امثال ۱۳‏:‏۱‏-‏۲۵

  • شخص دانا به دنبال پند و نصیحت است ‏(‏۱۰‏)‏

  • انتظاری که طولانی شود،‏ باعث دلسردی می‌شود ‏(‏۱۲‏)‏

  • پیام‌رسان قابل‌اعتماد باعث آسایش و آرامش می‌شود ‏(‏۱۷‏)‏

  • معاشرت با افراد عاقل شخص را عاقل می‌کند ‏(‏۲۰‏)‏

  • تأدیب نشانهٔ از محبت است ‏(‏۲۴‏)‏

۱۳  فرزند عاقل تأدیب را از پدرش قبول می‌کند،‏اما کسی که همه چیز را به باد مسخره می‌گیرد،‏ به توبیخ* توجهی نمی‌کند.‏ ۲  انسان از حرف‌های خوبش،‏* نتایج خوبی می‌گیرد،‏اما آدم خیانتکار فقط تشنهٔ ظلم و خشونت است.‏ ۳  کسی که مراقب حرف زدنش است،‏ جانش را حفظ می‌کند،‏اما کسی که حرف‌های نسنجیده می‌زند،‏* باعث نابودی خودش می‌شود.‏ ۴  آدم تنبل پر از خواسته و آرزوست،‏ ولی به هیچ کدامشان نمی‌رسد،‏اما شخص سخت‌کوش موفق می‌شود.‏* ۵  درستکاران از دروغ متنفرند،‏اما شریران با کارهایشان شرمندگی و رسوایی به بار می‌آورند.‏ ۶  درستکاریِ آدم بی‌گناه او را حفظ می‌کند،‏اما شرارتِ آدم گناهکار او را به نابودی می‌کشد.‏ ۷  بعضی‌ها وانمود می‌کنند که ثروتمندند،‏ ولی هیچ چیز ندارند.‏بعضی‌ها هم وانمود می‌کنند که فقیرند،‏ ولی ثروت زیادی دارند.‏ ۸  آدم ثروتمند برای نجات جانش،‏ بهای رهایی خود را می‌پردازد،‏اما آدم فقیر را کسی تهدید هم نمی‌کند.‏ ۹  نور درستکاران به‌روشنی می‌درخشد،‏اما چراغ شریران خاموش خواهد شد.‏ ۱۰  گستاخی فقط به دعوا و مرافعه منجر می‌شود،‏اما شخص دانا به دنبال پند و نصیحت است.‏* ۱۱  ثروت بادآورده* به‌آسانی به باد می‌رود،‏اما ثروتی که کم‌کم به دست بیاید،‏ بیشتر هم می‌شود.‏ ۱۲  امیدی که به تعویق بیفتد،‏* باعث دلسردی می‌شود،‏*اما آرزویی که برآورده می‌شود،‏ مثل درختی حیات‌بخش است.‏ ۱۳  کسی که از تعلیم گرفتن بیزار است،‏ عاقبت بدی خواهد داشت،‏اما کسی که از فرمان‌ها اطاعت می‌کند،‏ پاداش می‌گیرد.‏ ۱۴  تعالیمِ* شخص دانا چشمه‌ای زندگی‌بخش است،‏و انسان را از دام‌های مرگ دور نگه می‌دارد.‏ ۱۵  آدمی که بینشی عمیق دارد احترام دیگران را جلب می‌کند،‏اما شخص خیانتکار با کارهایش مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.‏ ۱۶  آدم عاقل* کارهایش از روی آگاهی* است،‏اما آدم نادان حماقتش را آشکار می‌کند.‏ ۱۷  پیام‌رسانی که قابل اعتماد نیست* مشکل ایجاد می‌کند،‏اما پیام‌رسان قابل اعتماد باعث آسایش و آرامش می‌شود.‏* ۱۸  کسی که تأدیب را نادیده می‌گیرد،‏ فقیر و رسوا می‌شود،‏اما کسی که توبیخ* را قبول می‌کند،‏ به عزّت و احترام می‌رسد.‏ ۱۹  برآورده شدن آرزو برای انسان،‏ شیرین و خوشایند است،‏اما دست کشیدن از کارهای بد برای احمقان تلخ و ناخوشایند است.‏ ۲۰  کسی که با افراد عاقل معاشرت می‌کند،‏ خودش هم عاقل می‌شود،‏اما همنشین احمقان ضرر می‌بیند.‏ ۲۱  گناهکاران به بلا و مصیبت گرفتار می‌شوند،‏اما درستکاران برکت‌های زیادی نصیبشان می‌شود.‏ ۲۲  آدم خوب حتی برای نوه‌هایش هم میراث به جا می‌گذارد،‏اما ثروتی که شخص گناهکار جمع می‌کند،‏ به درستکاران خواهد رسید.‏ ۲۳  زمین شخم‌زدهٔ شخص فقیر ممکن است محصول زیادی بدهد،‏اما شاید ظالمان با بی‌عدالتی آن را از او بگیرند.‏* ۲۴  کسی که فرزندش را تنبیه نمی‌کند،‏* او را دوست ندارد،‏*اما کسی که فرزندش را دوست دارد،‏ در تأدیب او کوتاهی* نمی‌کند.‏ ۲۵  درستکاران می‌خورند و کاملاً سیر می‌شوند،‏اما شریران گرسنه می‌مانند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «اصلاح.‏»‏
یا:‏ «ثمرهٔ لب‌هایش.‏»‏
یا:‏ «پرحرفی می‌کند.‏»‏
یا:‏ «احساس رضایت خواهد داشت.‏»‏
یا:‏ «کسی که با دیگران مشورت می‌کند،‏ حکمت به دست می‌آورد.‏»‏
یا:‏ «ثروتی که بدون زحمت به دست آمده.‏»‏
یا:‏ «انتظاری که طولانی شود.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دل را بیمار می‌کند.‏»‏
یا:‏ «قوانین.‏»‏
یا:‏ «دوراندیش.‏»‏
یا:‏ «دانش.‏»‏
یا:‏ «که شریر است.‏»‏
یا:‏ «شفا می‌آورد.‏»‏
یا:‏ «اصلاح.‏»‏
یا:‏ «اما شاید او قربانی بی‌عدالتی شود.‏»‏
یا:‏ «چوب تنبیه را برای فرزندش استفاده نمی‌کند.‏»‏
یا:‏ «از او متنفر است.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «غفلت.‏»‏