شکایتش را مطرح می‌کند،‏ به نظر می‌آید که حق با اوست،‏اما وقتی طرف دیگر می‌آید و از او سؤالاتی می‌پرسد،‏* موضوع روشن می‌شود.‏ ۱۸  قرعه انداختن دعوا را می‌خواباند،‏و مشکلِ بین دو آدم مهم و بانفوذ را حل و فصل می‌کند.‏ ۱۹  به دست آوردن دل دوستی که رنجیده،‏ از تسخیر یک شهر حصاردار سخت‌تر است،‏و بعضی از اختلاف‌ها می‌تواند بین دوستان دیوار جدایی* به وجود آورد.‏ ۲۰  حرف‌هایی که انسان می‌زند برایش عواقبی خواهد داشت؛‏*او نتیجهٔ حرف‌هایش را تمام و کمال می‌بیند.‏* ۲۱  زبان می‌تواند جان انسان را حفظ کند یا آن را بر باد دهد؛‏انسان* نتیجهٔ حرف‌هایش را می‌بیند.‏ ۲۲  مردی که همسر خوبی پیدا کرده،‏ در واقع گنجی پیدا کرده است،‏و مورد لطف یَهُوَه قرار گرفته است.‏ ۲۳  آدم فقیر درخواستش را با التماس می‌گوید،‏اما آدم ثروتمند با تندی به او جواب می‌دهد.‏ ۲۴  بعضی‌ها حاضرند رفیق خود را زیر پا له کنند،‏اما دوستی هم هست که از برادر نزدیک‌تر و وفادارتر است.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «برادر آدم خرابکار است.‏»‏
یا:‏ «قلعه‌ای در بلندی.‏»‏
یعنی از دسترس دیگران در امان می‌ماند.‏
یا:‏ «شنیدن کل موضوع.‏»‏
یا:‏ «کاملاً ناامید است.‏»‏
یا:‏ «با سؤالات درستی حرف‌های او را می‌سنجد.‏»‏
یا:‏ «دیوار بلند جدایی.‏»‏
یا:‏ «انسان باید با عواقب حرف‌هایش شکمش را پر کند.‏»‏
یا:‏ «نتیجهٔ حرف‌هایش او را سیر می‌کند.‏»‏
یا:‏ «کسی که دوست دارد حرف بزند.‏»‏