امثال ۲۸‏:‏۱‏-‏۲۸

  • دعای آدم نافرمان نفرت‌انگیز است ‏(‏۹‏)‏

  • کسی که به خطاهایش اعتراف کند،‏ مورد رحمت قرار می‌گیرد ‏(‏۱۳‏)‏

  • کسی که می‌خواهد یک‌شبه پولدار شود،‏ بی‌گناه نمی‌ماند ‏(‏۲۰‏)‏

  • اصلاح کردن بهتر از چاپلوسی کردن است ‏(‏۲۳‏)‏

  • شخص سخاوتمند،‏ هیچ چیز کم و کسر نخواهد داشت ‏(‏۲۷‏)‏

۲۸  شریران حتی وقتی کسی تعقیبشان نمی‌کند فرار می‌کنند،‏ولی درستکاران مثل شیر،‏* شجاع و بی‌باکند.‏ ۲  اگر مردم سرزمینی خطاکار* باشند،‏ حاکم آنجا مرتب عوض می‌شود،‏اما حاکم می‌تواند با کمک مشاوری که قدرت تشخیص دارد و داناست،‏ مدت‌ها حکمرانی کند.‏ ۳  فقیری که از آدم نیازمند سوءاستفاده می‌کند،‏مثل باران شدیدی است که تمام محصول را با خود می‌برد.‏ ۴  کسانی که قوانین* را زیر پا می‌گذارند،‏ از شریران تعریف و تمجید می‌کنند،‏و کسانی که قوانین را رعایت می‌کنند،‏ از دست آن‌ها عصبانی می‌شوند.‏ ۵  شریران نمی‌توانند مفهوم عدالت را درک کنند،‏اما کسانی که به دنبال یَهُوَه هستند،‏ می‌توانند همه چیز را درک کنند.‏ ۶  آدم فقیری که همیشه صادق و درستکار* است،‏بهتر از آدم ثروتمندی است که همهٔ کارهایش خلاف است.‏ ۷  فرزندی که درک و فهم دارد،‏ قوانین* را رعایت می‌کند،‏اما فرزندی که همنشین افراد شکم‌پرور است،‏ مایهٔ ننگ پدرش می‌شود.‏ ۸  کسی که با نزول‌خواری و سودجویی ثروتمند شود،‏اموالش به دست کسی می‌رسد که به فقیران لطف و محبت می‌کند.‏ ۹  کسی که نمی‌خواهد از قوانین* اطاعت کند،‏حتی دعایش هم از دید خدا نفرت‌انگیز است.‏ ۱۰  کسی که درستکاران را با فریب به راه بد بکشد،‏ در دام خودش گرفتار می‌شود،‏اما نیکوکاران* پاداش خوبی خواهند گرفت.‏ ۱۱  آدم ثروتمند از نظر خودش داناست،‏اما آدم فقیری که قدرت تشخیص دارد،‏ از باطن او باخبر است.‏ ۱۲  وقتی درستکاران موفق می‌شوند،‏ مردم شادی زیادی می‌کنند،‏اما وقتی شریران به قدرت می‌رسند،‏ مردم از ترس مخفی می‌شوند.‏ ۱۳  کسی که خطاهایش را مخفی نگه دارد موفق نمی‌شود،‏ولی کسی که به خطاهایش اعتراف کند و آن‌ها را تکرار نکند،‏ مورد رحمت قرار می‌گیرد.‏ ۱۴  کسی که همیشه مراقب رفتارش است* شاد و سعادتمند است،‏اما آدم لجباز و خودرأی* دچار مصیبت می‌شود.‏ ۱۵  حاکم شریری که بر مردم مظلوم حکمرانی می‌کند،‏مثل شیر غرّان و خرسی است که به طعمه‌اش حمله می‌کند.‏ ۱۶  رهبری که قدرت تشخیص ندارد،‏ از اختیاراتش سوءاستفاده می‌کند،‏اما کسی که از سود نامشروع متنفر است،‏ عمر طولانی می‌کند.‏ ۱۷  آدمی که خون کسی را به گردن دارد،‏ تا وقتی به گور* برود در حال فرار است.‏ هیچ کس نباید از او حمایت کند.‏ ۱۸  کسی که در راه درست* قدم برمی‌دارد نجات پیدا می‌کند،‏اما کسی که راه‌هایش منحرف است،‏ ناگهان سقوط می‌کند.‏ ۱۹  کسی که در زمینش کشت‌وکار می‌کند،‏ غذای فراوان خواهد داشت،‏اما کسی که به دنبال کارهای بیهوده می‌رود،‏ گرفتار فقر می‌شود.‏ ۲۰  شخص وفادار برکت‌های زیادی نصیبش می‌شود،‏اما کسی که می‌خواهد یک‌شبه پولدار شود،‏ بی‌گناه نمی‌ماند.‏ ۲۱  تبعیض و طرفداری کار درستی نیست،‏اما هستند کسانی که به خاطر یک لقمه نان بدی می‌کنند.‏ ۲۲  آدم حسود* تشنهٔ ثروت است،‏غافل از این که فقر در انتظار اوست.‏ ۲۳  اگر اشتباه کسی را به او گوشزد کنی،‏در آخر از تو بیشتر از کسی که پیش او چاپلوسی کرده قدردانی خواهد کرد.‏ ۲۴  کسی که از پدر و مادرش دزدی کند و بگوید،‏ «کار بدی نکرده‌ام،‏»‏ همکار کسی است که باعث نابودی می‌شود.‏ ۲۵  آدم طمعکار* جنگ و دعوا راه می‌اندازد،‏اما کسی که به یَهُوَه تکیه می‌کند،‏ موفق می‌شود.‏ ۲۶  کسی که به خودش* توکّل می‌کند احمق است،‏اما کسی که کارهایش از روی حکمت است در امان می‌ماند.‏ ۲۷  کسی که به فقیران کمک می‌کند،‏ چیزی کم نخواهد داشت،‏اما کسی که نیازهای آن‌ها را نادیده می‌گیرد،‏ بلاهای* زیادی بر سرش می‌آید.‏ ۲۸  وقتی شریران به قدرت می‌رسند،‏ مردم خودشان را پنهان می‌کنند،‏اما وقتی آن‌ها نابود می‌شوند،‏ تعداد درستکاران بیشتر می‌شود.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «شیر جوان.‏»‏
یا:‏ «سرکش؛‏ شورشگر.‏»‏
یا:‏ «قوانین خدا.‏»‏
یا:‏ «وفادار.‏»‏
یا:‏ «قوانین خدا؛‏ تعالیم والدین.‏»‏
یا:‏ «قوانین خدا.‏»‏
یا:‏ «اشخاص بی‌عیب.‏»‏
یا:‏ «خداترس است.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «کسی که دلش را سخت می‌کند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «گودال.‏»‏
یا:‏ «با صداقت.‏»‏
یا:‏ «طمعکار.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «خودپسند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دلش.‏»‏
یا:‏ «لعنت‌های.‏»‏