Přejít k článku

Přejít na obsah

Koho můžeš napodobit — Jákob

Koho můžeš napodobit — Jákob

 Koho můžeš napodobit — Jákob

Jákob a jeho bratr Esau se už léta neviděli. Jaký mezi sebou mají vztah? Esau Jákoba nenávidí. I když Jákob nic špatného neudělal, podniká kroky, aby se s bratrem udobřil. Je ochotný dělat ústupky. Jeho cílem není ve sporu zvítězit, ale získat Esauovu přízeň. Neslevuje ze svých zásad ani netrvá na tom, aby se mu jeho bratr omluvil, než se spolu usmíří. (1. Mojžíšova 25:27–34; 27:30–41; 32:3–22; 33:1–9)

Jak řešíš spory se členy rodiny ty? Někdy si možná myslíš, že máš stoprocentní pravdu a že tvůj sourozenec nebo rodič je úplně vedle. Čekáš v takových situacích na to, až udělá první krok k usmíření? Co kdybys napodobil Jákoba? Jsi ochotný v zájmu pokoje ustoupit, pokud tím nebudou porušeny biblické zásady? (1. Petra 3:8, 9) Jákob nedovolil, aby jejich rodinu rozdělila pýcha. Pokořil se a poškozený vztah urovnal. Budeš se členy svojí rodiny jednat stejně?