امثال ۱۹‏:‏۱‏-‏۲۹

  • بینش انسان جلوی خشم او را می‌گیرد ‏(‏۱۱‏)‏

  • زنی که مرتب جرّوبحث می‌کند،‏ مثل سقفی است که همیشه چکه می‌کند ‏(‏۱۳‏)‏

  • زن عاقل و دانا هدیه‌ای از طرف یَهُوَه است ‏(‏۱۴‏)‏

  • تا وقتی که هنوز فرصت هست فرزندت را تأدیب کن ‏(‏۱۸‏)‏

  • گوش دادن به پند و توصیه عاقلانه است ‏(‏۲۰‏)‏

۱۹  بهتر است که انسان فقیر باشد و با درستی و صداقت زندگی کند،‏تا این که احمق باشد و دروغ بگوید.‏ ۲  خوب نیست که انسان دانش نداشته باشد؛‏و کسی که عجولانه رفتار کند،‏ گناه می‌کند.‏ ۳  انسان به خاطر حماقت خودش به راه اشتباه کشیده می‌شود،‏ولی در دلش یَهُوَه را مقصر می‌داند و از او عصبانی می‌شود.‏ ۴  آدم ثروتمند دوستان زیادی پیدا می‌کند،‏ولی آدم فقیر حتی تنها دوستش او را ترک می‌کند.‏ ۵  شاهدی که شهادت دروغ می‌دهد،‏ حتماً مجازات می‌شود،‏و کسی که دائم* دروغ می‌گوید،‏ جان سالم به در نمی‌برد.‏ ۶  خیلی‌ها می‌خواهند نظر بزرگان* را جلب کنند،‏*و همه می‌خواهند دوست آدمی باشند که سخاوتمند است.‏* ۷  همهٔ خویشاوندان* آدم فقیر از او متنفرند،‏و حتی بیشتر از آن،‏ دوستانش هم او را ترک می‌کنند!‏ او دنبالشان می‌رود و به آن‌ها التماس می‌کند،‏ ولی هیچ کدامشان واکنشی نشان نمی‌دهند.‏ ۸  کسی که عقل و دانایی به دست بیاورد جان خودش را دوست دارد،‏ و کسی که قدرت تشخیص را مثل گنجی باارزش بداند موفق می‌شود.‏ ۹  شاهدی که شهادت دروغ می‌دهد،‏ حتماً مجازات می‌شود،‏و کسی که دائم* دروغ می‌گوید،‏ جانش را از دست می‌دهد.‏ ۱۰  شایسته نیست که آدم احمق در ناز و نعمت زندگی کند؛‏اما از آن بدتر این است که غلامی بر حاکمان حکمرانی کند!‏ ۱۱  بینش انسان جلوی خشمش را می‌گیرد،‏و زیبایی او در این است که از خطای دیگران چشم بپوشد.‏ ۱۲  عصبانیت پادشاه مثل غرّش شیر* است،‏اما لطف او مثل شبنمی است که روی گیاهان می‌نشیند.‏ ۱۳  فرزند احمق باعث مصیبت و سختی پدرش می‌شود.‏و زنی که دائم غرغر* می‌کند،‏ مثل سقفی است که همیشه چکه می‌کند.‏ ۱۴  خانه و ثروت از اجداد به ارث می‌رسد،‏اما زن عاقل و دانا هدیه‌ای از طرف یَهُوَه است.‏ ۱۵  کسی که تنبل است زیاد می‌خوابد،‏و کسی که هیچ تلاشی نمی‌کند،‏ گرسنه می‌ماند.‏ ۱۶  کسی که مطیع فرمان‌های خداست جان خودش را حفظ می‌کند،‏ولی کسی که به عواقب کارهایش فکر نمی‌کند* جانش را از دست می‌دهد.‏ ۱۷  کسی که به نیازمندان لطف می‌کند،‏ در واقع به یَهُوَه قرض می‌دهد،‏خدا هم پاداش کارش را به او می‌دهد.‏* ۱۸  فرزندت را تا وقتی که هنوز فرصت* هست تأدیب کن،‏وگرنه مرگ او به گردن خودت خواهد بود.‏* ۱۹  کسی که زود عصبانی می‌شود،‏ نتیجهٔ آن را می‌بیند؛‏اگر به او کمک کنی،‏ باید بارها این کار را تکرار کنی.‏ ۲۰  پند را بشنو و تأدیب را قبول کن،‏تا در آینده از حکمت برخوردار شوی.‏ ۲۱  انسان برنامه‌های زیادی در سرش* دارد،‏اما خواست و ارادهٔ* یَهُوَه است که به انجام خواهد رسید.‏ ۲۲  زیبایی انسان به این است که محبت پایدار* نشان دهد؛‏بهتر است که انسان فقیر باشد تا این که دروغگو باشد.‏ ۲۳  احترام عمیق به یَهُوَه* به زندگی منجر می‌شود؛‏کسی که چنین احترامی داشته باشد،‏ در آرامش می‌خوابد و بلایی سرش نمی‌آید.‏ ۲۴  آدم تنبل دستش را در ظرف غذا فرو می‌برد،‏اما از روی تنبلی لقمه را در دهانش نمی‌گذارد.‏ ۲۵  مسخره‌کننده را تنبیه کن تا شخص بی‌تجربه درس عبرت بگیرد و عاقل* شود.‏آدم فهمیده را توبیخ کن تا دانش و فهمش بیشتر شود.‏ ۲۶  فرزندی که با پدرش بدرفتاری کند و مادرش را از خانه بیرون کند،‏مایهٔ شرمندگی و رسوایی است.‏ ۲۷  فرزندم،‏ اگر دیگر به تأدیب توجهی نکنی،‏*از راه حکمت دور می‌شوی.‏* ۲۸  شاهدی که قابل اعتماد نیست،‏ عدالت را مسخره می‌کند؛‏خوراک آدم شریر بدی و شرارت است و او از آن لذّت می‌برد.‏ ۲۹  مجازات در انتظار کسانی است که همه چیز را به باد مسخره می‌گیرند،‏و چوب تنبیه هم در انتظار احمقان است.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «با هر نَفَس.‏»‏
یا:‏ «افراد دست و دلباز.‏»‏
یا:‏ «می‌خواهند مورد لطف بزرگان باشند.‏»‏
یا:‏ «هدیه می‌دهد.‏»‏
یا:‏ «برادران.‏»‏
یا:‏ «با هر نَفَس.‏»‏
یا:‏ «شیر جوان یال‌دار.‏»‏
یا:‏ «جرّوبحث.‏»‏
یا:‏ «بی‌احتیاط و بی‌فکر عمل می‌کند.‏»‏
یا:‏ «قرضش را پس می‌دهد.‏»‏
یا:‏ «امیدی.‏»‏
یا:‏ «و خواهان مرگ او نباش.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دلش.‏»‏
یا:‏ «توصیه‌های.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «محبت پایدار.‏»‏
یا:‏ «ترس از یَهُوَه.‏»‏
یا:‏ «باتدبیر.‏»‏
یا:‏ «گوش ندهی.‏»‏
یا:‏ «تعالیم حکیمانه را رد می‌کنی.‏»‏